Hyppää sisältöön

Amel Gaily

Amel Gaily

22.02.2022

KUVA | JARKKO MIKKONEN   KUVAUSPAIKKA | HOTELLI PRESIDENTTI

Bisnesenkeli antaa vauhtia ja vie yrityksiä maailmalle


STARTUP-YRITYKSEN menestys ei synny itsestään. Se vaatii hyvän idean ja loistotiimin lisäksi paljon työtä. Tämäkään ei aina riitä, vaan tarvitaan rahaa ja hyviä neuvoja. Näitä bisnesenkelit pystyvät tarjoamaan. Bisnesenkeli on yksityishenkilö, joka sijoittaa aikaansa ja rahaansa kasvuyrityksiin. Antavat vauhtia ja vievät yrityksiä eteenpäin. 

SUOMESSA on yksi maailman suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista, Finnish Business Angels Network, FiBAN. Väkiluvultaan pienessä maassa on syntynyt paljon menestystarinoita. Bisnesenkelit ympäri maailmaa tulevat Suomeen katsomaan tämän yhtälön osia. FiBANin perusajatus on verkostona edistää innovointia, kansainvälisyyttä ja siten työllisyyttä. Taustalla on tahto tukea suomalaisten yritysten kehitystä ja maailmanvalloitusta. Suomen bisnesenkelit toimivat hyvässä yhteistyössä pääomasijoittajien, Business Finlandin sekä muiden julkisen puolen toimijoiden kanssa. 

TUORE tutkimus kertoo yhteistyön voimasta. Enkelisijoittajien kohdeyhtiöistä 75 prosenttia on saanut rahaa myös Business Finlandilta tai entiseltä Tekesiltä. Bisnesenkelit avaavat niin kotimaisten kuin kansainvälisten pääomasijoittajien ovia yrittäjille. Maailmalta tullaan Slushiin katsomaan, kuinka avoimesti yhteistyö Suomessa toimii.

STARTUP-SIJOITUKSET ovat erittäin riskipitoisia ja epälikvidejä. Jokainen sijoituskohde vaatii mittavan selvitystyön, ja silti pääoman menettämiseen on varauduttava. Sijoituskokemusten jakaminen ja tiedon lisääminen ovat FiBANin perustehtäviä. Enkeleitä koulutetaan bisnesenkeliakatemiassa, johon uusia ja kokeneitakin enkeleitä osallistuu ympäri maailmaa. 

VAIKKA Suomessa on näkyvää startup-aktiivisuutta, tarjolla olevan rahoituksen määrä on edelleen merkittävin kasvun pullonkaula. Euroopan komission selvityksen mukaan luovutusvoittojen korkea verotus heikentää varhaisen vaiheen startup-sijoitusten määrää sekä sijoitusten laatua. Verokannustimella voitaisiin alentaa startup-sijoittamisen kynnystä. Verokannustimet lisäisivät varhaisen vaiheen yhtiöihin tehtävien pääomaehtoisten sijoitusten määrää.

VIIMEISEN yhdeksän vuoden aikana FiBANin yli 650 sijoittajajäsenen tiedetään sijoittaneen neljännesmiljardin noin 2000  startup-yritykseen. Vuonna 2020 voidaan juhlistaa FiBANin 10-vuotissyntymäpäivien lisäksi myös monen muun merkittävän virstanpylvään ylittämistä, ja sitä, että Suomessa on rohkeutta ottaa riskejä ja uskoa uusiin yritysideoihin. Riskinoton lisäksi enkelit ovat valmiita käärimään hihat antaakseen yrityksille vauhtia sekä viemään niitä maailmalle.

Kirjoittaja on FiBAN:in toimitusjohtaja.

Haku