Asiantuntemus siivittää infrahankkeiden toteutusta

Asiantuntemus siivittää infrahankkeiden toteutusta

KPMG:n asiantuntijat Minna Tuominen-Thuesen, Teemu Haataja sekä Harri Räsänen vakuuttavat, että kunta-asiakkaat saavat kattavan kokonaisnäkemyksen tukemaan päätöksentekoa.

Asiantuntemus siivittää infrahankkeiden toteutusta

Infrahankkeiden kannattavuus, sidotut pääomat ja rahoituksen saaminen aiheuttavat kunnille haasteita tiukentuvassa taloustilanteessa. KPMG yhdistää rahoitus- ja toimialatuntemuksen tuottavaksi kokonaisuudeksi.

Teksti Pekka Säilä  Kuva Juha Arvid Helminen

Sekä kasvukeskuksilla että muuttotappiosta kärsivillä kunnilla on erilaisia tarpeita, mutta myös paljon yhteneväisiä huolen aiheita infratoimintansa kehittämisessä.

Toimivan infrastruktuurin toteuttaminen tiealueista rakennuskantaan vaatii paljon pääomaa. Myös sähkönjakeluun ja vesiverkostojen ylläpitoon liittyy merkittäviä investointitarpeita. Neuvontapalveluihin erikoistuneella KPMG:llä on paljon kokemusta eri kokoisten infrahankkeiden läpiviennistä kunnissa. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu maanlaajuisesti erikokoisia kaupunkeja ja kuntia sekä niiden omistamia liikelaitoksia ja yhtiöitä.

– Toimijoiden tarpeet ovat hyvin moninaisia, ja siksi palvelemme kuntasektorin asiakkaitamme aina yksilöllisesti. Infrastruktuurihankkeiden asiakastiimimme rakennetaan siten, että asiantuntemusta löytyy niin rahoitusosaamisesta kuin itse toimialan tuntemisestakin. Tavoitteena on, että kunta-asiakkaamme saavat aina mahdollisimman kattavan kokonaisnäkemyksen tukemaan päätöksentekoa, kertoo KPMG:n energia- ja infrastruktuuritoimintojen johtaja Harri Räsänen.

Korkotaso avaa uusia ovia

Yhteistyö kuntien infra- tai rakennushankkeiden toteutuksessa alkaa esiselvityksellä, jossa käydään läpi asiakkaan tarpeet – katsotaan talouden kokonaistilannetta sekä pitkän aikavälin näkymiä.

– Kuntien rakennus- ja infrahankkeiden rahoitusta pohdittaessa käydään usein läpi kunnan omistamaa rakennuskantaa, infraomaisuutta ja toimintoja. Näin voidaan arvioida nykyisten rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta suhteessa kunnan strategiaan ja talouden raameihin. Samalla kartoitetaan kohteet, joissa on ehkä syytä harkita uusia omistusjärjestelyjä. Talouden tasapainotus, vaihtoehtoiset toiminta- ja rahoitusmallit sekä kunkin toimintaympäristön erityistarpeet käydään läpi aina omina kokonaisuuksinaan, sanoo KPMG:n rakennus- ja kiinteistöalan palveluista vastaava Teemu Haataja.

Nykyisen matalan korkotason aikana erilaisia rahoitusmahdollisuuksia on hyvin tarjolla. Toisaalta kunnilla on usein myös sellaista kiinteää omaisuutta, jonka myyminen voi olla ajankohtaista.

– Tällaisiinkin ratkaisuihin löytyy erilaisia malleja. Vaikka kiinteistöjä päädyttäisiinkin myymään, voidaan kaupantekoon sisällyttää esimerkiksi takaisinosto-oikeus määräaikana tai pitkäaikainen vuokrasuhde, kertoo julkishallinnon toimialasta vastaava Minna Tuominen-Thuesen.

YHTEISTYÖ ALKAA esiselvityksellä, jossa käydään läpi asiakkaan tarpeet.

Energia kiinnostaa sijoittajia

Yksi kuntien talouteen merkittävästi vaikuttava omaisuuserä ovat sähkö- ja vesivoimalaitokset, joihin liittyy sekä paineita korjausvelasta että hiilineutraalisuuden tavoittelusta. Kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta tällaiset kohteet ovat tällä hetkellä erityisen houkuttelevia.

– KPMG on ollut mukana toteuttamassa hankkeita, joissa kunnat ovat erilaisten omistusjärjestelyjen avulla saaneet kansainvälisiä sijoittajia mukaan jakamaan raskaampia omaisuuseriä, Räsänen kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan, jotka myivät omistamastaan energiakonserni Loisteesta 33,9 prosenttia ruotsalaiselle Infranodelle ja ranskalaiselle Mirovalle. Energiayhtiön arvo oli muutaman omistusvuoden aikana moninkertaistunut.

– Vähemmistöosuuksien myynnistä huolimatta energiakonserni pysyy kunnan ohjauksessa, samalla kun yhtiön hallitukseen saatiin uutta osaamista. Toteutuneiden omistusjärjestelyiden jälkeen olemme tarjonneet apua myös varainhoitajien kilpailutuksessa. Omaisuusjärjestelyiden jälkeen on tärkeää myös hallinnoida kertynyttä omaisuutta kunnan etuja ajatellen, Räsänen toteaa.

– Yksi valteistamme on se, että KPMG on riippumaton ja kansainvälinen, mutta myös paikallinen toimija. Meillä on erittäin monipuolinen asiantuntijaverkosto ja kansainvälisiä kontakteja käytössämme, aina asiakkaan tarpeisiin vastaten. Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat toimintaamme ohjaavia avainsanoja, Tuominen-Thuesen kiteyttää.