Hyppää sisältöön

Ines Antti-Poika

Ines Antti-Poika

24.02.2022

KUVA | JARKKO MIKKONEN   LOKAATIO | MEMPHIS HAKANIEMI

Suomi houkuttelee kansainvälisiä kongresseja ja matkailijoita


SUOMI kiinnostaa kansainvälisesti tällä hetkellä paitsi matkakohteena, myös tapahtumien kohteena. Suomi sijoittuu UIA:n kansainvälisessä vertailussa maailman 20 suosituimman kongressimaan joukkoon, ja matkailijamäärät ovat tasaisessa kasvussa. Suomella on hyvä maine kongressien ja kansainvälisten tapahtumien järjestäjänä ja meillä järjestetään vuosittain satoja kansainvälisiä järjestökongresseja ja muita yritystapahtumia. Suomessa tehdään monilla tieteen aloilla huippututkimusta, ja meidät tunnetaan hyvin saavutettavana, luotettavana ja toimivana kongressimaana. Suomeen saapuvat vapaa-ajan matkailijat arvostavat maamme puhdasta luontoa, aitoja kokemuksia sekä korkealaatuisia ja monipuolisia palveluita. 

KONGRESSIEN ja yritystapahtumien taloudellinen vaikutus on kiistaton; kongressien lasketaan tuovan Suomeen vuosittain noin 115 miljoonan euron matkailutulot. Vuosittain Suomessa vierailevat kymmenet tuhannet kongressimatkailijat käyttävät paikallisia palveluita ja tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin kongressien isäntäkaupungeissa. Kokoukset ja tapahtumat tuottavat isäntäkaupungeille ja järjestäjille myös muita hyötyjä. Kansainväliset tapahtumat ovat kaupungeille ja alueille merkittävä tapa markkinoida paikallista osaamista, kun eri alojen huiput kohtaavat omassa kaupungissa. Kongresseissa voidaan myös edistää vientiä, markkinoida innovaatioita ja mahdollistaa investointeja. 

KOKOUKSIIN ja kongresseihin osallistuvat liikematkustajat ovat omien alojensa asiantuntijoita, mielipidevaikuttajia ja tulevaisuuden tekijöitä, jotka verkostoituvat, jakavat tietoa ja esittelevät omaa tutkimustyötään. Liikematkustaja ei yleensä voi itse valita matkakohdetta; tärkeimpiä syitä liikematkustamiseen ja kokouksiin osallistumiseen ovatkin juuri verkostoituminen, tiedonvaihto ja oman työn esittely. Toisaalta, liikematkustaja on aina myös ”matkailija” kun hän tutustuu matkakohteeseen –  mitä kauemmaksi työmatka suuntautuu, sen todennäköisempää on, että siihen yhdistetään myös vapaa-aikaa ja paikallisia kokemuksia matkakohteessa. Kongressivieras viipyykin Suomessa usein pidempään kuin niin sanottu tavallinen matkailija.

USEIN kongressivieraat saapuvat Suomeen ensimmäistä kertaa – mutta ovat tapahtuman jälkeen halukkaita palaamaan ja suosittelemaan kohdetta muillekin. Hyvän isäntäkaupungin maine vaikuttaa osallistujan päätökseen lähteä kongressiin. Suomi onkin tällä hetkellä äärimmäisen houkutteleva kongressi- ja matkailukohde ja etenkin Helsingissä on usein rikottu kongressien osallistujamääräennätyksiä. Suomi kiinnostaa siis erityisesti ”uutena” matkakohteena ja liikematkustus aikaansaa myös vapaa-ajan matkailua. 

Kirjoittaja on Visit Finlandin Business Events Finland Convention Bureaun Manager.

Haku