Hyppää sisältöön

Jukka Viitanen

Jukka Viitanen

3.10.2023

KUVA | EINO ANSIO KUVAUSPAIKKA | PYYNIKIN PANIMO

Ilmastonmuutos tapahtuu – ja infran on sopeuduttava siihen

”SUSI TULEE” huusi paimenpoika sadussa säikytellen kyläläisiä turhaan, ja kun susi oikeasti tuli, ei kukaan enää kuunnellut. Tarina päättyi ikävästi. Suomeenkin viime aikoina ennustetut sään ääri-ilmiöt saattavat kuulostaa monen korviin suden huutelulta. Sääolosuhteet Suomessa eivät ole olleet kovin ääreviä päättyneen kesän aikana, vaan melko tavanomaisia. Onko ilmastonmuutos Suomen osalta turhaa susilla pelottelua?

EI OLE, sillä tosiasiassa sään ääri-ilmiöt ovat saapuneet Pohjolaan, vaikka ne eivät Suomeen täydellä voimalla olekaan osuneet. Elokuulle ennustettu Hans-myrsky iski voimalla Ruotsiin ja Norjaan, tuoden mukanaan mittavia tulvia. Norjassa Oslon ja Trondheimin välinen rautatieyhteys katkesi myrskyn tuomien tulvien sekä maanvyöryjen myötä ja liikenne siirrettiin korvaavalle reitille, joka vaurioitui myös. Vain pari viikkoa Hansin tulvien jälkeen Ruotsiin saapui uusia, runsaita sateita. Ennen kuin edellisen tulvan aiheuttamat vauriot saatiin korjattua, jouduttiin Keski-Ruotsissa odottamaan tulvaveden laskeutumista, jotta päästään selvittämään tuhoja. 

KAHDEN NAAPURIMAAMME infrastruktuuri on joutunut pahasti sään ääri-ilmiöiden armoille, mutta kaupunkitulvia on esiintynyt Suomessakin. Yksittäisten sääilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen on kallista ja kuluttaa resursseja turhaan, jonka lisäksi niistä aiheutuu monia negatiivisia kerrannaisvaikutuksia yhteiskuntaan. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen myös infran osalta on välttämätöntä aloittaa viimeistään nyt rakentamalla kestävämpää infraa.

Toimiva infra on yhteiskunnalle välttämätöntä, lisäksi se on vihreän siirtymän onnistumisen edellytys.

KESTÄVÄMPI INFRA ei tarkoita ainoastaan lujuudeltaan parempaa, vaan sellaista infraa, jota myös rakennetaan ja pidetään kunnossa kestävästi ja vastuullisesti. Toimiva infra on yhteiskunnalle välttämätöntä, lisäksi se on vihreän siirtymän onnistumisen edellytys. Laadullisten tekijöiden sekä vaikutusten arvioinnit nousevat kustannusten ohella ratkaiseviksi, mikä haastaa alan toimijoiden ohella myös tilaajat pohtimaan, miten niukkenevilla resursseilla saadaan aikaiseksi haluttu lopputulos. 

MONIA RATKAISUJA on jo olemassa, mutta aiemmin kertyneen kokemuksen sekä kerätyn tiedon yhdistäminen totuttujen toimintamallien uudistamiseksi vaatii vielä työtä.Kestävämmän infran rakentaminen on sekä urakoitsijoiden että tilaajien vastuulla, ja onnistuu ainoastaan eri osapuolten välisellä yhteistyöllä. Kestävämpi infra kestää myös tulevien sukupolvien odotukset.


Kirjoittaja on NRC Groupin vastuullisuusjohtaja.

Haku