Hyppää sisältöön

Yrittäjätaidot luovat menestystä palkkatyössäkin

Yrittäjätaidot luovat menestystä palkkatyössäkin

20.05.2022

Aalto Ventures Program kehittää yrittäjyystaitoja. Koulutusohjelma tukee opiskelijoiden luovaa ajattelua, uuden oppimista, epävarmuuden sietämistä sekä taitoa innostaa muita ja ajatella asiakaslähtöisesti, kertoo johtaja Lauri Järvilehto.

Aalto-yliopistossa halutaan innostaa kaikkia korkeakouluopiskelijoita ajattelemaan yrittäjämäisesti. Siksi yliopistoon perustettiin Aalto Ventures Program.

TEKSTI I TUOMAS I. LEHTONEN KUVA I JOONA RAEVUORI

Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutusohjelman, Aalto Ventures Programin (AVP) johtaja Lauri Järvilehdon mielestärekrytoivien yritysten kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota työnhakijoiden yrittäjätaitoihin ja yrittäjämäiseen asenteeseen. Hän uskoo, että startup-tausta voi olla työnhakijan CV:ssä parempi meriitti kuin yhdellä työnantajalla urakoitu yhtäjaksoinen työrupeama.

– Yrittäjämäinen asenne ja startup-yrittäjille tyypillinen halu ratkaista ongelmia ovat menestystekijöitä lähes kaikissa työtehtävissä. Oleellista on se, miten suhtautuu eteen tuleviin ongelmiin. Halutaanko ne ratkaista vai pyritäänkö niitä pakenemaan? Startup-yrittäjä määrittelee potentiaalisen asiakkaan jonkin ongelman, kehittää siihen ratkaisun, luo markkinan ja lopuksi vielä skaalaa toiminnan. Tällä matkalla oppii yrittäjyyden ja työelämän kannalta monia keskeisiä taitoja, Järvilehto sanoo.

Yrittäjyys integroituu opintoihin

Järvilehto painottaa, että yrittäjätaitojen oppiminen ei välttämättä edellytä yrittäjäksi ryhtymistä. Riittää, että käsillä olevaa työtehtävää tai ongelmaa pyrkii lähestymään yrittäjämäisesti – siis luovasti, rohkeasti, periksiantamattomasti ja oman vastuunsa kantaen. Järvilehdon mukaan Aalto-yliopiston vuonna 2012 perustaman AVP:n tavoitteena on tarjota kaikille korkeakoulun opiskelijoille mahdollisuudet omien yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

– Ydintehtävämme on tukea opiskelijoiden yrittäjämäisen asenteen kehittymistä. Sen lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia yrittäjyyteen liittyvien taitojen oppimiseen. Niitä ovat esimerkiksi kyky luovaan ajatteluun ja uuden oppimiseen, epävarmuuden sietäminen sekä taito innostaa muita, suunnitella ja ajatella asiakaslähtöisesti. Nämä taidot pitävät meidät kiinni jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä.

Järvilehto jakaa AVP:n toiminnan kolmeen painopistealueeseen: startup-kurssien järjestämiseen, yrittäjyyden teemojen ja asenneilmaston integroimiseen Aalto-yliopiston substanssikursseihin sekä Aalto-yliopiston opiskelijavetoisen Startup-ekosysteemin kanssa tapahtuvan yhteistyön kehittämiseen.

– Aalto-yliopistossa on sen perustamisesta lähtien tuettu vahvasti nuorten yrittäjyystoimintaa. Aallon opiskelijat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana rakentaneet itseohjautuvasti ekosysteemin, jossa he voivat vapaasti testata ja toteuttaa ideoitaan sekä opettaa toisiaan. Tällä toimintamallilla on syntynyt jo useita opiskelijoiden kehittämiä menestystarinoita kuten Slush, Junction-hackathon ja yrityskiihdyttämö Kiuas. Yrittäjyyden vahva integroituminen opintoihin näkyy myös yrittäjyysmyönteisyyden lisääntymisenä; tällä hetkellä 80 prosenttia opiskelijoistamme kertoo olevansa kiinnostunut yrittäjyydestä, Järvilehto kertoo.

Ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmiin

Järvilehdon mukaan Aalto-yliopiston ja AVP:n vahva profiloituminen startup- ja kasvuyrittäjyyteen perustuu pitkälti yliopiston kykyyn törmäyttää erilaisia opiskelijoita. Aalto-yliopistossa opiskelee sekä kotimaisia että kansainvälisiä tekniikan, liiketalouden ja taiteen opiskelijoita.

– Jokaiseen startup-tiimiin tarvitaan nörtti, suunnittelija ja bisnesosaaja. Meillä tällaisia kombinaatioita syntyy luonnostaan, Järvilehto heittää.

Aalto-yliopisto on sitoutunut vahvasti kestävään kehitykseen ja tämä näkyy myös AVP:n toiminnassa. Tavoitteena on suunnata opiskelijatiimien ongelmanratkaisukykyä erityisesti YK:n määrittelemien yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

– Kannatamme toki kaikenlaista yritystoimintaa. Haluamme kuitenkin innostaa opiskelijoitamme erityisesti maapallomme piinallisimpien ongelmien, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja epätasa-arvoisuuden, ratkaisemiseen. Ne ovat vaikeita, mutta eivät ratkaisemattomissa olevia haasteita. Monet opiskelijoistamme ovat erittäin huolestuneita maailman tulevaisuudesta. Keskittyminen näiden kriittisimpien ongelmien ratkaisuun tuntuukin inspiroivan ja motivoivan merkittävää osaa opiskelijoistamme, Järvilehto sanoo.

Aalto Ventures Programin toiminnasta voi lukea lisää: avp.aalto.fi.

Haku