Hyppää sisältöön

Yksilöllistä tukea pienyrittäjille

Yksilöllistä tukea pienyrittäjille

27.01.2022

Projektitutkijat Tanja Lepistö, Riikka Franzén ja tutkijatohtori Markus Kantola kertovat UTU:n kauppakorkeakoulun satsaavan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä kehitetään yksinyrittäjille ja pienille yrityksille soveltuvaa Yksilöllisen yrittäjätuen mallia. Uuden mallin uskotaan parantavan yrittäjien hyvinvointia ja yritysten tuottavuutta.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | VIA RAMSTÉN

TuKKK:in Porin yksikön projektitutkijat Tanja Lepistö, Riikka Franzén ja tutkijatohtori Markus Kantola ovat pureutuneet VERTTI- Verkostoista intoa ja palveluilla uudistumista -kehityshankkeessa yksinyrittäjien sekä pienten ja mikroyritysten haasteisiin. Hankkeessa on konseptoitu uusia tapoja tunnistaa kehittämis-, osaamis- ja kohtaamistarpeita, rakentaa yritysverkostoja sekä tukea yrittäjiä yksilöllisesti. 

VERTTI-hankkeessa on kehitetty osaamisklinikka-, yrittäjäluotsi- ja minicamp  palvelukokonaisuudet sekä Yksilöllisen yrittäjäpalvelun prosessimalli. Ideana on, että prosessissa yhdistellään palvelukokonaisuuksien toimintamalleja yrittäjän tarpeen mukaan.

– Yrittäjäluotsissa yrittäjä pohtii osaamistaan ja tavoitteitaan yritysasiantuntijan kanssa käytävissä keskusteluissa. Keskustelut auttavat yrittäjää luotaamaan tulevaa ja löytämään toiminnastaan kehityskohteita, Kantola kertoo.

Minicamp -konseptissa hyödynnetään ryhmän voimaa ja vertaistukea. Yritysasiantuntija ja 4-6 yrittäjää etsivät ratkaisuja kaikkia osallistujia yhdistäviin haasteisiin. 

– Prosessi muotoutuu ryhmän tarpeiden mukaan. Kun ryhmässä on yrittäjiä eri toimialoilta, syntyy uusia ratkaisuja, Lepistö toteaa.

Osaamisklinikassa yhdistellään kahdenvälisiä keskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä yrittäjien osaamistarpeiden hahmottamiseen. Osaamisen täydentämiseen pyritään löytämään tehokkaimmat keinot. Yrityksen ja yrittäjän ei tarvitse pystyä tekemään kaikkea itse, sillä osaamisvaje voidaan poistaa myös luomalla uudenlaisia yritysyhteistyömalleja.

Pitkäkestoiset palvelut auttavat reflektoimaan, organisoimaan ja ideoimaan uutta.

Lisää monipuolisuutta palveluihin

Yksin- ja pienyrittäjille suunnattu Yksilöllisen yrittäjätuen prosessimalli hyödyntää edellä mainittujen konseptien ohella VERTTI-hankkeesta saatuja kokemuksia. Syklinen prosessimalli korostaa tavoitteellisuutta, haasteiden kohtaamista ja sovittujen toimenpiteiden seurantaa. Neuvojen, ohjauksen ja rohkaisun ohella asiantuntijat voivat tarjota yrittäjille myös konkreettista apua.

– Erilaisia tukipalveluita tarvitaan, koska myös yrittäjien ja yritysten tarpeet vaihtelevat. Saatavilla on paljon lyhytkestoisia yrityspalveluita. Osalle yrittäjistä pitkäkestoisemmat, jopa vuoden kestävät, palvelukokonaisuudet sopisivat paremmin. Niitä olemme testanneet ja mallintaneet, Franzén sanoo.

Hankkeesta saadut kokemukset osoittavat, että pitkäkestoiset palvelut auttavat yrittäjiä reflektoimaan ja organisoimaan toimintaansa sekä ideoimaan uutta. Ne myös parantavat yrittäjien työhyvinvointia, mikä heijastuu positiivisesti tuottavuuteenkin.

VERTTI-hanketta ovat toteuttaneet yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Prizztech Oy. Lisäksi yhteistyötahoina on kotimaisia asiantuntijayrityksiä. Hanke on toteutettu Hämeen ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella ja kehitysvaiheeseen on osallistunut 64 eri aloilla toimivaa yritystä.

Haku