Hyppää sisältöön

Ympäristöosaamisella tehokkuutta ja tuottavuutta 

Ympäristöosaamisella tehokkuutta ja tuottavuutta 

2.10.2023

Kaikkien eri toimialojen yritykset voivat hyötyä ympäristöasioiden ja kiertotalouden osaamisesta. Parhaimmillaan ympäristöosaaminen lisää yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta. 

TEKSTI ANNA GUSTAFSSON | kuva joona raevuori

Koulutuskoordinaattori Kaisa Annala ja koulutuspäällikkö Heli-Maija Nevala innostavat ympäristöalan ja kiertotalouden pariin.

Kestävä kehitys, kiertotalous ja ympäristöä säästävät ratkaisut ovat tulleet jäädäkseen, ja osaamiselle on jatkuvasti enemmän kysyntää. Muutos niin kuluttajien kuin yritystenkin asenteessa on selvä. 

Näin sanoo Kaisa Annala, Suomen ympäristöopisto Syklin yritys-ja urapalvelujen koulutuskoordinaattori. Ilmastonmuutos ja muut akuutit ympäristöhuolet ovat herättäneet ihmiset miettimään kulutusvalintojaan. Yrityksille on syntynyt tarve edistää hyvää tulevaisuutta ja toimia kestävästi. 

– Uuteen Kiertotalouden ja ympäristömuutoksen osaaja -koulutukseemme haettiin vilkkaasti. Myös yritykset ovat olleet kiinnostuneita teemojen asiantuntijoista. Jos yritys ei huomioi kestävän kehityksen näkökulmaa toiminnassaan, sitä saatetaan tänä päivänä jo paheksua. 

Järkevää liiketoimintaa 

Ympäristöalan ammattitaidolla on monella alalla iso merkitys. Työntekijät pystyvät vaikuttamaan oman osaamisensa kautta yrityksen tapaan ottaa ympäristökysymykset huomioon toiminnassaan. Yritykset puolestaan voivat vahvistaa kestävän kehityksen osaamista hankkimalla lisäkoulutusta henkilöstölle. 

– SYKLI kehittää työelämää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden suuntaan, kuvaa kestävän kehityksen ja johtamisen koulutuspäällikkö Heli-Maija Nevala

Ympäristöalan koulutuksesta hyötyvät kaikki. Yrityksille toimiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on osa järkevää liiketoimintaa. 

– Esimerkiksi ruoka-alan yrityksessä hävikkiruoan vähentäminen on tärkeää. Kiinteistönhoidon alalla rakennuksen kunnosta huolehtiminen ehkäisee kosteusvaurioita. 

Työuralle uutta suuntaa 

Koulutuskalenterista löytyy niin tutkintoon johtavaa koulutusta kuin täydennyskoulutustakin, työelämän tarpeisiin ja uran eri vaiheisiin. Syklissä voi opiskella ympäristöalan ammattitutkintoon ja ympäristöalan erikoisammattitutkintoon tähtääviä opintoja. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon osaamis-aloja ovat esimerkiksi resurssitehokkuus ja ympäristökasvatus. 

Ympäristöosaaminen voi avata uusia ovia työelämässä ja valmistaa uuteen uraan. 

– Oman ammattitaidon myymisellä on suuri merkitys. Kun tunnistaa mitä osaamista itsellä on, siitä on myös helpompi kertoa muille. 

CIRCULA-PELI

  • Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli innostaa sekä nuoria että aikuisia oppimaan ja toimimaan. 
  • Peli sopii opetusmenetelmäksi sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan.

Circula.fi

Haku