Hyppää sisältöön

Yritysten kehittämispalveluilla toiminta nousee uudelle tasolle

Yritysten kehittämispalveluilla toiminta nousee uudelle tasolle

13.05.2022

ELY-keskuksen kehittämispalveluiden tuotepäällikkö Riikka Huhtanen-Pitkänen on apuna, kun yrityksen liiketoiminnalle halutaan uutta nostetta.

ELY-keskus tarjoaa pk-yrityksille Analyysi-, Konsultointi-, ja Koulutuspalveluita. Yritysten kehittämispalveluiden avulla yritys voi kartoittaa uusia mahdollisuuksia sekä kehittää liiketoimintaa.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | MARJA SEPPÄLÄ

ELY-keskuksen kehittämispalveluiden tuotepäälliköt Päivi Vaarala ja Riikka Huhtanen-Pitkänen kertovat, että ELY:n valtakunnallisesti tarjoamat kehittämispalvelut sopivat kaikille pk-yrityksille toimialasta ja yhtiömuodosta riippumatta. Oleellisinta on, että yritysten tavoitteena on kasvaa ja kehittää omaa toimintaansa.

– Palvelumme tukevat hyvin monenlaista kehittämistä ja kasvua. Yritys voi hakea kasvua joko kotimarkkinoilta tai tavoitella kansainvälistymistä. Asiakkainamme on paljon esimerkiksi kaupan, palvelujen, rakentamisen, logistiikan ja teollisuuden aloilla toimivia yrityksiä. Palvelumme on suunnattu vähintään vuoden toimineille ja ainakin yhden työntekijän työllistäville yrityksille. Vasta aloittaneita yrityksiä voimme tosin auttaa innovaatioiden kehittämisessä, Huhtanen-Pitkänen pohjustaa.

Kaikki alkaa kartoituksesta

ELY-keskuksen kehittämispalvelut koostuvat Analyysi-, Konsultointi- ja Koulutus-palveluista. Vaaralan ja Huhtanen-Pitkäsen mukaan kehittämistyö tulisi käynnistää aina yrityksen nykytilan selvittämisellä ja liiketoimintamahdollisuuksien sekä kasvumahdollisuuksien kartoittamisella. 1–2-päiväinen Analyysi-palvelu on täsmätyökalu juuri tähän tarpeeseen.

– Analyysin lopputuloksena syntyy konkreettinen kasvusuunnitelma. Siinä on määritelty esimerkiksi selkeät vaiheet kehitystyölle, henkilöstön vastuualueet sekä arvio kehittämistyöstä syntyvistä kustannuksista. Laaditun kasvusuunnitelman pohjalta yritykset voivat lähteä etenemään sitä kohti joko itsenäisesti tai edetä Konsultointi-palveluumme, Vaarala avaa.

Palvelut tukevat hyvin monenlaista kehittämistä.

Konsultointi-palvelu on tarkoitettu erityisesti yrityksen strategisen suunnittelun apuvälineeksi. 2–5 päivää kestävässä konsultoinnissa voidaan keskittyä yrityksen kannalta olennaisimpiin teemoihin, kuten kasvuun ja kansainvälistymiseen, digitalisaation edistämiseen, markkinoinnin suunnitteluun, henkilöstön kehittämiseen tai innovaatioiden kaupallistamiseen. Lopputuloksena voi syntyä esimerkiksi kasvustrategia, tietojärjestelmähankkeen esiselvitys, markkinointisuunnitelma, henkilöstön osaamiskartoitus tai markkinaselvitys.

Positiivista palautetta käytännönläheisyydestä

ELY-keskusten tarjoamat koulutukset keskittyvät joko kasvun, talouden ja tuottavuuden tai markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamiseen. 

Pk-yritysten johdolle, avainhenkilöille ja esimiehille suunnattuihin koulutuksiin osallistuu aina useiden yritysten henkilöst

ä, jolloin myös osallistujien keskinäinen verkostoituminen ja vertaistuki nousevat tärkeään rooliin. Koulutukset rakentuvat kymmenestä lähipäivästä sekä omatoimisesta opiskelusta. Lisäksi koulutuksiin kuuluu kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää, joiden aikana koulutusten oppeja lähdetään jalkauttamaan käytäntöön.

– Koulutusten esittelyt ja aikataulut julkaistaan verkkosivuillamme kuukausi tai pari ennen niiden alkamista. Yritykset voivat hakea koulutuksiin – kuten myös Analyysi- ja Konsultointipalveluihimme – sähköisen asiointipalvelumme kautta, Vaarala kertoo.

ELY-keskus on kilpailuttanut kehittämispalvelujen tuottajiksi laajan joukon palveluntarjoajia, joista asiakasyritykset voivat valita itselleen sopivimman toimijan. Yritykset maksavat tarpeisiinsa räätälöidyistä palveluista omavastuuosuuden, mutta suurin osa kustannuksista jää ELY-keskuksen maksettavaksi. Analyysipäivän hinta yritykselle on 260 euroa ja konsultointipäivän 325 euroa. Koulutusten osallistujakohtainen hinta on 1590 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisäverot.

ELY-keskukset ovat tarjonneet asiakasyritysten tarpeisiin räätälöityjä kehittämispalveluita vuodesta 2014 lähtien. Palveluntuotantomallista on tullut yrityksiltä runsaasti kiitosta.

– Asteikolla 1–5 palveluidemme asiakastyytyväisyys on Analyysi- ja Konsultointi-palveluissa 4,7, ja koulutuksissa se on vaihdellut 4–4,5 välillä. Olemme saaneet kiitosta erityisesti asiantuntijoiden osaamisesta, palveluiden käytännönläheisyydestä ja konkreettisista hyödyistä, joita palvelumme ovat tuoneet yrityksille, Huhtanen-Pitkänen toteaa.

Haku