Hyppää sisältöön

Liisa Rohweder

Liisa Rohweder

16.12.2021

KUVA | JARKKO MIKKONEN   KUVAUSPAIKKA | HOTELLI RANTAPUISTO

Kestävä kehitys yritysstrategioiden ytimeen


KESTÄVÄ KEHITYS on lyönyt itsensä läpi yritysten agendalla. Suunta on oikea, mutta kunnianhimon taso ei ole ollut lähimainkaan riittävä.

LUONNON MONIMUOTOISUUS ja luonnon tuottamat hyödyt ovat perusta kestävälle kehitykselle. Luonto tuottaa tarvitsemamme ekosysteemipalvelut, joita ovat esimerkiksi makea vesi, ravinto, raaka-aineet ja virkistys. Jos luonnon hyvinvointi romahtaa,
ihmisten hyvinvoinnille, taloudelliselle toiminnalle ja elinkeinoille ei ole edellytyksiä. Luonnon monimuotoisuuden tilasta on saatu hälyttävää tietoa. WWF:n Living Planet -indeksin mukaan selkärankaisten eläinten yksilömäärä on pienentynyt 58 prosentilla reilussa 40 vuodessa. Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä elinympäristöjen heikkeneminen on suurin yksittäinen lajien sukupuuttoon kuolemisen syy. Ilmastonmuutos on kytköksissä luonnon monimuotoisuuteen ja on sen heikkenemisen vahva ajuri.

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN romahtamisen seuraukset näkyvät jo ihmisten hyvinvoinnissa ja taloudellisessa toiminnassa. Kansainvälinen luontopaneeli IPBES arvioi tämän vuoden maaliskuussa, että maailmanlaajuinen maaperän ja elinympäristöjen heikkeneminen vähentää 3,2 miljardin ihmisen hyvinvointia ja pakottaa ilmastokriisin ohella miljoonat ihmiset muuttamaan asuinseuduiltaan. Monimuotoisuuden romahtamisen kustannusten on arvioitu jo nyt olevan 10 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta.

KOSKA YRITYKSET hallitsevat suurta osaa maailmantaloudesta, niillä on osaltaan vastuu varmistaa, että luonnonvaroja ja ekosysteemejä käytetään kestävällä tavalla. Luonto tulee nähdä pääomana siinä kuin taloudellinen tai sosiaalinen pääoma. Yksittäiset yritykset ovat jo tehneet merkittäviä tekoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Nykytoimet eivät kuitenkaan riitä. Kestävä kehitys on saatava välittömästi kaikkien yritysten strategisen ajattelun ytimeen. Yritysten kannattaa nähdä kestävä kehitys mahdollisuutena, jossa kannattavuus syntyy uusien ratkaisujen lisäarvosta ilman jatkuvaa luonnonvarojen kulutuksen lisäämistä. Keinoja ovat esimerkiksi kiertotalouden periaatteiden toteuttaminen, resurssiviisaus, palvelujen tarjoamien tuotteiden sijaan, vastuullisuus raaka-aineiden hankinnassa ja tuotannossa, siirtyminen sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan sekä poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen esimerkiksi rahavirtojen uudelleen ohjaamiseksi.

PIITTAAMATTOMUUS kestävästä kehityksestä on itsekästä ja lyhytnäköistä. Vastuu suunnan muuttamisesta on meillä kaikilla.

Kirjoittaja on WWF:n pääsihteeri.


Haku