Hyppää sisältöön

Miimu Airaksinen

Miimu Airaksinen

10.05.2021

KUVA | UNTO RAUTIO   KUVAUSPAIKKA | SCANDIC GRAND CENTRAL HELSINKI

Älykäs talotekniikka on palvelujen integraattori


RAKENNUKSET ja infra ovat merkittävä osa kansallisvarallisuudestamme − 83 prosenttia kiinteästä pääomakannastamme on sidottu rakennettuun ympäristöömme. Lisäksi kiinteistö- ja rakentamisala vastaa 15:tä prosenttia bruttokansantuotteestamme ja työllistää 20 prosenttia kaikista työllisistä. Investoinneista 60 prosenttia sijoittuu rakennettuun ympäristöön.

SUOMESSA rakennetaan vuosittain uutta kerrosalaa noin kahdeksan miljoonaa neliötä, josta 3,5 miljoonaa neliötä eli noin 45 prosenttia on asuinrakennuksia. Uudisrakentamisen määrä on kuitenkin vain 1–1,5 prosenttia vuodessa koko rakennuskannan määrästä.

RAKENNUSTEN pitkäikäisyyden vuoksi uudisrakentamisen päästöjen minimointi on tärkeää, mutta samaan aikaan on tärkeää uudistaa olemassa olevaa rakennuskantaa kestävästi. Olemassa olevan rakennuskannan energiankulutus vastaa noin 76 prosenttia päästöstä. Uudistamistoimissa juuri talotekniikan avulla tehdyissä muutoksissa saadaan aikaan sekä parempaa koettua sisäympäristöä että päästöjen pienemistä.

TALOTEKNIIKALLA on myös keskeinen rooli uusien palvelujen tuottamisessa. Rakennukset ovat muuttumassa entistä keskeisemmäksi osaksi energiajärjestelmäämme, ne voivat toimia virtuaalivoimaloina älykkään talotekniikan avulla. Virtuaalivoimalat ovat taas tärkeä komponentti tulevaisuuden vähähiilisissä energiajärjestelmissä.

RAKENNUKSET OVAT muuttumassa entistä keskeisemmäksi osaksi energiajärjestelmäämme, ne voivat toimia virtuaalivoimaloina älykkään talotekniikan avulla.

Taloteknisillä järjestelmillä saadaan myös parempaa tilannekuvaa rakennuksista ja alueista; esimerkiksi mitä tiloja alueella on ja miten niitä käytetään, sekä osataan ohjata tilojen käyttöä tehokkaammaksi. Tämä on tärkeää, sillä tyhjä tila on ympäristön kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto. Älykäs talotekniikka oppii myös säätämään sisäolosuhteita asukkaiden mieltymysten mukaan ja tarjoaa näin viihtyisyyttä. 

Lisäksi älykkyys mahdollistaa uusien, elämää helpottavien palvelujen tuottamisen. Seinien ja laitteiden rakentamisesta tulisikin siirtyä palvelujen tarjoamiseen. Mitä onkaan asuminen palveluna, tai koulu palveluna? Älykäs talotekniikka on tarpeellinen integraattori tulevaisuuden palveluille. Tekniikan avulla meidän kaikkien elämä on piirun verran mukavampaa ja samalla ympäristön resursseja säästävää. 

Walt Disneyn sanoin: ”Voit unelmoida, suunnitella ja rakentaa upeimman paikan maailmassa. Mutta vasta ihmiset tekevät unelmasta totta.” Talotekniikka on juuri ihmisiä varten.

Kirjoittaja on RIL ry:n toimitusjohtaja.

Haku