Hyppää sisältöön

Yrityksiä kannustetaan rohkeisiin ilmastotekoihin

Yrityksiä kannustetaan rohkeisiin ilmastotekoihin

31.01.2023

Maija Leino toimii asiantuntijana perustamassaan UseLess Company Oy:ssa.

Ympäristötekniikan tutkijoiden perustama UseLess Company Oy auttaa yrityksiä ymmärtämään ja pienentämään omia ilmastovaikutuksiaan.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | RIKU KYLÄ

Vain kymmenisen vuotta sitten elettiin vielä aikaa, jona ilmastovaikutusten raportoiminen oli ainoastaan pörssiyhtiöitä koskeva velvollisuus. Tarve ympäristövaikutusten pienentämiselle on jatkuvasti kiireellisempi, ja toiminnan koko arvoketjun huomioivia ilmastotekoja odotetaan nyt entistä pienemmiltä toimijoilta.

Vastuullisuuteen ohjaa yhä vahvemmin myös yritysten oma tahto. Kaikenkokoisissa yrityksissä pohditaankin tällä hetkellä, kuinka pienentää omaa hiilijalanjälkeä ja tuoda markkinoille päästöjä vähentäviä ratkaisuja. Lisäksi yritysten vastuullisuustyötä ohjaa EU-alueella voimaan astuva kestävyysdirektiivi, joka tuo vastuullisuusraportoinnin vaiheittain myös pk-yrityksiin.

– Ilmastovaikutuksetonta yritystä ei ole. Nykyisessä tilanteessa yritysten tulee omaksua paljon tietoa nopeasti, asettaa tavoitteita ja toimia niiden mukaan. Tarve esimerkeille ja luotettaville kumppaneille on sen vuoksi suuri, kertoo ympäristötekniikan diplomi-insinööri Maija Leino.

Aiemmin tutkijana työskennellyt Leino vaihtoi yliopistouran yrittäjyyteen vuonna 2018. Taustalla vaikutti halu muuttaa yritysmaailmaa konkreettisesti ja ilmastokriisin vaatimalla aikataululla. Nyt Leino hyödyntää asiantuntemustaan perustamansa UseLess Company Oy:n yrittäjänä. 

Vielä ei ole liian myöhäistä 

UseLess Companyn toimintaa ohjaa yksinkertainen sanoma: ilmastoasioilla on kiire, mutta vielä ei ole liian myöhäistä toimia. Ilmastotyöhön kannustamisen lisäksi yrityksen toiminnan ytimessä on asiakkaiden tukeminen ilmastotavoitteiden valitsemisessa ja saavuttamisessa. 

– Yrityksillä on rajalliset resurssit, joten on tärkeää valita toimenpiteitä, joilla on suurin mahdollinen vaikutus. Osa toimenpiteistä on helppoja ja yrityksen omissa käsissä, osa taas vaatii systeemisiä muutoksia koko arvoketjussa. Esimerkiksi ruokaketjun tapauksessa lihansyönnin ilmastovaikutus korostuu. Ei riitä, että yritykset kehittävät houkuttelevimpia kasvistuotteita, vaan tarvitaan myös kuluttajakäyttäytymisen muutosta. 

Leino nostaa esiin myös UseLess Companyn pyrkimyksen rohkaista asiakkaitaan avoimeen viestintään.

– Moni yritys tekee jo nyt enemmän kuin miltä ulospäin näyttää. Viestimme on, että asioista tulee kertoa rohkeasti ja myös avata omia määritelmiä viestinnässä käytetyille käsitteille. Ala kehittyy sitä mukaa kun yritykset jakavat laskelmiaan ja julkaisevat toimenpiteitään.

UseLess Company on ennättänyt auttamaan jo lähes 40 suomalaista ja kansainvälistä yritystä. Suurin osa asiakkaista ottaa ilmastotyönsä ensiaskeleita, mutta joukossa on myös pidemmälle ehtineitä yrityksiä.

– Meidän missiomme on auttaa yrityksiä vähentämään päästöjään ja toimimaan vastuullisesti. Yksittäisten projektien sijasta haluamme rakentaa kumppanuuksia, joiden tarkoituksena on kannustaa asiakkaitamme asettamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita sekä auttaa heitä niiden saavuttamisessa, Leino valaisee.

Haku