Hyppää sisältöön

Yritykset tekevät suuria investointeja valtion mailla

Yritykset tekevät suuria investointeja valtion mailla

18.02.2022

Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg kertoo kaavoituksen sujuvan parhaiten, kun yritys pääsee kertomaan tarpeistaan jo kaavoitusprosessin alkuvaiheissa.

Matkailualan jatkuva nousukiito houkuttelee rakentamaan uutta. Metsähallitus käy nyt neuvotteluja useista uudiskohteista, joiden suunnittelu perustuu yritysten toiveisiin. 


TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Valtion omistamille maille on viimeisten vuosien aikana rakennettu paljon uusia majoitus- sekä ravintolatiloja ja tehty käyttöoikeussopimuksia erilaisia ohjelmapalveluja varten.

– Matkailualan hyvä vire näkyy selvästi hotellitonttien lisääntyneenä kysyntänä, kertoo Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg.

Hallenberg nostaa uusista kehityskohteista esiin Itä-Rukan alueen. Metsähallitus myi kesällä sieltä Ruka Valley -hotellille tontin, joka sijoittuu rinteiden ja Valtavaaran luonnonsuojelualueen kainaloon. Neuvottelut toisen hotellitontin myynnistä samalle alueelle ovat parhaillaan käynnissä.

Itä-Rukan alueelle tehtiin ennen kaavoitusta suunnitelma, joka kokoaa yritysten, infrastruktuurin ja liikkumisen tarpeet yhteen. Tästä lähestymistavasta on saatu aiemmin erittäin hyviä kokemuksia. Tarkoitus on luoda alueelle Rukan länsipuolen kaltainen kävelykylä.

– Myös Syötteen alue kehittyy. Teimme hiljattain vuokrasopimuksen sekä yksityiselle huoneistohotellille että kaupungin liikunta-areenalle, Hallenberg kertoo.

Alueella on aloitettu kehittämissuunnittelu, jossa Pudasjärven kaupunki, Metsähallitus ja alueen yrittäjät käyvät läpi asemakaavaa. Hallenberg huomauttaa, että nyt on mahdollisuus vaikuttaa.

– Matkailuala vetää etenkin Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi Saariselkä ja Kakslauttasen alue sekä Kittilän Levi ovat alueita, jotka kiinnostavat yrittäjiä.

Hankkeita on vireillä muullakin Suomessa. Esimerkiksi Puumalan kunta etsii parhaillaan yhteistyössä Metsähallituksen kanssa sijoittajaa ja operaattoria hiekkarannoistaan tunnetulle Pistohiekalle. Alueella on valmis asemakaava, jonka ansiosta rakentamaan pääsee halutessaan nopeastikin.

Yhteistyötä kuntien kanssa

Kunnat ovat Metsähallituksen tärkeitä yhteistyökumppaneita alueiden kaavoituksessa.

– Yritysten mukaantulo kaavoitusprosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa auttaa tuottamaan kohteita, jotka soveltuvat alueen yritysten suunniteltuun käyttöön, Hallenberg kertoo.

Huolellisella räätälöinnillä vältytään mahdollisilta aikaa vieviltä kaavamuutoksilta.

Metsähallitus määrittää kaavoitettujen tonttien hinnan hakemalla markkinoilta hintaverrokkeja. Tarvittaessa voidaan käyttää myös ulkopuolisia arvioitsijoita.

Kohteesta riippuen yritys voi joko ostaa tai vuokrata tontin. Metsähallitus pystyy tekemään pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, jotka turvaavat yrittäjien investoinnit.

– Olemme tehneet myös sopimuksia, joissa tontti luovutetaan ensin vuokralle, ja tietyn määräajan jälkeen vuokraajalla on mahdollisuus ostaa tontti omakseen, Hallenberg kertoo.

Metsähallitus on selvittänyt myös datakeskuksille sopivia paikkoja valtion omistamilta mailta. Pisimmällä ollaan Liperissä, Heinolassa sekä Loviisassa. Hallenbergin mukaan kunnat ovat erityisen tärkeässä roolissa datakeskuksien suunnittelussa, sillä valmis asemakaava on selkeä myyntivaltti.

Teemme kohteita, jotka soveltuvat alueen yritysten suunniteltuun käyttöön.

Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg

Tuulivoimaa ja vesiviljelyä

Metsähallituksen yhtenä tehtävänä on varata ja jalostaa alueita tuulivoiman tuotantoon. Valtion mailla pyörii jo noin 90 tuulivoimalaa. 

– Valmistelemme hankkeet ja haemme tarvittavat luvat. Hankkeet myydään pääsääntöisesti kansainvälisillä huutokaupoilla.

Laajojen vesialueiden hallitsijana Metsähallitus pyrkii löytämään merialueille hankkeita, joiden avulla voidaan lisätä alueiden taloudellista käyttöä. Yritys on mukana muun muassa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa, jonka tavoitteena on löytää kalankasvatukseen sopivia alueita ja helpottaa kalankasvatuksen luvitusprosessia. Ohjelman perimmäisenä tarkoituksena on saada entistä enemmän kotimaista kalaa tarjolle.

– Kun valmistelemme ja kaavoitamme kohteita, haemme aina kestäviä ratkaisuja. Otamme kaavoituksessa huomioon luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot, Hallenberg kertoo.

Haku