Hyppää sisältöön

Ympäristö ja henkilöstö ovat vastuullisuusohjelman ytimessä

Ympäristö ja henkilöstö ovat vastuullisuusohjelman ytimessä

31.12.2021

Pitkän linjan olvilaiset logistiikkaesimies Ilkka Heikkilä, tuotekehitysassistentti Mari Uusimäki ja varastonhoitaja Markku Åhman. 

Olvi-konsernin vastuullisuusohjelmaan kuuluvat muun muassa vastuu ympäristöstä ja henkilöstöstä. Olennaista on myös eettinen toimintatapa, joka koskee kaikkea panimoyhtiön tekemistä. 

TEKSTI | JARMO SEPPÄLÄ  KUVA | OLVI

Olvi-konsernin yhteisen ympäristöpolitiikan pääkohdat liittyvät ympäristöjalanjäljen pienentämiseen, kuten hiilijalanjälkeen, vedenkulutukseen, jätevesien käsittelyyn sekä materiaalien kierrätykseen. 

– Uudessa biolämpölaitoksessamme tuotetaan prosesseihin tarvittava höyry ja lämpö uusiutuvalla energialla. Laitoksen teho on 4,5 megawattia, ja savukaasujen talteenotto lisää sen tehoa 20 prosenttia. Se on alan parasta tekniikkaa, tuotantojohtaja Lauri Multanen esittelee. 

Sähkön, höyryn ja lämmön kulutusta seurataan koko ajan. Tavoitteena on pienentyvä kehitys mitattavaa yksikköä kohti. 

Voimalassa käytetään paikallisen sahateollisuuden sivutuotteena syntyvää sahanpuru- ja puunkuoriseosta sekä lähialueen metsähaketta. Olvi kehittää lämmön talteenottoa ja kierrättämistä takaisin tuotantoprosessiin. Tavoitteena on, että konsernin energian ja lämmön tuotannossa käytetään vain biopolttoainetta vuoteen 2030 mennessä. 

– Tuotantolaitoksella käytetään sähkönä vain uusiutuvaa, sertifioitua energiaa. Kartoitamme lisää esimerkiksi aurinkopaneelien käyttöä, ja konsernin tavoitteena on käyttää pelkästään vihreää sähköä vuoteen 2023 mennessä. 

Jätevedet puhdistetaan Iisalmen kaupungin yhteiskäytössä olevassa puhdistamossa. Uuteen laitokseen on hiljattain tehty isot investoinnit. 

Olvi käyttää kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, tuotannosta syntyvän jätteen kierrätystä sekä sivutuotteiden hyötykäyttöä. Henkilöstö on koulutettu lajitteluun, ja lähes kaikki materiaali kierrätetään. 

– Kaikki tuotteemme pakataan kierrätettäviin pakkauksiin. Osa näistä pestään ja täytetään uudelleen, osa hyödynnetään uudelleen materiaalina. Juomapakkausten palautusjärjestelmä toimiikin meillä Suomessa hienosti. 

Yhteistyökumppanit hoitavat optimoiduin reitein ja aikatauluin Olvin tuotteiden sekä raaka-aineiden kuljetukset. Vastuullisuusajattelu koskee koko tuotanto- ja tavarantoimittajaketjua. 

– Meillä on hyvä asenne. Kaikessa toiminnassamme on mukana olvilainen LEAN-filosofia, ja haluamme olla alamme mallitoimija, Multanen korostaa. 

Turvallinen työympäristö 

Olvin henkilöstövastuuseen kuuluvat muun muassa turvallinen työympäristö, työterveys ja työhyvinvointi sekä myönteisen ja innovatiivisen yrityskulttuurin tukeminen. 

– Kannustamme työntekijöitä tekemään aktiivisesti turvallisuushavaintoja. Turvallista työympäristöä mitataan työtapaturmien kokonaismäärällä, työtapaturmataajuudella ja työtapaturmista johtuvilla poissaoloilla, kertoo henkilöstöpäällikkö Anne Mäntyaho

– Vuoteen 2023 mennessä pyrimme siihen, että tapaturmat ovat vähentyneet vuosittain vähintään 10 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2030 tavoite on, ettei meillä ole yhtään tapaturmaa eikä siitä johtuvaa poissaoloa, Mäntyaho sanoo. 

Hyvinvoiva olvilainen 

Työnantajana Olvi haluaa panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyisyyteen. Siksi Olvilla toteutettiin kaksivuotinen Hyvinvoiva olvilainen -hanke. Sen tavoitteena oli luoda Olville toimivat, pysyvät tavat hyvinvoinnin ja työkykyisyyden ylläpitämiseksi. 

Hankkeen aluksi määriteltiin, mitä hyvinvointi ja työkykyisyys Olvilla ovat: tiedän, osaan, pystyn ja haluan. Näiden teemojen alle rakennettiin hanke, joka koostui kolmesta osiosta :energia, jaksaminen ja suorituskyky, oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tehokas yhteistyö. Hyvinvoiva olvilainen -teema on jalkautettu vuosittaisiin kehityskeskusteluihin ja parasta aikaa käynnissä olevaan johtamis- ja esimiesvalmennukseen. 

Vuoden 2019 henkilöstötutkimuksen erinomainen tulos toi Olville Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, koska tulokset olivat suomalaisten yritysten keskimääräisiä tuloksia paremmat. 

Olvi-konsernin PeoplePower-luokitus nousi AA+-luokkaan. Luokitus kertoo, miten hyvin yritys on onnistunut toimintansa kehittämisessä yhdessä henkilöstönsä kanssa ja mikä on henkilöstön omistautuneisuuden taso. Olvin tavoite on olla AAA-luokassa vuonna 2030. 

Myönteinen ja kannustava yrityskulttuuri näkyy arjen tekemisessä ja siinä, miten ihmisiin suhtaudutaan ja miten heitä johdetaan. Asioita innovoidaan yhdessä ja päätökset voidaan tehdä nopeasti. 

– Oman väkemme keskuudessa työnantajamielikuva on erittäin hyvä. Olemme pörssiyhtiö, mutta myös perheyhtiö. 

Haku