Hyppää sisältöön

Jasmin Assulin

Jasmin Assulin

31.08.2023

KUVA | OMER LEVIN KUVAUSPAIKKA | STUDIO UNIONINKATU 10 KANNEN ASU | AARRE LABEL / SUGAR HELSINKI

DEI on mahdollisuus ja välttämättömyys yritysten kilpailukyvylle nyt ja tulevaisuudessa


TEETKÖ ihmisten kanssa töitä? Onko sinulla asiakkaita? Onko sinulla työntekijöitä? Jos vastasit kyllä yhteenkin kysymykseen, ovat DEI:n eli monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden teemat relevantteja sinunkin yrityksesi liiketoiminnalle, ihmisille ja kasvulle.

VIIME VUOSINA monet yritykset ovat heränneet DEI:n tuomiin mahdollisuuksiin ja toisaalta sen edistämisen välttämättömyyteen. DEI-kysymyksillä tarkoitetaan pähkinänkuoressa yrityksen ihmisten monimuotoisuutta, sen ymmärtämistä ja johtamista, osallisuutta sekä sellaisten prosessien kehittämistä, joilla mahdollistetaan tasavertaiset lopputulokset.

TARVE DEI:n kehittämiselle yrityksissä on ollut olemassa jo pitkään ja tulevaisuudessa rooli tulee vain kasvamaan. Syitä asiaan heräämiseen on monia.

OSAAJIEN VAATIMUKSET. Työnhakijoiden ja työntekijöiden lisääntynyt DEI-tietoisuus on kasvattanut yritysten painetta niin rekrytoinnin kuin osaajien sitouttamisen näkökulmasta. Tämä korostuu etenkin millenniaali- ja Z -sukupolvien keskuudessa. Suomessa 90 prosenttia BCG:n tutkimukseen vastanneista ilmoitti ehdottomasti jäävänsä yritykseen, jonka kulttuuri on inklusiivinen. Samaan aikaan 20 prosenttia tutkimukseen vastanneista suomalaisista kertoi
hakeneensa toista työpaikkaa yrityksen vähäisten DEI-toimien vuoksi. 

LAINSÄÄDÄNTÖ. Sekä Suomen että EU-tason lainsäädäntö velvoittaa yrityksiä edistämään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta eri tavoin.

KILPAILUKYKY JA KASVU. Useat tutkimukset osoittavat, että monimuotoinen työyhteisö on muun muassa innovatiivisempi, tavoittaa paremmin uusia asiakasryhmiä ja pystyy luomaan kasvua uusilla markkinoilla. Pelkkä monimuotoisuus ei kuitenkaan riitä, vaan sen rinnalle tarvitaan yhdenvertaisuutta tukevia prosesseja, monimuotoisuuden johtamista sekä inklusiivisia toimintatapoja. 

Useat tutkimukset osoittavat, että monimuotoinen työyhteisö on muun muassa innovatiivisempi, tavoittaa paremmin uusia asiakasryhmiä ja pystyy luomaan kasvua uusilla markkinoilla.

DEI:N KEHITTÄMINEN on työkalu ihmisten hyvinvoinnin, tuottavuuden ja sitouttamisen parantamiseen sekä liiketoiminnan potentiaalin kasvattamiseen. DEI-työtä kehitetään parhaiten kuten mitä tahansa muutakin liiketoiminnan osa-aluetta: tekemällä strategisia päätöksiä ja seuraamalla tavoitteissa kehittymistä.  

MONET YRITYKSET ovat tunnistaneet strategisen DEI:n kehittämisen mahdollisuudet ja tekevät jo työtä kilpailuedun saavuttamiseksi. Nämä edelläkävijät tulevat tulevaisuudessa voittamaan niin osaajien, kilpailukyvyn, kasvun kuin ihmisten hyvinvoinnin suhteen.

VIELÄ EHDIT mukaan edelläkävijöiden joukkoon. 

Kirjoittaja on deidei Oy:n toimitusjohtaja.

Haku