Hyppää sisältöön

Miimu Airaksinen

Miimu Airaksinen

17.02.2022

KUVA | JARKKO MIKKONEN   KUVAUSPAIKKA | ARTEK HEAD OFFICE

Rakennetun ympäristön toimivuus on yhteiskuntamme perusta 

TOIMIVA RAKENNETTU ympäristö on koko yhteiskuntamme perusta. Rakentamisella on myös merkittävä vaikutus siihen, miten koemme ympäristömme. ROTI 2019:ssa onkin viisaasti todettu, että ilman kauneutta ei ole kestävyyttä. Rakennusala on yksi tärkeimmistä toimijoista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakentamisessa ja rakennuksissa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiimme, ympäristöömme ja ilmastonmuutokseen. 

EUROOPASSA rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuudenala – noin 50 prosenttia raaka-aineista painoprosentteina mitattuna. Lisäksi rakennusten käyttö aiheuttaa noin 32 prosenttia energiankulutuksesta sekä 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. 

RAKENNUSKANNASTAMME SUURIN osa on olemassa olevaa kantaa, uusia rakennuksia rakennetaan vain noin prosentin verran vuodessa. Uusien rakennusten merkitystä ei kuitenkaan tulisi vähätellä, sillä rakennukset ovat erittäin pitkäikäisiä. Uusien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa onkin otettava huomioon koko rakennuksen elinkaari, niin että sen on hiilineutraali sisältäen materiaalien sekä käytönaikaisen energiankulutuksen ja huollon päästöt. Lisäksi on tärkeää miettiä jo suunnitteluvaiheessa rakennuksen osien kierrätettävyyttä. Erityisesti kierrätettävyyden huomioimisessa meillä on vielä tekemistä. 

Teknologian kehittyminen mahdollistaa sekä laadun parantamisen että pienemmät päästöt.

MATERIAALITEKNOLOGIA ON kehittynyt huomattavasti viime vuosina. Meillä on jo itseään korjaavia materiaaleja, ultra-ohuita eristeitä ja merkittävästi pienempipäästöisiä materiaaleja. Materiaaleilla voi myös olla sisäilmaa puhdistavia vaikutuksia. Lisäksi rakennuksiin ja rakenteisiin integroitavien anturien teknologia on kehittynyt paljon. Saamme paljon tarkempaa ja reaaliaikaisempaa kuvaa sekä rakennustyömaan edistymisestä ja sen laadusta, että itse rakennuksen toiminnasta. 

TEKNOLOGIAN KEHITTYMINEN mahdollistaa sekä laadun parantamisen että pienemmät päästöt. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että rakennamme ihmisille ja ihmisten kanssa. Rakentamisessa ja kiinteistönpidossa tulisikin entistä enemmän kiinnittää huomioita myös vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Huono kommunikointi on lähes aina syynä huonoon lopputulokseen. Winston Churchillin sanoin ”Me muokkaamme rakennettua ympäristöä, jonka jälkeen se muokkaa meitä.” 

Kirjoittaja on RIL:n toimitusjohtaja

Haku