Hyppää sisältöön

Anu Ahokas

Anu Ahokas

30.08.2022

KUVA | UNTO RAUTIO KUVAUSPAIKKA | FOLK FINLAND

Osaavan työvoiman kysymys nousee
toimitusjohtajan työpöydälle

PAPPI, LUKKARI, talonpoika, kuppari – lähes kaikkia ammattinimikkeitä ja toimialoja vaivaa osaajapula. Useat tutkimukset alleviivaavat, että suomalaiset yritykset kokevat suurimmaksi kasvun esteeksi osaavan työvoiman puutteen. Osaajapula tulee kärjistymään merkittäväksi ongelmaksi tulevina vuosikymmeninä työikäisen väestön supistuessa entisestään.

OSAAJAPULAN MYÖTÄ henkilöstökysymykset ovat alkaneet vaikuttaa kokonaisvaltaisesti liiketoimintastrategiaan, ei pelkästään HR-strategiaan. Henkilöstökysymykset eivät ole enää yksin henkilöstöjohtajan asia, vaan ne ovat nousseet korkealle myös toimitusjohtajien agendalle.

TYÖN TEKEMISEN muodot monimuotoistuvat globaalisti – sekä työnantajat että työntekijät hakevat joustavuutta työmarkkinoilta. Joustavat työsuhteet eivät kuitenkaan ole vähentäneet perinteisiä työnmuotoja, vaan tulleet näiden rinnalle.

Työn tekemisen muodot monimuotoistuvat globaalisti – sekä työnantajat että työntekijät hakevat joustavuutta työmarkkinoilta.

HARVA YRITYS pyrkii enää ratkaisemaan haastetta yksin, vaan HR-funktio tai sen osia on ulkoistettu kumppanille. Henkilöstöpalveluyritys sparraa yritystä sen liiketoimintastrategiassa henkilöstöstrategisista näkökulmista. Joskus ratkaisu voi löytyä jonkun toiminnon tai vaikkapa koko osa-aikaisen henkilöstön ulkoistamisesta kumppanille. Toisinaan riittää, että yrityksen rekrytointiprosessi ulkoistetaan. 

ULKOISTAMISPÄÄTÖS ON aina kumppaneiden välillä muotoutunut uniikki ja räätälöity ratkaisu. Henkilöstöpalvelukumppani ratkoo haastetta moninaisin
keinoin, muun muassa kansainvälisellä rekrytoinnilla, toimimalla yhdessä julkisen työvälityksen ja oppilaitosten verkostoissa sekä tekemällä uudenlaisilla
tavoilla rekrytointia.

USEIN KUULEE sanottavan, että työelämän suurin haastaja on teknologinen kehitys. Viimeiset vuodet osoittavat, että suurin haastaja on pikemminkin ihmiset, eli osaajat ja niiden puute. Osaamisen ulkoistaminen edellyttää perusteellista analyysia ja syviä pohdintoja, ja usein ulkoistamisstrategia etenee vaiheittain. Tärkeintä on käynnistää keskustelu. Yhdessä me voimme muuttaa työelämää sellaiseksi kuin sen pitäisi olla.  

Kirjoittaja on Staffpoint-konsernin toimitusjohtaja.

Haku