Hyppää sisältöön

Jenni Hupli

Jenni Hupli

12.01.2022

KUVA | EEVA ANUNDI  KUVAUSPAIKKA | HELSINKI CONGRESS PAASITORNI

Yhteinen hyvä – vaalitaan yhdessä


MIKÄ on arvokkain omaisuutesi? Usein vastauksena on koru, huonekalu tai muu vastaava tunnearvoa omaava muisto läheiseltä. Tätä omaisuutta vaalitaan rakkaudella, ja se saakin usein kunniapaikan kodista tai roolin luottokoruna. Jos samaa kysymystä arvioidaan kuitenkin pelkästään eurojen perusteella, meidän suomalaisten arvokkain omaisuus on koti. Mitä asunto-osakeyhtiöihin tulee, merkittävimmät omaan asumiseen vaikuttavat päätökset tehdään yhtiökokouksessa osakkaiden toimesta. Onkin yllättävää, että vain harvaa kiinnostaa vaikuttaa arvokkainta omaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon kotitaloyhtiön yhtiökokouksessa, hallitustyöskentelystä puhumattakaan. Missä on vika? 

MAASSAMME on kunnioitettava määrä asunto-osakeyhtiöitä – yli 88 000. Määrä sinällään puhuu sen puolesta, että kyseessä on edelleen toimiva asuinrakennuksen omistusmuoto. Asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa toimivat peruskivet yhtiön hyvään hallinnointiin ja antaa taloyhtiöille myös kohtuullisesti vapauksia pelisääntöjen räätälöintiin. 

KAUPUNGISTUMINEN ja digitalisaatio ovat jo muuttaneet odotuksiamme myös asumisesta. Koti ei ole enää pelkkiä neliöitä, pohjia, pintoja, kiintokalusteita taikka kodinkoneita. Huomio kiinnittyy yhä useammin yhteisiin tiloihin, naapureiden kanssa muodostettavaan yhteisöön sekä arkea helpottaviin asumisen palveluihin. Tulevaisuuden taloyhtiö tarjoaa hyvän asumisen alustan ja mahdollistaa hyvän elämän.

LAKI säätää yhtiön velvoitteista ja osakkaiden oikeuksista minimitasolla. Asumisen murroksessa viestintä, osallistaminen ja vuorovaikutus nousevat taloyhtiöiden luottotyökalujen joukkoon. Tarvitaankin lakia avoimempaa hallintomallia. Tällaisen tarjoaa Taloyhtiön Hyvä Hallintotapa -suositus vuodelta 2016. Suosituksen ovat valmistelleet ja julkaisseet Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

HYVÄ hallintotapa pukee sanoiksi vakiintuneet ja hyväksi koetut uudet käytänteet taloyhtiöiden hallinnoinnissa. Suosituksen keskiössä on uudenlainen avoimuus tekemisessä ja osakkaiden aito osallistaminen.

HALLITUS ja isännöinti, tehkää johdon toiminta arjessa näkyväksi ja osallistakaa asukkaita. Osakaskunta, antakaa rohkeasti omistukselle kasvot ja vaikuttakaa. Yhdessä saadaan aikaiseksi tulevaisuuden hyvää asumista.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton päälakimies.

Haku