Hyppää sisältöön

Katriina Juntunen

Katriina Juntunen

16.03.2021

KUVA | UNTO RAUTIO   KUVAUSPAIKKA | BAR BARDEM

Kasvuyrittäjät ovat Suomen hyvinvoinnin rakentajia


YLEINEN mielikuva yrittäjyydestä on ottanut Suomessa hienon harppauksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä on vaatinut määrätietoista työtä monelta toimijalta. Me voimme kuitenkin kansakuntana tehdä vielä paljon, jotta mahdollistamme rohkaisevan ja innostavan ilmapiirin hyvinvointimme rakentajille – yrittäjille.

TEOT kertovat enemmän kuin sanat. Uskon vilpittömästi, että enemmistö kasvuyrittäjistä yrittää luoda Suomeen hyvinvointia. Saan itse tehdä töitä yhteisössä, missä toistasataa suomalaista yritystä tukee toisiaan rakentaakseen jotain merkittävää. Näitä yrityksiä yhdistää ajattelutapa, joka lähtee omistajista: Hyvinvointia rakentava yrittäjä haluaa tehdä jotain itseään suurempaa ja on valmis tekemään hartiavoimin hommia sen eteen. Hänellä on visio paremmasta ja uskallus toteuttaa visiota, usein aluksi omalla riskillään. Sen lisäksi, että hänellä on kyky nähdä, hänellä on kyky kaupallistaa näky, eli vastata muiden tarpeisiin toimivan tuotteen tai palvelun avulla. Yrittäjällä, jolla on halu tehdä jotain itseään suurempaa on yleensä myös halu työllistää ja kasvaa. Tällainen yrittäminen rakentaa Suomen hyvinvointia.

AUTETAAN yrittäjää kasvamaan. Yrittämisestä seuraa aina sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Miten me kansakuntana suhtaudumme yrittäjän onnistumiseen tai epäonnistumiseen ja miten olemme kontribuoineet siihen? Harva onnistuu yksin, ja mitä suuremman joukon henkinen ja konkreettinen tuki yrittäjillä on, sitä paremman ponnahduslaudan se luo suomalaisille
menestyä täällä ja maailmalla.

On meidän kaikkien etu, että autamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä onnistumaan.

SUOMESSA on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (10–250 henkilön) yli 135 000 uutta työpaikkaa vuosien 2001–2018 aikana. Nämä yritykset edustavat tällä hetkellä vain noin seitsemää prosenttia suomalaisista yrityksistä, mutta tuovat yli 40 prosenttia yritysten liikevaihdosta. On meidän kaikkien etu, että autamme näitä yrityksiä onnistumaan. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on Suomen talouskasvun toivo. 

HAASTAN yrittäjiä miettimään, ja myös viestimään, miksi yritys on olemassa ja miten se tekee maailmasta paremman paikan. Näin meidän muiden on helpompi liittyä mukaan tarinoihin, joiden toteutumiseksi haluamme ponnistella. 

KIITOS teille yrittäjille, jotka luotte arvoa ratkaisemalla meidän ongelmia, työllistämällä ihmisiä, viemällä tätä yhteiskuntaa eteenpäin innovaatioiden avulla ja maksamalla veroja kasvustanne. Meille muille esitän kysymyksen: miten me autamme kasvuyrittäjää rakentamaan Suomeen hyvinvointia?

Kirjoittaja on Kasvuryhmän toimitusjohtaja.

Haku