Hyppää sisältöön

Yhtiökumppani antaa lisävauhtia kasvuun

Yhtiökumppani antaa lisävauhtia kasvuun

6.09.2021

Toimitusjohtaja Kalle Lumio ja liiketoimintajohtaja Ola Schröder tahtovat tarjota parasta osaamistaan kasvavan yrityksen tueksi.

Yrityksen kannattavan kasvun esteenä voi olla resurssien puute sekä nopeaan kasvuun liittyvät kasvukivut. Aktiivisen kasvusijoittajan mukaantulo vahvistaa toimintaa, edistää kasvua ja parantaa yhtiön uskottavuutta.

Teksti Pekka Säilä  Kuva Patrik Pesonen

Yrittäjä on kasvuyhtiön menestyksen kannalta yrityksen keskeisin voimavara. Osaavan yrittäjän johtamana yritys kasvaa markkinoita nopeammin ja sillä on kyky sopeutua markkinoiden muutokseen. Yrittäjä joutuu kuitenkin pohtimaan, kuinka paljon henkilökohtaista riskiä on järkevä ottaa kasvun edistämiseksi ja onko valmis ottamaan uusia omistajia mukaan yhtiöön. 

Korona on mullistanut niin terveysalan kuin vapaa-ajankin yritysten toimintaympäristöä pysyvästi. Molempien alojen kasvun taustalla ovat edelleen vahvat megatrendit, ja muuttuneessa tilanteessa ketterille kasvuhakuisille yrityksille tarjoutuu uudenlaisia tilaisuuksia. Jatkossakin kasvuyritys tarvitsee menestyäkseen oman liiketoimintaosaamisen ohella pääomaa ja markkinatuntemusta menestyäkseen. 

– Meillä on yli 30 vuoden ja 60 yhtiön kokemus kasvun rakentamisesta yrittäjän kumppanina sekä orgaanisesti että yrityskauppojen avulla. Nordian yhtiökumppanuus tarkoittaa vähemmistösijoitusta yhtiöön. Sijoituksen mukana tulee osaamista yrityksen  omistaja-arvon kasvattamisesta, kertoo Nordia Managementin toimitusjohtaja Kalle Lumio

– Meitä kiinnostavia teemoja ovat hyvinvointi ja vapaa-aika. Sijoitamme terveys-, hyvinvointi-, matkailu- ja vapaa-ajan palveluyrityksiin. Keskittymällä toimialoihin, joissa meillä on entuudestaan vankka markkinatuntemus ja laajat yhteistyöverkostot, voimme tarjota kokemusta ja osaamista päätöksenteon tueksi, toteaa liiketoimintajohtaja Ola Schröder

– Vahvistamme yhtiötä sen kehitysvaiheen ja tarpeiden mukaan. Strategian ja rahoituksen osaamisen lisäksi verkostostamme löytyy osaamista yrityskauppoihin, palvelumuotoiluun, myyntiin, markkinoitiin, hallintoon ja vastuullisuusasioihin liittyen, Schröder jatkaa. 

SIJOITUKSEN mukana yhtiöön tulee uutta tietoa ja osaamista.

Kysyntä on voimakasta

Kasvusijoitusten kysyntä on korona-aikana voimistunut, kun aika koko yrityksen myynnille ei ole markkinatilanteesta johtuen ollut suotuisa. Siksi kasvusuunnitelman muokkaaminen ja riskinjako on ollut monille kiinnostava vaihtoehto. 

Sijoitusvaiheessa Nordian kohdeyritysten liiketoiminta on tyypillisesti jo käynnistynyt ja liikevaihto on tavallisimmillaan 1-10 miljoonan euron välillä. Pääomaa käytetään laajentumisinvestointien lisäksi myös omistusjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin. 

– Myös kasvuhakuiseen alkavaan yritykseen sijoittaminen on mahdollista, jos sen johdon tekemät suunnitelmat ovat riittävän varmalla pohjalla. Edellytyksenä on, että yhtiöllä on selkeät tavoitteet ja niiden toteuttamiseen sitoutunut johto, Lumio toteaa. 

– Yhtiön arvonnousu saavutetaan yhdessä laadittujen suunnitelmien toteuttamisella ja riittävillä taloudellisilla resursseilla. Vastuullisena sijoittajana tehtävämme on edistää ja tukea vastuullisuustyötä kohdeyrityksessä. Vastuullisuus heijastuu myös yhtiön arvoon, Lumio jatkaa.

Uusi aika, uudet innovaatiot

Aktiivisesta roolista huolimatta Nordian tarkoituksena on olla määräaikainen omistaja ja pysyä yrityksen liiketoiminnassa taustalla. Nordian irtautuminen sijoituskohteesta tapahtuu yleensä sovitun kehityskauden jälkeen. Irtautumispäätös voi tulla aiemminkin, jos esimerkiksi osa tavoitteista on saavutettu ja on oikea hetki muuttaa omistuspohjaa ennen seuraava kasvuloikkaa.

– Tämän hetken trendeinä ovat hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät ennakoivat palvelut sekä tietysti erilaiset digitaaliset palvelumallit. Myös kotimaan matkailussa on positiivista painetta – uusia innovaatioitakin on syntynyt melkoisesti, kun on etsitty poikkeusoloissa uusia tapoja toimia, Schröder toteaa.

– Mielestämme Nordian vähemmistösijoitusmalli sopii erityisen hyvin kasvuyrityksille ja uskomme, että yhtiökumppanimalli synnyttää jatkossakin paljon menestystarinoita. Käynnistämme tänä syksynä uuden rahaston, joka mahdollistaa aiempaa suurempien sijoitusten teon. Rahaston omistajiksi haetaan jo sitoumuksensa antaneiden sijoittajien rinnalle kotimaisia instituutioita ja perheiden sijoitusyhtiöitä, Lumio kertoo.

Haku