Hyppää sisältöön

Mikael Pentikäinen

Mikael Pentikäinen

8.11.2022

KUVA | KAISU JOUPPI   KUVAUSPAIKKA | TIEDEKULMA – TINK CONER


SUOMEN TALOUS on kasvanut viime vuodet hyvin. Kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina, vaikka vauhti on ennusteiden mukaan hiipumassa. Suunta on huolestuttava.

KASVU ON heijastunut työllisyyteen, joka on parantunut nopeasti. Tämä on erinomainen asia erityisesti työtä saaneille, mutta myös koko kansantaloudelle. Suomelle on olennaista säilyttää talouskasvu, sillä edessämme on suuria, yhteisiä voima-varoja nieleviä haasteita: ikääntyminen, ilmastonsuojelu sekä panostukset osaamiseen ja puolustukseen. Terve kasvu on kestävää niin ekologisesti kuin sosiaalisesti. Se huomioi tulevat sukupolvet ja pitää kaikista huolta.

SUOMEN YRITTÄJÄT on julkaissut oman Kasvava Suomi -tavoiteohjelmansa. Sen perustana on se tosiasia, että kasvu syntyy vain yritysten ja yrittäjien riskinoton kautta. Kasvua ei ole, jos yrittäjä ei investoi, työllistä ja hae yritykselleen kasvua. Kasvua ei ole, jos ei ole kasvuhakuisia, riskinottoon kykeneviä yrittäjiä ja yrityksiä. Nykytilanne ei ole tyydyttävä. Suomen noin 300000 yrityksestä voimakkaasti kasvuhakuisia on alle kymmenen prosenttia. Vain alle puolet haluaa ylipäänsä kasvaa. Tarvitaan muutos, tarvitaan enemmän kasvuhaluja ja niitä tukevaa politiikkaa.

Kasvua ei ole, jos yrittäjä ei investoi, työllistä ja hae yritykselleen kasvua.

JOS KASVUHALUT loppuvat, se on kansakunnan tuhon tie. Jos yrittäjät haluavat ottaa riskiä ja kasvattaa yrityksiään, se säteilee hyvinvointia koko yhteiskuntaan. Olennaista on uudistaa veropolitiikkaa kannustavammaksi. Tällä hetkellä vain viidennes yrittäjistä kokee, että voitonjaon verotus kannustaa kasvuun. Keskeistä on myös yrittäjävähennyksen ja arvonlisäveron alarajan noston avulla kannustaa niitä yrittäjiä, joiden liiketoiminta on pientä ja toimeentulo niukkaa. Yli 10000 yrittäjää sinnittelee alle 800 euron kuukausiansioilla.

TÄRKEÄÄ ON myös tehdä työmarkkina-uudistuksia, jotka antavat sopimisen vapauden pienille ja järjestäytymättömille yrityksille. Suomi ei voi menestyä kestävästi, jos meillä on maailman jäykin palkanmuodostus ja pieniä yrityksiä syrjivä työelämä-sääntely. Tarvitsemme paljon lisää joustavuutta. Olennaista on myös edistää eri aloilla monituottajamallia, keventää byrokratiaa ja sääntelyä sekä panostaa osaamiseen.

YRITTÄJÄT LUOVAT kasvun. Siksi yrittäjiä kannattaa kuulla, kun mietitään kasvun ainespuita.


Kirjoittaja on Suomen Yrittäjät toimitusjohtaja.

Haku