Hyppää sisältöön

Anu Ubaud

Anu Ubaud

31.01.2023

KUVA | ANTHONY UBAUD   KUVAUSPAIKKA | RAVINTOLA MADONNA

Yritysten on luotava arvoa työntekijöilleen

KOLME VIIME vuotta romuttivat työelämäpuheesta pois sukupolviajattelun, jonka mukaan työn merkityksellisyys on keskeinen motivaatiotekijä vain nuoremmille. Onneksi ja vihdoin. Kukaan ei enää kauppaa ajatusta, jonka mukaan johtajien on keksittävä erillistemppuja houkutellakseen millenniaaleja töihin. Nyt pohdinnat työnantajan houkuttelevuudesta ja työntekijöiden sitouttamisesta ovat muuttuneet iättömiksi. Pandemia-aika kuljetti yksilöt, työyhteisöt ja johtajat kaivautumaan kysymykseen, mistä ja miten sellaiset asiat kuin merkityksellisyys, sitoutuminen ja (työ)elämän mielekkyys muodostuvat. 

TÄSSÄ AJASSA yritysten brändiä ja tarinaa pitää rakentaa käsi kädessä sisään- ja ulospäin. Asiakkaille, sijoittajille ja rekrytointimarkkinaan kommunikoitavien arvojen, kulttuurin, päämäärien ja mahdollisuuksien on oltava yrityksen työntekijöille tunnistettavia, jotta ne ovat totta ja uskottavia. Mielikuvien pitää olla aitoja, arjessa johdettuja kokemuksia. 

YRITYSTEN TEHTÄVÄ on tuottaa arvoa laaja-alaisesti yhteiskuntaan ja kaikille sidosryhmilleen. Työnantajabrändin ytimessä onkin määritellä, mitä arvoa yritys tuottaa työntekijöilleen. Se tapahtuu tarkastelemalla tarinaa. Arvonluonnin ja vaikuttavuuden aikakaudella ihmisistä nimittäin tulee osa itseään suurempaa, yhteistä ja muutosta ajavaa tarinaa. Johtajien on työskenneltävä sen eteen, että jokaisella yrityksen toiminnolla ja ihmisellä on rooli tarinassa. 

Arvonluonnin ja vaikuttavuuden aikakaudella ihmisistä tulee osa itseään suurempaa, yhteistä ja muutosta ajavaa tarinaa.

TUOSSA TARINASSA myös vastuullisuus pitää kirjoittaa auki – ymmärrettäväksi ja yhteiseksi. Vastuullisuuskysymykset kietoutuvat yrityksissä niin strategiaan, visioon, missioon, kulttuuriin kuin johtamiseen. Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan tutkimustenkaan valossa tiedä, mikä heidän työpaikkansa strategia on. Olen kuullut monesti, kuinka strategian tavoin myös vastuullisuuden kuvitellaan olevan jo itsestäänselvyys työpaikoilla. Ei se ole. Monessa paikassa perustavanlaatuisia kysymyksiä on kysymättä ja usein sielläkin, missä vastuullisuus on strategisesti pitkällä se täytyy vielä vapauttaa irrallisesta roolistaan ja raporteista eläväksi ja arkiseksi. 

YRITYKSILTÄ KAIVATAAN nyt kriittistä ja vaihtoehtoja tuovaa puhetta sekä tulevaisuuteen katsovia avauksia, sillä hankala aika urauttaa yhteiskunnallista keskustelua herkästi kyynisen ponnettomaksi ja vaihtoehdottomaksi. Suomella on edellytyksiä houkutella muutosta ajavia investointeja tänne, ja yrityksillämme on kyvykkyyttä maailmaa muuttaviin innovaatioihin. Lupaavia tarinoiden alkuja on kerrottavaksi paljon. 

EI SEN pituinen se. Vaan olipa kerran.  

Anu Ubaud – COO, United Imaginations

Haku