Hyppää sisältöön

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll

3.01.2022

KUVA | JARKKO MIKKONEN  KUVAUSPAIKKA | RAVINTOLA VÄINÖ KALLION ETEISAULA

Turvallisuus on luottamuksen perusta ja kilpailuetutekijä


ALKUVUODEN UUTISISSA on puhuttu paljon koronaviruksesta, ilmaston lämpenemisestä, Yhdysvaltojen ja Iranin kiistoista sekä 5G:stä. Uutisoinnit kuvaavat hyvin turvallisuusasioiden globaalia verkostomaista luonnetta, koskettaen myös meitä suomalaisia. 

ERILAISISTA turvallisuuteen yhdistyvistä uutisista kannattaa huomioida kaksi asiaa. Ensinnäkin, turvallisuusuutiset ovat pääosin turvattomuusuutisia. Puhutaan erilaisista uhkista ja riskeistä. Sinällään ymmärrettävää, mutta on hyvä muistaa, että turvallisuus on lähtökohtaisesti positiivinen asia. Se on Maslowin tarvehierarkian mukaan ihmisen toiseksi tärkein tarve, ja juuri turvallisuudesta huolehtiminen mahdollistaa esimerkiksi teknologian hyödyistä nauttimisen. Muutosnopeassa ja epävakaassa maailmassa turvallisuudesta on tulossa myös yhä vahvempi kilpailuetu-
tekijä niin yrityksille kuin yhteiskunnille.

TOISEKSI, NYKYISELLÄ informaatioteknologian aikakaudella korostuu mielikuvaturvallisuus. Ei siis objektiivinen ”kuten asiat oikeasti ovat” -todellisuus vaan meidän jokaisen subjektiiviset mielikuvat todellisuudesta. Tällöin kannattaa kysyä itseltään, että minkä tiedon varassa omat mielikuvat muodostuvat ja miksi juuri tietyt mielikuvat ovat hallitsevia? Turvallisuus onkin yhä vahvemmin tunteeseen perustuva, henkilökohtainen mielikuva. Viestinnän rooli turvallisuudessa korostuu.

USKON, ETTÄ alkaneella vuosikymmenellä turvallisuudessa painottuu luottamuksen näkökulma. Erityisesti digitalisaation ja teknologian kehityksen turvallisuuteen – sekä myös laajemminkin erilaisiin turvallisuusilmiöihin – on leviämässä parhaillaan laajempi, maailmanlaajuinen epäluottamuksen ilmapiiri. Yhä useammin kuulen kysyttävän niin maailmanpolitiikassa kuin ihmisten arkipäivässä, että kehen ja
mihin voi luottaa?

SUOMI ON luottamusyhteiskunta, ja luotettavuutta pidetään yhtenä suomalaisten erityispiirteenä. Luottamuksen voi nähdä näkymättömänä liimana, joka näyttäytyy meidän suomalaisten arkipäivässä ja yhteiskunnassa joka hetki. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan luottamuksen korkeasta tasosta on pidettävä hyvää huolta konkreettisin teoin. Luottamus itsessään on ymmärrettävissä kyvyksi ja tahdoksi toimia yhdessä. Luottamus on sekä ajattelua että tekoja, mutta myös epävarmuuden sietämistä ja pyrkimystä hyvään. Luottamuksen ylläpitämiseen ja edistämiseen voi jokainen meistä vaikuttaa.

Kirjoittaja on kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa.

Haku