Hyppää sisältöön

Yksinäisyys on yhteinen asia

Yksinäisyys on yhteinen asia

26.11.2021

HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander kannustaa tekoihin yksinäisyyttä vastaan.

Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys on kasvanut rajoitustoimien aikana. HelsinkiMissio on jo pitkään tehnyt töitä asian eteen.

Teksti Ritva-Liisa Sannemann  Kuva HelsinkiMissio

Pitkittynyt yksinäisyys jättää jälkensä. Se on riski nuoren psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Yksinäisyyden tiedetään lisäävän todennäköisyyttä sairastua mielenterveysongelmiin ja heikentävän kehon immuunipuolustusta.

– Yksinäisyyttä voi olla vaikea havaita, sillä se jää helposti muiden ongelmien alle. Sitä ei aina osata sanoittaa ensimmäiseksi. Aikuisen tehtävänä on kysellä nuoren vointia, tunnistaa yksinäisyys ja tarttua siihen, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.

Jos nuori ei saa tukea lähipiiristä, hän voi hakeutua HelsinkiMission Kriisipisteeseen, jossa pääsee keskustelemaan maksutta ja anonyymisti ammattilaisen kanssa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Lisäksi nuoret voivat saada koulutetun tukihenkilön. Kriisipisteessä ja tukihenkilötyössä kohdataan nuoria lähes 10 000 kertaa vuodessa. Osa kohtaamisista tapahtuu etänä.

Työllä on selkeä vaikutus

Nuoret ovat kyselyn mukaan saaneet selkeää hyötyä keskusteluavusta. Sen aikana hyvinvointi lisääntyi 67 prosentilla ja pysyi yllä 21 prosentilla nuorista kriisistä huolimatta. Noin 60 prosentilla ongelmat selkiytyivät matalan kynnyksen keskusteluavulla, eikä hoitoonohjausta tarvittu.

– Yksinäisyyden taustalta voi löytyä ulossulkemista. Jos lapsi tehdään näkymättömäksi, hän voi hakea osallisuutta kielteisellä tavalla.

Sosiaalinen ulossulkeminen ei ole vähäpätöinen asia: se aiheuttaa kipua samoilla aivoalueilla kuin fyysinen kipu. Ratkaisuja kuitenkin on.

Kouluihin uusi interventio

HelsinkiMissio on kehittänyt School to Belong -ohjelman, joka auttaa kouluyhteisöjä tunnistamaan ja lievittämään nuorten yksinäisyyttä. Pilottivaiheessa olevaan ohjelmaan on tarkoitus saada mukaan kymmeniä kouluja ympäri Suomen.

– Ohjelma osallistaa koko koulun hallinnosta opettajiin, oppilashuoltoon ja nuoriin. Tavoitteena on luoda pelisäännöt, joilla koulut sitoutuvat vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja poistamaan yksinäisyyttä aiheuttavia rakenteita, Colliander kertoo.

Yksinäisyyden havaitseminen alkaa maailman tärkeimmästä kysymyksestä: mitä sinulle kuuluu?  

Kuka tahansa voi kohdata yksinäisyyttä jossain elämänvaiheessa. HelsinkiMissio tarjoaa apua noin sadan työntekijän ja tuhannen vapaaehtoisen voimin ympäri Suomea. Avun piirissä ovat nuorten lisäksi useat kohderyhmät, kuten seniorit ja lapsiperheet. Toimintaan kuuluvat esimerkiksi Aamukorva-puhelin, tukihenkilötyö sekä mentoreiden ja keikka-auttajien apu.

Tänä jouluna HelsinkiMissio hankkii varoja Joulukeräyksellä, jonka teemana on: Anna lahja, joka kannattelee. Tukea voi antaa myös ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi.

– Kutsumme kaikki kannattelijoiden joukkueeseen joko lahjoittajina tai vapaaehtoisina, sillä vain yhdessä yksinäisyys voitetaan. Lahjoittajaksi voi liittyä HelsinkiMission verkkosivuilla.

Haku