Hyppää sisältöön

Herkko Plit

Herkko Plit

11.10.2022

KUVA | ANTHONY UBAUD   KUVAUSPAIKKA | NOMART HELSINKI

Uskaltaako Suomi vihreän siirtymän voittajien joukkoon?

ILMASTONMUUTOKSEN vastaisessa taistelussa on isossa kuvassa kyse vain yhdestä asiasta: kyvystämme muuttaa globaali energiajärjestelmä päästöttömäksi. Kykymme tuottaa ja toisaalta säilöä  sekä käyttää uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa ovat edenneet eri tahtisesti. Tuuli- ja aurinkovoimaa tuotetaan jo nyt kaupallisesti kannattavasti. Tuotannon sääriippuvuus edellyttää kuitenkin tulevina vuosina isoa muutosta niihin teknologioihin ja tapoihin, joilla varastoimme suuria määriä uusiutuvaa energiaa.

KRIISISSÄ on aina myös mahdollisuus. Euroopassa vallitsee vahva yhteisymmärrys siitä, että Venäjän öljystä ja maakaasusta tulee luopua. Samanaikaisesti meidän on kuitenkin välttämätöntä edistää niin uuden energiainfrastruktuurin, uusien energiamarkkinoiden kuin niitä säätelevän lainsäädännön syntyä. Tehtävää on valtavasti, ja aikaa vähän. Muutosta viedään läpi aikana, jolloin niin poliittista vakautta kuin kotitalouksien kestokykyä koetellaan. 

SUOMELLA on merkittävä kilpailuetu Keski-Eurooppaan nähden. Meillä on tilaa rakentaa merkittävästi lisää halpaa maatuulivoimaa. Halpa tuotanto ei kuitenkaan yksin riitä: alhaisten hintojen aikana tuotettu tuulisähkö pitää kyetä ottamaan talteen ja varastoimaan. Käytännössä ainoa vaihtoehto varastoida energiaa gigawattiluokassa on vety. Ilman toimivaa varastointia uusiutuville tuotantolähteille perustuvaa energiajärjestelmää tai energian hintaa on mahdotonta saada tasapainoon. Tämä järjestelmä vaatii myös digitaalista, tekoälyyn perustuvaa ohjausta.

Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus olla ratkaisemassa globaaleja kestävyyshaasteita rakentaen samalla maallemme uutta kansantalouden kivijalkaa.

EU-KOMISSION tavoitteena on tuottaa vuoteen 2030 mennessä 10 Mt vetyä EU:n alueella. Suomen tulee  lähteä tavoittelemaan tästä tuotannosta 10 prosentin osuutta. Tällöin investoinnit tuulivoimaan ja vetyyn olisivat Suomessa 50 miljardin euron luokkaa. 

EUROOPPA rakentaa paraikaa energiajärjestelmää, joka on paljon nykyistä kompleksisempi, ja vetyyn tullaan joka tapauksessa investoimaan Euroopassa. Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus olla ratkaisemassa globaaleja kestävyyshaasteita rakentaen samalla maallemme uutta kansantalouden kivijalkaa. Itsestään nämä hyödyt eivät kuitenkaan synny: Suomen valtiolta tarvitaan selkeitä toimia – hankkeiden luvitusta pitää selkeästi nopeuttaa ja alkuvaiheessa pitää myös antaa taloudellista tukea uuden markkinan syntymiselle. Nyt rohkeasti koko Suomi mukaan edelläkävijöiden joukkoon.

Kirjoittaja on P2x:n toimitusjohtaja ja perustaja

Haku