Hyppää sisältöön

Markku Ollikainen

Markku Ollikainen

18.02.2022

KUVA | JARKKO MIKKONEN   LOKAATIO | SUSHI BAR & WINE KALLIO

Puhdas ympäristö – parasta bisnestä


IHMINEN elää luonnosta. Luonto tarjoaa materiaaleja ja energiaa tuotannon ja kulutuksen tarpeisiin sekä ekosysteemipalveluja kohentamaan ihmisten hyvinvointia. Termodynamiikan lakien mukaan luonnosta otetut materiaalit palavat sinne takaisin muuntuneessa muodossa, mikä turhan usein pilaa ympäristöä. Ehkäiseviä toimia tarvitaan, mutta valitettavasti markkinatalous ei synnytä hintaa ympäristön pilaantumiselle. Hinnan luomiseksi tarvitaan aktiivista ympäristöpolitiikkaa.

TORONTOLAINEN politologi, H.J. Dales, käytti päästökauppaa koskevan kirjansa mottona lausetta: ”To live is to pollute”. Näin ei tarvitse olla. Aineellisen tuotannon ei tarvitse pilata ympäristöä, koska voimme ottaa käyttöön puhtaita ratkaisuja. Puhtaat ratkaisut tulevat kannattaviksi kahta kautta. Kiristyvä ympäristöpolitiikka suosii yrityksiä, jotka tarjoavat puhdasta teknologiaa toisten yritysten päästövähennystarpeisiin. Samalla se vahvistaa niiden yritysten kilpailukykyä, jotka kilpailevat kuluttajista tarjoamalla tuotteissaan parempaa ympäristön laatua.

SUOMEN ympäristön tila on pääsääntöisesti hyvä. Toki tehtävää riittää meilläkin. Esimerkiksi Itämereen ja sisävesiin tulevien ravinnepäästöjen vähentämiseen, monimuotoisuuden suojeluun tai kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen liittyy haasteita. Mutta maailmalla ympäristön tila on ratkaisevasti huonompi kuin meillä. Kun Suomessa rikkipäästöt eivät ole olleet ongelma vuosikymmeniin, Intiassa ja Kiinassa ne ylittävät monin kerroin terveysrajat. Monessa kehittyvässä maassa on lähes mahdotonta saada puhdasta juomavettä, joet ovat likaviemäreitä ja jätehuolto takkuaa. 

SUOMEN globaalistikin vahva cleantech-sektori tarjoaa puhtaita ratkaisuja muun muassa jätehuoltoon, jätevesien käsittelyyn, energiatehokkuuteen ja meriliikenteeseen. Näiden kysyntä kasvaa globaalisti koko ajan. Cleantech-sektori on yksi taloutemme kulmakivistä, mutta se tarvitsee tuekseen käytännön kokemuksia uusista teknologioista, eli referenssejä joilla niitä voidaan myydä maailmalla. Referenssejä, menestystä ja vientituloja luo aktiivinen ympäristöpolitiikka, joka samalla kasvattaa kansalaisten hyvinvointia puhtaasta luonnosta.

YMPÄRISTÖALAN innovaatiot ovat kiehtovia, sillä niissä yhdistetään luonnon mekanismien syvä ymmärrys moderneihin teknisiin ratkaisuihin. Mahdollisten ratkaisujen joukko on laaja ja ihmisen luomisvoima on mittaamaton. Huolehtikaamme siis, että puitteet ympäristön laatua kohentaville innovaatioille ovat kohdallaan.

Kirjoittaja on Ilmastopaneelin puheenjohtaja.

Haku