Hyppää sisältöön

Anni Mikkonen

Anni Mikkonen

30.01.2024

KUVA | PASI JÄRVENPÄÄ

Puhdas ja edullinen sähköntuotanto – Suomen kilpailuvaltti

SUOMI ON 2024 viimein vuositasolla sähkön suhteen omavarainen. Suomen sähköntuotanto on ilmastopäästöiltään myös hyvin puhdasta: vuonna 2023 sähköntuotannosta 94 prosenttia oli hiilidioksidineutraalia. Tuulivoimalla on näissä saavutuksissa iso rooli ydinvoiman rinnalla. 

SYKSYLLÄ 2023 YK:n ilmastokokous linjasi, että fossiilisista energialähteistä luovutaan 2050 mennessä. Suomi on asettanut tätä kunnianhimoisemman tavoitteen: olla hiilidioksidineutraali jo 2035. Hyvä niin, koska kansainvälisessä kilpailussa meidän pitää olla parempia kuin muut.

PÄÄSTÖTAVOITTEIDEN kannalta keskeistä on se, kuinka liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden riippuvuus fossiilisesta energiasta tullaan lopettamaan. Nykyteknologialla muutos tarkoittaa prosessien sähköistämistä tai sähköä raaka-aineenaan käyttävien välituotteiden, kuten vedyn hyödyntämistä. Suomeen on suunnitteilla useita vetyä raaka-aineenaan käyttäviä hankkeita, joissa valmistetaan metaania raskaan liikenteen polttoaineiksi, terästä, lannoitteita tai jopa proteiinia puhtaan sähkön avulla. Kaikki nämä niin kutsutut P2X-investoinnit tulevat tarvitsemaan paljon puhdasta ja edullista sähköä.

INVESTOINTIEN synnyttämille työpaikoille olisi muitakin ottajia. Suomi ei pysty kilpailemaan Euroopan suurimpien talouksien kanssa hankkeille annettavissa tukieuroissa, mutta Suomella on yksi näiltä puuttuva kilpailuetu: vastuullisesti kehitetty ja vahva tuulivoimahankeportfolio.

Tuulivoima on tällä hetkellä Suomen edullisin ja pian suurin sähköntuotantomuoto

KOTIMAINEN TUULIVOIMARAKENTAMINEN toteutetaan vastuullisesti – se on ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävää. Vaikutukset luontoon selvitetään, arvioidaan ja mallinnetaan tarkasti tuulivoimahankkeen suunnittelun aikana. Tuulivoima työllistää niin rakentamis- kuin sähköntuotantovaiheissaan. Paikallista oikeudenmukaisuutta tukee lisäksi tuulivoiman kiinteistöverotuksen Suomen malli, jossa verotulot vaikuttavat siellä, missä tuulivoiman vaikutukset ovat näkyviä.

HYVÄT SUHTEET NAAPUREIHIN, onpa kyse sitten luonnosta tai paikallisyhteisöstä, ovat tuulipuistojen rakentamisessa itseisarvo.

TUULIVOIMA ON tällä hetkellä Suomen edullisin ja pian suurin sähköntuotantomuoto. Suomeen rakennettu tuulivoima on myös Euroopassa erittäin kilpailukykyistä, vaikka sitä rakennetaan Suomessa ilman valtion tukea.

JATKOSSA puhtaan sähkön lisärakentaminen ja siihen perustuvat investoinnit tulevat etenemään entistä enemmän käsi kädessä. Suomen valtion tehtäväksi jää varmistaa, että kaavoitus-, luvitus ja muu sääntelykehikko mahdollistavat näiden investointien sujuvan etenemisen.

Kirjoittaja on Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n toimitusjohtaja.

Haku