Hyppää sisältöön

Yacine Samb

Yacine Samb

2.03.2021

KUVA | PAULA KESÄLÄINEN   KUVAUSPAIKKA | STUDIO FOTONOKKA

Koulutus on miekka ystävällisen yhteiskunnan puolesta


OLEN JOUTUNUT taistelemaan tieni jyrkkien ennakkoluulojen, ulkopuolelle sulkemisen sekä syrjimisen halki tähän asemaan ja paikalleni yhteiskunnassa. Minulla on viimein ääni, jota kuunnellaan. Matkani tänne on syventänyt uskoani siihen, että yhteiskunta tarvitsee erilaisia ihmisiä ja heidän monipuolisia näkemyksiään. Jotta meidän äänemme kantavat, tarvitsemme uteliaisuutta maailmaa, sen ihmeitä ja ilmiöitä kohtaan. Koulutus valjastaa diversiteetin potentiaalin, ja sen avulla yhteiskunnasta tulee moniäänisempi, viisaampi ja vahvempi. 

IHMISEN älykkyyden ja ihmiskunnan historiaan jättämien jalanjälkien kehitystä ei voida enää määritellä pelkästään kouluopetuksen kautta. Meidän tulisi kannustaa itseämme ja muita uteliaisuuteen elämää sekä sen ilmiöitä kohtaan. Ilman koulutusta ja syvää itsetietoisuutta siitä, kuka on, voi syntyä tunne vieraantumisesta. Tämä on alku monelle haastavalle ilmiölle yhteiskunnassamme. Ajattelen, että vieraantumisen tunne johtuu usein syvällä olevasta epävarmuudesta, tiedostamattomista ennakkoluuloista, ja ihmisen luontaisesta taipumuksesta hakea kuuluvuutta ja turvaa. Toisinaan oikaisemme uskomaan asioita, joita meille merkittävät ihmiset sanovat, ottamatta niistä selvää. Oppiminen on paikoitellen myös sopivaa kriittisyyttä kuultua kohtaan. Pelosta kumpuava erilaisuuden vastustaminen ei palvele kestävän kehityksen tavoitteita ja ihmisoikeuksien toteutumista tasapuolisesti. Hengittävässä yhteiskunnassa erilaisuuteen suhtaudutaan uteliaasti ja oppimiseen mahdollisuutena.

KOULUTUKSEN päärooli on varmistaa jokaisen äänen kuuluminen ja oikeudet yhteiskunnassa. Koulunkäynti ja kirjojen kontekstin oppiminen ei ole yhtä kuin koulutus, vaan todellinen mahdollisuus on omaksua asioita, tehdä niistä merkityksellisiä ja antaa yksilölle mahdollisuus olla paras versio itsestään osallistumalla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Globaalisti koulutuksella on vavahduttava merkitys. Se mahdollistaa yksilön paremman työllistymisen, auttaa pääsemään eroon köyhyydestä, parantaa naisten ja lasten asemaa, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja korostaa valinnanvapauden merkitystä, jonka myötä voidaan saavuttaa yhteiskunnan taloudellista kasvua.

HENGITTÄVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA erilaisuuteen suhtaudutaan uteliaasti ja oppimiseen mahdollisuutena.

MONIMUOTOISUUS on poikkeuksetta enemmän. Se on enemmän niin yhteiskunnassa kuin organisaatioissa ja työelämässä ylipäätään. Diversiteetti luo kilpailuetua, antaa laajemman kyvyn katsoa maailmaa ja tekee yhteisöstä vahvemman. Diversiteetin avulla täytämme organisaation kulmat sekä muodot tasaisemmin, ja voima muodostuu yhteisöstä itsestään. Ilman koulutuksen mahdollisuutta ja äänen antamista jokaiselle, kehitys ei palvele suurempaa tarkoitusta, vaan tiettyjen ihmisryhmien etuja. Onnistuaksemme loistamaan – organisaation tai yhteiskunnan tasolla – tarvitsemme monipuolista osaamista; kykyä nähdä laajemmin ja enemmän.

MINULLA ON ÄÄNI, jonka annan ystävällisen, uteliaan ja oppimisen nälkäisen yhteiskunnan puolesta. Yhteiskunta koostuu meistä, useista eri äänistä, joita ei tulisi hiljentää, vaan jatkuvan oppimisen keinoin entisestään vahvistaa.

Kirjoittaja on Googlen Pohjois-Euroopan markkinointipäällikkö ja diversiteettijohtaja.

Haku