Hyppää sisältöön

Jyrki Keinänen

Jyrki Keinänen

7.03.2023

KUVA | OMER LEVIN   KUVAUSPAIKKA | SKANNO SHOWROOM

Yhteistoiminta tuottaa parempaa rakentamista


FILOSOFI ESA SAARINEN kirjoitti hiljattain tämän julkaisun Työelämä-teemaisessa numerossa, että ”yhteistoiminta toimii aina paremmin kuin kihinä omissa kuplissa”. Saarinen totesi yhteistoiminnan olevan ihmisyysihmettä – parempaa elämää. Filosofilta tällaisia sanoja odottaa kuulevansakin, mutta entä meiltä kiinteistö- ja rakennusalan ihmisiltä? 

RAKENTAMINEN ON ihmiseltä ihmiselle -toimintaa. Yleisin juurisyy rakennushankkeen onnistumiselle on, että eri osapuolia, tilaajaa, suunnittelijoita sekä rakentajia edustavat ihmiset ovat tulleet hyvin toimeen keskenään ja tavoitteet ovat olleet yhteiset. 

YHTEISTOIMINTAA EI kielletä missään hanketyypissä, mutta niin sanotuissa integroiduissa hankkeissa sitä esiintyy eniten, koska siihen rohkaistaan sekä sopimuksellisesti että kannustimilla. Allianssi on integroiduista hankemuodoista yksi esimerkki.

YHTEISTOIMINNALLISUUS sotketaan usein yhteistyöhön. Pelkkä yhteistyö ei kuitenkaan riitä yltämään huippusuorituksiin, sillä rakentaminen on kompleksista, laajan sidosryhmäverkoston toimintaa. Yhteistyö pitää virittää yhteistoiminnaksi. Kun yhteistoiminta toimii hyvin ja innostus johtaa flow-tilaan, saadaan samasta tiimistä ulos viisinkertainen teho. 

Kun yhteistoiminta toimii hyvin ja innostus johtaa flow-tilaan, saadaan samasta tiimistä ulos viisinkertainen teho.

OSALLISTUIN JUURI kansainväliseen Digital Construction -konferenssiin, missä yhteistoiminnan arvo tuli esiin mitä ilmeisimmällä tavalla: tuottavimmat, muun muassa kestävään kehitykseen tai informaation virtaukseen liittyvät innovaatiot ovat syntyneet käytännössä yhteistoiminnallisissa hankkeissa. Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto oli jopa edellytyksenä, että näillä osa-alueilla syntyi tuloksia. Perinteisissä, useimmiten osaoptimoiduissa hankkeissa näin ei olisi käynyt.

JOS HALUAMME saada parempia tuloksia aikaan rakentamisen tuottavuudessa, vastuullisuudessa, laadussa tai millä tahansa osa-alueella, on osapuolten välisen yhteistoimintamallin rakentaminen projektin yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Kirjoittaja on A-insinöörien kansainvälistymisen johtaja.

Haku