Hyppää sisältöön

Yhteistyöllä kohti parempaa kaupunkia

Yhteistyöllä kohti parempaa kaupunkia

3.01.2022

Petri Aalto, Anniina Autero ja Marko Savolainen työskentelevät Tampereen kaupungin  SURE-hankkeen parissa.

Tampereen SURE-hanke sai ainoana Suomessa EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman rahoituksen. Neljän miljoonan euron kaupunkiturvallisuushankkeen projektipäällikkö Anniina Autero iloitsee siitä, että Tampereen soveltuvuus turvallisuusteknologian hyödyntämisen edelläkävijänä on nyt tunnustettu.


TEKSTI | MARJAANA TUNTURI   KUVA | EINO ANSIO

Hankkeen projektipäällikkö Anniina Auteron mukaan Tampere on turvallisuuden Piilaakso, sillä Pirkanmaan seudulla on vahva turvallisuusteknologian osaaminen ja pitkä historia turvallisuusyhteistyöstä eri toimijoiden kanssa.

Kaupunkiturvallisuutta on kehitetty Tampereella Pirkanmaan turvallisuusklusterissa jo vuodesta 2011. SURE eli Smart urban security and event resilience -hankkeessa on mukana laaja joukko toimijoita: Insta Group, Nokia ja Securitas sekä Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu, Business Tampere ja Itämeri-instituutti. 

EU-rahoituksella syyskuussa 2019 startannut SURE kiinnostaa nyt jo alan toimijoita maailmalla asti.  

– Ranska esimerkiksi seuraa meitä SURE:n osalta aktiivisesti. Se mitä me teemme toisin liittyy erityisesti viranomaisyhteistyöhön, Autero sanoo. 

SURE:ssa mukana oleva suomalainen perheyritys, Insta Group, on turvallisuusalan ja viranomaisyhteistyön vahva osaaja. Instan yksi keskeinen kohdemarkkina on turvallisen yhteiskunnan tarvitsemat ratkaisut. Insta on puolustusvoimien strateginen kumppani ja se on ollut rakentamassa nykyistä hätäkeskustietojärjestelmää yhdessä Hätäkeskuslaitoksen ja eri viranomaisten kanssa. 

– Meille Suomessa on vieras ajatus, että eri viranomaiset kilpailisivat keskenään. He tekevät yhteistyötä, ja on selvää, että kaikki turvallisuushankkeet toteutetaan jollakin lailla yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kaiken kehittämisen tulee perustua toiminnan tarpeisiin, joten järjestelmien monimutkaistuessa entisestään ja vaatimusten kasvaessa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden avointa yhteistyötä, toteaa Turvallinen yhteiskunta -liiketoiminnasta vastaava johtaja Marko Savolainen Instasta.

Toinen SURE:n tärkeä yhteistyökumppani on Nokia. Sekä Insta että Nokia ovat molemmat vahvoja digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä ja yhdessä ne pystyvät rakentamaan kansainvälisesti kilpailukykyistä, älykästä kaupunkiturvallisuusteknologiaa. Nokian Senior SW Specialist Petri Aalto pitää SURE:a hienona mahdollisuutena siirtää Nokian kehitystyötä reaalikäyttöön. 

Turvallisuus on palvelu

Tampere on tunnettu tapahtumien kaupunki, ja tapahtumat näkyvät Tampereen keskustan katukuvassa. Tapahtumapaikat ovat keskustassa jo olemassa olevien palveluiden äärellä ja kävijöiden helposti saavutettavissa.  

– Haluamme että Tampere on tapahtumien keskus, mutta siitä huolimatta turvallinen sekä asukkaiden, tapahtumakävijöiden että järjestäjien näkökulmasta. On tärkeää huolehtia tapahtumien sujuvuudesta ja turvallisuudesta, jotta ihmiset voivat tavata toisiaan ja nauttia tapahtumista ja jotta keskustan asukkaat kokevat viihtyvänsä, eivätkä häiriinny väkimääristä, Autero toteaa. 

Avoimuus on tärkeää, sillä se selkeyttää, miksi tiettyjä ratkaisuja tehdään.

SURE-hankkeessa turvallisuus nähdään osana julkista palvelua. Ihmisillä on oikeus turvalliseen arkeen, ja siksi järjestyksestä on huolehdittava. Hankkeen alkuvaiheessa keskitytään simuloimaan suurten väkimäärien käyttäytymistä, esimerkiksi valaistuksen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. 

– Meillä on viisi käsikirjoitettua skenaariota ja kaksi todellista, tulevaa tapahtumaa, joiden kohdalla näitä mahdollisia tilanteita harjoitellaan etukäteen. Viranomaisille harjoitteleminen on tuttua työtä, jonka avulla opitaan toimimaan haastavissa tilanteissa entistä paremmin, Autero kertoo.

Nokia ja Insta kuuluvat SURE:ssa työryhmään, jonka ensisijaisena tehtävänä on tuoda hankkeeseen tilannekuvaosaaminen ja -ymmärrys sekä sitä tukeva alustaratkaisu yhdistettynä sensoridataan, data-analytiikkaan, 3D-mallinnukseen sekä harjoittelu- ja simulaatio-osaamiseen.  

