Hyppää sisältöön

Yritykset oikealle kehityspolulle

Yritykset oikealle kehityspolulle

21.02.2022

Terveydenhuollon teknologiakehitys etenee nopeasti ja valmiit ratkaisut ovat kysyttyjä globaalisti. Oulu Health -ekosysteemistä löytyy väylä innovaatioiden testaamiseen osana aitoa hoitoprosessia.


TEKSTI JA KUVAT | JUHA-PEKKA HONKANEN

Teknologiakaupunkina tunnettu Oulu on kehittänyt palvelukokonaisuuden, joka ohjaa sosiaali- ja terveysalan yritykset suoraan ammattilaisten ja testaustoiminnasta kiinnostuneiden kaupunkilaisten luo. Teknologia-asiantuntija Jaana Kokko sanoo, että Oulu WelfareLabilla on toimintakenttänään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus kotiin vietävistä palveluista aina kaupunginsairaalaan saakka. Testausalueen lisäksi Oulu WelfareLabin tärkein tehtävä on oikean ympäristön ja oikeiden arvioijien tunnistaminen kaupungin sote-palveluverkostosta.

– Pelkkä testaaminen ja arvioiminen eivät riitä, jos sitä eivät tee juuri ne oikeat ihmiset, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämä tunnistustyö on koko toimintamme kivijalka, jolla saavutetaan aito hyöty yrityksille, Kokko sanoo.

Hänen mukaansa Oulu erottuu edukseen Living Lab -palvelua tarjoavista kaupungeista valmiiksi tuotteistettujen palvelupakettien ansiosta. Suunnitelmallinen paketoiminen on ollut mahdollista, sillä Oulu WelfareLabilla on vahva mandaatti olla läsnä terveys- ja sosiaalipalveluiden yksiköiden arjessa. Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto sanoo, että koko sosiaali- ja terveystoimi on sitoutunut vahvasti testaustoimintaan.

– Oulu WelfareLab ei ole pienimuotoista puuhastelua, vaan kyseessä on monelle yritykselle elintärkeästä ja lopulta laajasti kansalaisia palvelevasta kehitystyöstä, jonka tuloksena on ammattilaisia ja kaupunkilaisia aidosti auttavia tuotteita ja palveluita, Ylitalo sanoo.

Oulu WelfareLab on osa ainutlaatuista OuluHealth-ekosysteemiä. OuluHealth Labs on yksi ekosysteemin toimintamalleista, johon kuuluvat Oulu WelfareLabin lisäksi Oulun yliopistollisen sairaalan testausympäristö OYS Testlab ja Oulun Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö Oamk SimLab.

Ideoista tekoälyhautomoon

Kaksi vuotta sitten Oulu WelfareLabiin otti yhteyttä oululainen digialan startup Scandicode Oy. Yrityksellä oli idea digisovelluksesta, joka auttaisi iäkkäiden henkilöiden kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnissa. Tavoitteena oli tarjota paperisen lomakkeen tilalle kosketusnäytöllä käytettävä sovellus, joka lisäisi esimerkiksi ajokyvyn arvioinnin varmuutta. Toimitusjohtaja Juho Mattila sanoo, että Oulu WelfareLabin kautta tavoitetut lääkärit ja asiantuntijat antoivat vahvistusta idealle ja laajensivat samalla potentiaalista markkina-aluetta.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että vastaavilla menetelmillä ajokyvyn arvioinnin lisäksi voidaan yleisimminkin mitata ikäihmisten kognitiivista toimintakykyä. Oulu WelfareLabin rohkaisulla oli meille suuri merkitys, kertoo Mattila.

Yritys jatkoi kehitystyötä konkreettisten kehitysideoiden siivittämänä. Mattila sanoo, että pääsy suoraan terveydenhoitoprosessin ja sen parissa työskentelevien ammattilaisten äärelle lisäsi varmuutta päätöksiin, joita startupin kiihdytysvaiheessa esiintyy runsaasti.

– Keskusteleminen ja testaaminen oikeiden ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa antaa luotettavampaa palautetta kuin meidän räätälöimä testaustilanne sattumanvaraisten osallistujien kanssa.

Nyt Scandicoden kehityspolku jatkaa suuntaan, missä alkuperäinen idea lunastaa vaatimuksensa moninkertaisesti. Yritys on nyt osa IBM:n tekoälyhautomoa Global Entrepreneur Programia, joka hyödyntää sen pilvipalveluja ja Watson-tekoälyä. Oulu WelfareLabin jälkeen yritys on päässyt yhteistyöhön huippututkijoiden kanssa ja jatkaa nyt tuotekehitystä tekoälyn suuntaan.

– Sairaanhoidossa tekoäly voi tunnistaa terveysongelmia mittausdatasta merkittävästi erikoislääkäreitä nopeammin. Haemme nyt lisärahoitusta nopeuttamaan tuotekehityksemme tuotteistamista ja kansainvälistymistä, jotta kognitiiviset ongelmat voidaan havaita nykyistä aiemmin ja tehokkaammin.

