Hyppää sisältöön

Anna Puustell

Anna Puustell

17.12.2021

KUVA | VUOKKO SALO   KUVAUSPAIKKA | YES YES YES -RAVINTOLA

Menestys edellyttää jatkuvaa uudistumista – ja sen tekevät ihmiset

VAIN KYMMENEN prosenttia pohjoismaisista yrityksistä on uudistumisen mestareita. Mikä on näiden yritysten yhdistävä tekijä? Innovaatiokulttuuri sekä rohkeus ja taito uudistua. 

INNOVAATIOILLA TARKOITETAAN tapoja tehdä asioita uusilla tavoilla, uudenlaista arvoa tuottaen. Accenturen tekemässä tutkimuksessa kysyttiin johtajilta ja työntekijöiltä, tukeeko yrityskulttuuri heidän mielestään uudistumista. Tulos oli shokeeraava: Johtajista 68 prosenttia uskoi, että yrityskulttuuri mahdollistaa avoimen keskustelun ja kannustaa uudistamaan organisaation toimintatapoja. Työntekijöistä näin koki 36 prosenttia. 

UUDISTUMISEN esteitä on usein enemmän kuin mahdollistajia. Psykologinen reaktiomme muutokseen on sen torjuminen. Päästessämme yli tästä inhimillisestä rajoituksesta, kohtaamme organisaation sisäiset muutosesteet: mittarit, infrastruktuurin ja vakiintuneet prosessit. Joskus sijoittajat ja asiakkaatkin odottavat yrityksen toimivan samalla tavoin kuin ennen. 

VIIMEISTÄÄN KULUNUT vuosi on todistanut, että uudistumiskyky on jokaisen yrityksen olemassaolon edellytys. Paikalleen ei voi pysähtyä, sillä muuten kilpailijat menevät ohi oikealta ja vasemmalta. Sen sijaan, että odottaisimme paluuta vanhaan normaaliin, meidän kannattaa katsoa rohkeasti ja uteliaasti edessä olevaa muutosmatkaa. Kun taustalla on vuosikymmenten historia ja syvään juurtuneet tavat tehdä asioita tietyllä tavalla, kuinka voimme ruokkia ketterää muutos- ja innovaatiokulttuuria?

ENSIMMÄINEN ASKEL organisaation uudistumisessa on tavoitteen ja määränpään kirkastus. Uudistuminen vaatii kirkkaan suunnan, sen kommunikoinnin ja ennen kaikkea konkreettisia tekoja.  Hyvät strategiat, skenaariot ja suunnitelmat ovat turhia, jos ne eivät johda uudelleen resursointiin tunnistettujen tekojen mahdollistamiseksi. On myös tärkeä tunnistaa kuinka radikaalista uudistumistarpeesta on kyse. Kaikkien organisaatioiden ei tarvitse olla itse-ohjautuvia, ollakseen menestyviä. 

GLOBAALIN pandemian iskiessä onnistuimme ohittamaan uudistumisen esteet ja keskittymään olennaiseen. Yritys toisensa jälkeen siirtyi vauhdilla etätöihin, kilpailijat yhdistivät voimansa luodakseen koko yhteiskuntaa hyödyttäviä palveluita ja tuotteita. Päätöksiä tehtiin ketterästi, parhaaseen tietoon nojaten.

ORGANISAATIOT EIVÄT uudistu, meidän ajattelumme ja toimintamme uudistuu. Kun resursoimme ihmisiä innovoimaan ja uudistumaan, varmistamme yritystemme ja yhteiskuntamme kilpailukyvyn niin kriisin keskellä kuin sen jälkeen. 

Kirjoittaja on Accenturen innovaatiojohtaja.

Haku