– Kun kaupungissa on tapahtumia, siellä on tavallista enemmän väkeä. Algoritmi koulutetaan tunnistamaan väkijoukon normaali toiminta. Jos väkijoukossa alkaa tapahtua jotakin, mitä ei pitäisi, vaikkapa tönimistä, järjestelmä reagoi. Se havaitsee myös esimerkiksi väkijoukon liikkumisen ei-oletettuun suuntaan tai liian lujaa ajavan auton. Systeemi tunnistaa siis poikkeaman normaalista ja kiinnittää huomion siihen, Savolainen kertoo.

Älykästä videovalvontaa on kehitetty Instassa jo aiemmin yhteistyössä viranomaisten kanssa. Nyt tätä aletaan kokeilla kaupunkiympäristössä ja Tampereen tapahtumissa. Yksityishenkilöitä valvontakamerat eivät tunnista. Auteron mukaan suomalainen tapa miettiä yksityisyyden suojaa myös turvallisuusratkaisuissa on erityinen. 

Videovalvonnan lisäksi SURE:ssa kehitetään muun muassa valojen käyttöä ihmisten ja liikenteen ohjaamiseen. Valoilla voidaan luoda esimerkiksi valopolkuja.

– Polut ovat ihmisten kulkemisen ohjaamista varten, mutta valoilla voidaan tavoitella myös tapahtumaan toivottua positiivista tunnelmaa, Autero kertoo.

Valojen rinnalla tullaan ottamaan käyttöön myös opastintauluja. Niiden avulla ihmisille saadaan tietoa nopeasti. Autero painottaakin, että turvallisuus on myös viestintää. 

– Opastintaulujen ohjeet eivät saa rikkoa turvallisuuden tunnetta, etteivät ihmiset joudu paniikkiin. Viesteillä on lisättävä luottamusta. 

Savolainen kertoo, että ajantasaisen tiedon välittäminen on tärkeää. Kriisitilanteiden lisäksi opastintaulut voivat opastaa esimerkiksi tapahtumien ruuhkissa ja kertoa, millä portilla on väljää.

Perinteisesti liikenneruuhkat voivat tapahtumien aikaan aiheuttaa eripuraa. Siksi oikea-aikainen tieto eri liikennevälineiden ja reittien käytöstä lisää kaupunkiturvallisuutta ja viihtymistä tapahtumissa. 

Projektipäällikkö Anniina Autero kertoo, että SURE-hankkeella on fantastiset mahdollisuudet luoda kansainvälisesti arvostettu kaupunkiturvallisuusjärjestelmä.

Luottamus isossa roolissa

Turvallisuuden lisäämisen rinnalla on tärkeää vaikuttaa myös ihmisten kokemukseen turvallisuudesta. Samaan aikaan kun väkivalta on suomalaisissa kaupungeissa tilastojen mukaan vähentynyt, ihmisten kokemus turvallisuudesta on alentunut.

– On tärkeää, että tapahtumakävijä voi luottaa siihen, että jollakin muulla on vastuu turvallisuuden säilymisestä, Autero kertoo.   

Suomalaisille korostetun näkyvät turvallisuusvarustelut aiheuttavat usein enemmän pelkoa kuin turvallisuudentunnetta. Koska turvallisuus on kaikkien asia, olisi hienoa, jos turvallisuuden toimijoihin suhtauduttaisiin myönteisesti. 

Avoimuus on Auteron mukaan tärkeää, jotta esimerkiksi isoihin tapahtumiin tulevat ihmiset ymmärtävät, miksi tiettyjä ratkaisuja tehdään. Samalla on tärkeää pohtia, millä tasolla turvallisuusjärjestelyt näkyvät. 

Ihmiset ovat tottuneet turvallisuustoimijoiden näkyvyyteen viimeisten vuosikymmenten aikana ja hyväksyvät jo paremmin turvallisuusjärjestelyjä. Savolaisen mielestä turvallisuudelle ei ole kattoa, mutta on huolehdittava siitä, ettei turvallisuuden valvominen ala häiritä ihmisten sujuvaa olemista. 

– Toisaalta tiedetään, että poliisin läsnäolo lisää ihmisten turvallisuudentunnetta. SURE:n tavoitteena on luoda malli, jonka avulla ihmiset kokevat olevansa turvassa, vaikka poliisi ei olisi paikalla, Aalto toteaa. 

Esimerkiksi keskusta-alueen kyltit SURE:n älykkäästä videovalvonnasta voisivat lisätä ihmisten kokemusta turvallisuudesta.

– SURE:ssa hyödyntämämme teknologia on käytössä jo esimerkiksi lentokentillä. Siinä mielessä emme tee uusia asioita. Se mikä tässä on uutta, on eri toimijoiden välinen sekä yritysten välinen yhteistyö. Isossa maailmassa kilpaillaan yksin, me ajattelemme, että olemme yhdessä parempia, Aalto kertoo.

Myös Autero pitää SURE:n kannalta olennaisena alueen pitkää, toimivaa yhteistyöhistoriaa turvallisuusalan toimijoiden, älykästä turvallisuustekniikkaa kehittävien yritysten ja viranomaistahojen kanssa. 

–  Meillä on SURE:ssa fantastiset mahdollisuudet luoda kansainvälisesti arvostettu kaupunkiturvallisuusjärjestelmä, jota voidaan soveltaa ympäri maailman.

Tampereen kaupungin SURE-hanke

  • Hanke on osa Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaa.
  • Yrityksistä hankkeessa mukana ovat Nokia, Insta Group ja Securitas.
  • Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu osallistavat sidosryhmät turvallisuussuunnitteluun.
  • Mukana ovat myös Business Tampere sekä Itämeri-instituutti EU:n hankeasiantuntijana.

Haku