Hyppää sisältöön

Camilla Kylander ja Satu Lappalainen

Camilla Kylander ja Satu Lappalainen

23.08.2023

Rekrytointi 2.0

KUVA | ANNI HARTIKAINEN KUVAUSPAIKKA | MAGITO STUDIO

REKRYTOINTI ON ollut murroksessa jo pitkään. Moni rekrytoija onkin jo hyvästellyt vanhan paradigman, vilkuttanut vanhalle laivalle, joka on purjehtinut kauas horisonttiin. Viimeistään nyt meidän kaikkien kannattaa nostaa ankkuria ja siirtyä eteenpäin, sillä tuloksiin ei päästä enää vanhaa tapaa noudattaen. Rekrytointi 2.0 on täällä. 

MUTTA MILTÄ UUSI pelikenttä näyttää? Listasimme neljä tunnusmerkkiä, joiden uskomme olevan määrittäviä tekijöitä rekrytoinnissa nyt ja tulevaisuudessa.

1. SOSIAALISUUS. Sosiaalisen median alustat ovat tehneet staattisesta, suljetusta tietokannasta tarpeettoman. Rekrytoija 2.0 on läsnä niillä somekanavilla ja sosiaalisen median yhteisöissä, joissa halutut osaajat ovat. Sosiaalisessa mediassa osaajat päivittävät itse tietonsa ja liittyvät niihin yhteisöihin, jotka heitä palvelevat. Sosiaalisuus tarkoittaa myös sitä, että rekrytointiin lähdetään keskustelun kautta – avaamalla dialogi verkossa tai kasvotusten. 

2. HAKIJALÄHTÖISYYS. Osaajapula on ollut tehokas kannustin rekrytoinnin muutoksessa, kun työnhakija on tuotu rekrytoinnin keskiöön. Rekrytoija 2.0 ymmärtää, että hyvän hakijakokemuksen luominen petaa edellytyksiä onnistumiseen haastavassakin osaajamarkkinassa. Hakijalähtöisyys auttaa rekrytointikeskusteluiden avaamisessa sekä kirittää hyvää mainetta tulevaisuuden rekrytointitarpeita ajatellen. Hakijalähtöisessä rekrytoinnissa sopivuusarviointi ottaa valmentavasti huomioon niin hakijan yksilölliset vahvuudet kuin motivaation lähteetkin.

Vastuullinen rekrytointiprosessi on suunniteltu tukemaan työnhakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä monimuotoisten työyhteisöjen muodostumista.

3. VASTUULLISUUS. Rekrytointipäätökset pohjautuvat ennalta päätettyihin, osaamiseen ja ammatilliseen sopivuuteen pohjautuviin kriteereihin. Vastuullinen rekrytointiprosessi on suunniteltu tukemaan työnhakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä monimuotoisten työyhteisöjen muodostumista. Rekrytoija 2.0. pyrkii herkeämättä saamaan kiinni omista ajatusvinoumista ja minimoimaan niiden vaikutuksia arviointityössä. 

4. TEKOÄLYKKYYS Chatbotit vastaavat nettisivuilla hakijoiden kysymyksiin. Tekoälykäs ATS-järjestelmä tukee rekrytoijaa hakijoiden seulonnassa ja auttaa arvioimaan hakijoita yhdenvertaisin ja tasa-arvoisin perustein. Tekoäly auttaa tekemään suorahakua sosiaalisessa mediassa. Pian apua saa myös hakijaviestintään sekä tapaamisten sopimiseen. Tekoälykkäiden videohaastattelualustojen avulla Rekrytoija 2.0 tulee saamaan enemmän irti tapaamisista – tekoäly analysoi hakijan sanatonta viestintää ja tulkitsee vastauksia. Tulemme näkemään, kuinka tekoäly auttaa rekrytoijaa ennustamaan hakijan suoritustasoa ja sopivuutta työyhteisöön. 

Kirjoittajat ovat rekrytointiyritys Minjonin perustajia.

Haku