Kehitystä ja kasvua

Vastaavia kehitystarinoita on lukuisia, sillä kehitys- ja testaustoiminta on ollut läsnä Oulun hyvinvointipalveluissa jo vuosien ajan. Kaupunkiin nimettiin erillinen teknologiaterveyskeskus kymmenen vuotta sitten, johon testaustoiminta tuolloin keskittyi. Sote-sektorin digitalisoitumisen ja uusien ratkaisuiden tarpeen myötä Oulu WelfareLab toimii nyt koko kaupungin alueella.

Teknologiaterveyskeskuksen alkuperäinen kehittäjä ja apulaisylilääkäri Eila Erkkilä sanoo, että teknologiaterveyskeskuksen aikana kartutettu kokemus näkyy nyt Oulu WelfareLabin palveluissa hioutuneena työskentelynä.

– Kaakkurin teknologiaterveyskeskuksen kymmenen toimintavuoden aikana on tapahtunut hurja loikka terveydenhuollon teknologian kehityksessä. Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla osana tätä kehitystä ja aitiopaikalla seuraamassa maailman muuttumista.Eino Kaan kokeilee Japanista tuotua POPO-kuntoutusrobottia. Vieressä avustamassa fysioterapeutti Jenny Järvinen.

Tuotetestausta osana aitoa hoitoprosessia

Testaustilariippumaton toiminta mahdollistaa palautteen saamisen suoraan ihmisten kotoa.

Oulu WelfareLabin testaus- ja sparraustoiminta on jalkautunut niin hyvin kaupungin sote-sektorin prosesseihin, ettei sillä ole edes olemassa omia toimitiloja.

– Niitä ei tarvita, sillä tehtävämme on olla testaustilojen sijaan osana näiden 200 000 asukkaan hyvinvointia edistävää verkostoa, teknologia-asiantuntija Jaana Kokko sanoo. Hän arvioi, että sote-sektorilla erityinen huomio näyttää kohdistuvan juuri nyt kotihoitoon ja kuntalaisten omahoitoon. Yrityksillä on mahdollisuus saada ammattilaisten ja kuntalaisten palautetta tuotteistaan kaupunginsairaalan ja hyvinvointikeskusten lisäksi myös suoraan ihmisten kotoa.

– Omahoito lisääntyy, sillä ihmisten tietoisuus omasta terveydestään ja vastuu terveyden edistämisestä on lisääntynyt. Samalla potilaat pyritään kotiuttamaan edellisvuosia aiemmin sairaalahoidosta. Molemmat kehityssuunnat lisäävät kysyntää uusille ratkaisuille.

Kotiin vietävissä palveluissa kysyttyjä ovat Kokon mukaan erilaiset arkea tukevat keksinnöt.

– Näitä on jo testattu aina vauvaperheistä ikäihmisiin.

Suoraan soten ytimeen

Valtakunnallinen sote-uudistus hakee vielä muotoaan, mutta Oulussa sosiaali- ja terveyspalvelut on yhdistetty hyvinvointikeskuksiin jo nyt. Hyvinvointikeskusten moniammatillinen yhteistyö on päättänyt potilaiden kulkemisen luukulta toiselle.

Testaustoiminnasta kiinnostuneet yritykset löytävät nyt sekä sosiaalialan että terveydenhuollon ammattilaiset saman katon alta.

– Moniammatilliset tiimit löytyvät samasta paikasta, joten hyvinvointikeskuksissa saa vaivattomasti hyvin laaja-alaisen näkemyksen omasta tuotteesta.

Oulu WelfareLab mahdollistaa pääsyn myös osaksi Oulun kaupunginsairaalan hoitoprosesseja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välimaastossa. Kokko sanoo, että kaupunginsairaalalla on pitkä historia kuntoutussairaalana, mutta erityisosaamista löytyy myös esimerkiksi saattohoidosta.

– Kokemuksia voidaan kerätä myös eri sektorien ammattilaisilta ja asiakkailta. Esimerkiksi kuntoutusrobottia kokeiltiin sekä kuntoutusosastolla että palveluasumisyksikössä.

Testaustoimintaa Oulussa

Aktiivisuudenseuranta
Välittää tiedon omaiselle, jos yksinasuvan ikäihmisen päivittäinen aktiivisuus poikkeaa normaalista.

Kuntoutusrobotti
Testattu kuntoutusosas­tolla, avokuntoutuksessa ja palveluasumisessa keven­tämään potilaan painovaraus­ta. Ketterä liikutella eri ympäristöihin.

Robottirollaattori
Kotona asuvat ikäihmiset saavat tukea ja turvaa päivit­ täisiin toimintoihinsa ja liikkumiseen.

Snapchat
Ammattilaiset käyttä­vät kouluterveydenhuollos­sa nuorille tuttuja viestintä­ välineitä, mikä madaltaa yhteydenottokynnystä.

Viestintätyökalu
Helpottaa ammattilais­ten välistä tiedonvaihtoa erikoissairaanhoidon ja perus­terveydenhuollon välillä.

Mobiilinäytteenotto
Tuo verinäytteidenottoon reaaliaikaisuutta ja helpot­taa prosesseja. Testattu Oulun kaupungin kotihoidossa. 

Haku