Hyppää sisältöön

Yksilöllisiä tontteja yritysten tarpeisiin

Yksilöllisiä tontteja yritysten tarpeisiin

1.02.2022

Kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin kertoo Metsähallituksen kaavoittavan aktiivisesti valtion maa-alueita yritystoiminnan ja asumisen käyttöön. 

Myytävien ja vuokrattavien tonttien kattavan tarjonnan ohella Metsähallitus etsii, kaavoittaa sekä kehittää myös yritysten yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia tontteja.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN KUVA | JOONA RAEVUORI

Monet saattavat yllättyä kuullessaan, että Metsähallitus on Suomen mittakaavassa merkittävä yritystonttien myyjä ja vuokraaja. Metsähallituksen kiinteistökauppapäällikkönä toimivan Tauno Kandelinin mukaan Metsähallitus on vuokrannut useita satoja alueita erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Samaan aikaan se tekee myös jatkuvasti kauppoja uusista alueista. 

– Kaavoitamme aktiivisesti valtion maa-alueita yritystoiminnan ja asumisen käyttöön yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Tarjoamme valmiita tontteja, mutta pystymme myös etsimään, kaavoittamaan ja räätälöimään yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin sopivia maa-alueita. Mahdollisuudet ovat laajat, sillä portfolioomme kuuluvat kaikki Metsähallituksen hallinnoimat valtion liiketoiminnan maa ja vesialueet, Kandelin kertoo.

Valtion maaomaisuus keskittyy pitkälti Pohjois- ja Itä-Suomeen. Erityisen paljon tontteja on tarjolla varsinkin suurten hiihtokeskusten ympäristössä. 

– Matkailutonttien kaavoittamisessa korostuvat sekä ekologisuus että vastuullisuus. Esimerkiksi Itä-Rukalla Ruka Valleyn alue on suunniteltu niin, että matkailija ei tarvitse siellä autoa. Tällä hetkellä kaavoitetaan muun muassa Korpi Capitalsin Inarinjärven rantaan suunnittelemaa lomakylää Nanguniemeen. Sodankylään Kakslauttaseen Arctic Resortin alueelle on kaavoitettu vuosien kuluessa useita laajennuksia. Teemme parhaillaan myös yleissuunnitelmia kolmelle valtion retkeilyalueelle tavoitteena edistää yksityisiä investointeja ja palveluliiketoimintaa.

Metsähallituksella on tarjolla myös muille toimialoille, kuten esimerkiksi teollisuuteen, soveltuvia tontteja. Osa niistä sijaitsee eteläisemmässä Suomessa. Esimerkkinä Kandelin mainitsee puolustusvoimien käytöstä vapautuneet maa-alueet, kuten Mikkelin Kalevankankaan. 

– Liperiin kaavoitamme parhaillaan tonttia palvelinkeskukselle. Uusiutuvan energian tuotantoa varten kartoitamme ja kehitämme alueita tuulivoimapuistoja varten, Kandelin kertoo.


Investointitarve kevenee

Metsähallitus on yrityksille monessakin mielessä hyvä ja luotettava kumppani, koska esimerkiksi valtaosa sen yritystonteista voidaan myynnin ohella vuokrata vähintään 40 vuodeksi. Mahdollisuus tontin vuokraamiseen keventää yritysten investointitarvetta, etenkin liiketoiminnan alkuvaiheessa. 

– Meillä on pitkä historia ja toimimme pitkäjänteisesti, joten toimintamme jatkuvuutta ei tarvitse epäillä. Tämä on monesti tärkeää myös yritystoiminnan rahoittajille. Jos yrityksen tilatarpeet kasvavat, pystymme järjestelemään kunnan kanssa kaavamuutoksia ja laajentamaan yritystonttien kokoa, Kandelin sanoo.

Matkailutonttien kaavoituksessa korostuvat sekä ekologisuus että vastuullisuus.

Rakentamisen Metsähallituksen kaavoittamille tonteille voi aloittaa heti rakennusluvan saamisen jälkeen. Myös asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen tonttien kaavoitus etenee yleensä ripeästi, sillä Metsähallituksella on kaavoitusprosessiin tarvittavaa asiantuntemusta ja tiiviit yhteistyösuhteet kuntiin sekä kaupunkeihin.

– Jos yleiskaava on jo olemassa, tontin asemakaavoitus onnistuu nopeimmillaan jopa puolessa vuodessa tai vuodessa. Mahdolliset kaavavalitukset tietysti hidastavat prosessia, Kandelin toteaa.

Haku