Hyppää sisältöön

Ykköstyypin diabeteksen ei tarvitse hallita elämää

Ykköstyypin diabeteksen ei tarvitse hallita elämää

4.06.2021

Älypumppujärjestelmä auttaa diabeetikkoja arjen itsehoidossa. Helppokäyttöinen apuväline kulkee kätevästi mukana paikasta toiseen.

MiniMed™ 780G -insuliinipumppujärjestelmän ansiosta diabeetikko voi elää normaalia arkea aiempaa pienemmällä lisävaivalla.

Teksti Pi Mäkilä  Kuva Medtronic Finland & Eino Ansio

Diabetes kuormittaa diabeetikon elämää jatkuvasti. Insuliininpuutosdiabetesta eli niin sanottua ykköstyypin diabetesta sairastava henkilö joutuu tekemään päivittäin lukuisia hoitopäätöksiä. Koska perussairaus on mielessä lähes koko ajan, diabetes vaikuttaa paitsi diabeetikon glukoositasapainoon myös elämänlaatuun.

– Tavanomaisessa monipistoshoidossa diabeetikko pistää kerran tai kahdesti päivässä perusinsuliinia ja aina aterioille pikainsuliinia verensokerin lähtötason ja syödyn aterian mukaan. Tarvittaessa annetaan myös korjausannoksia.

MiniMed™ 780G -insuliinipumppujärjestelmä helpottaa arkea varsin konkreettisesti. Älypumpulle kirjataan tieto syötävistä hiilihydraateista, ja pumppu tekee tarvittavat säädöt sekä perusinsuliinin korvaavaan jatkuvaan annosteluun että aterian korjauksiin automaattisesti, kertoo diabeteslääkäri Elina Pimiä.

Käytännössä älypumppua käyttävän diabeetikon tarvitsee pohtia hoitopäätöksiä vain aterioilla ja liikuntasuoritusten yhteydessä.

Pimiä huomauttaa, että diabeetikon verensokeritaso voi heitellä paljonkin jo pienten päivittäisten muutosten takia. Esimerkiksi työhön liittyvä stressi tai pihan haravoiminen muuttavat verensokeritasoa, joten diabeetikon on oltava käytännössä koko ajan valppaana.

– Se voi olla hyvinkin kuormittavaa. Perinteiseen insuliinipumppuhoitoon ja monipistoshoitoon voi liittyä paljon pientä, päivittäistä säätöä. Älypumppua käytettäessä tällaista korjaavaa säätöä ja esimerkiksi itseannettuja korjausannoksia tai välipaloja ei tarvita, koska verensokeri ei heittele, Pimiä sanoo.

Tekoälyä hyödyntävä laite ennakoi insuliinintarvetta, säätelee insuliinimääriä ja korjaa korkeita glukoosiarvoja automaattisesti.

Arkea helpottava apuväline

MiniMed™ 780G -älypumpun toiminta perustuu siihen, että älypumppu huomioi veren muuttuvan glukoositasapainon toisin kuin perinteinen insuliinipumppu. Käytännössä älypumppu säätelee automaattisesti insuliinin annostelua ja korjaa korkeitakin arvoja tarpeen mukaan vuorokauden ympäri.

– Insuliinipumput käyttävät vain pikainsuliinia. Kun veren sokeritaso muuttuu, annostelua voidaan muuttaa tulosten mukaan. Pumppu huomioi verensokeritason sekä syödyt hiilihydraatit ja annostelee insuliinin pumpusta niiden mukaan, Pimiä selventää.

Lisäksi älypumppu osaa hyödyntää monimutkaisia algoritmeja. Pumppu pystyy hyödyntämään esimerkiksi useamman viikon ajalta kertyneitä verensokeritietoja.

Tekoälystä huolimatta älypumpun käyttö ei ole vaikeaa.

– Jos osaa käyttää tavallista älypuhelinta, oppii käyttämään myös älypumppua. Älypumpun tiedot saa synkronoitua puhelimen kanssa siten, että puhelimeen voi saada näkymään pumpun ja sensorin tiedot, Pimiä vinkkaa.

Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista, että myös insuliinin voi annostella puhelimen kautta.

– Siihen on kuitenkin vielä matkaa. Nykyisellään älypumppu toimii kuitenkin myös ilman puhelinta. Älypuhelimen käyttö ei siis ole välttämätöntä, Pimiä sanoo.

PUMPPU PYSTYY hyödyntämään useamman viikon ajalta kertyneitä verensokeritietoja.

Tukee hoitotiimin työtä

– Myös sellaiset henkilöt, joilla on aamunkoitto-ilmiö, eli aamuiseen suurempaan insuliiniresistenssiin liittyen verensokerin kanssa ongelmia, hyötyvät tällaisesta pumpusta paljon. Älypumppu voi parantaa hoitotasapainoa niin merkittävästi, että uskon, että lisäsairauksien määrä vähenee, Pimiä sanoo.

MiniMed™ 780G -pumpun käyttö vaatii silti myös sitoutuneisuutta.

– Kaikille se ei sovi, eivätkä kaikki halua laitetta, joka on itsessä kiinni. Tällöin monipistosvälineet ovat jatkossakin varsin hyvä hoitovaihtoehto.

MiniMed™ 780G -älypumpun käyttöönotosta kannattaa Pimiän mukaan keskustella avoimesti oman hoitoyksikön kanssa. Insuliinipumppuhoidot ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina, ja etenkin käytön alkuvaiheessa diabeteshoitajan ja -lääkärin tuki on tärkeää.

– Insuliinipumpun käyttö vaatii sen, että hoitotiimiin kuuluva lääkäri ja hoitaja ovat perehtyneet laitteen toimintaan ja osaavat arvioida asetusten säätöä, hän sanoo.

Pumpun käyttö voi säästää hoitajan aikaa, jolloin aikaa vapautuu muiden asioiden käsittelyyn.

– Älypumpun säädöissä on selvät lainalaisuudet. Olen itse kokenut, että kun diabeetikon älypumppuun on ohjelmoitu sopivat asetukset, vastaanotolla jää aikaa pohtia potilaan kanssa muitakin asioita, kuten ravitsemusta tai liikuntaa. Aiemmin pelkkä asetusten säätäminen saattoi viedä leijonanosan siitä ajasta, jonka ehdin käyttää potilaan kohtaamiseen.

Haku