Hyppää sisältöön

Yhdessä kehitetyt järjestelmät tukevat terveydenhuoltoa

Yhdessä kehitetyt järjestelmät tukevat terveydenhuoltoa

17.05.2022

Kansalaisten yhdenvertaisuutta tukevaa byrokratiaa ei pidä purkaa. UNA Oy:n kehitysjohtaja Pirkko Kortekankaan mukaan tärkeää on kehittää tapaa, jolla byrokratia hoidetaan.

Uusi sote nojaa vahvasti kansalaisten asiointia helpottaviin digitaalisiin palveluihin. Tietojärjestelmien asiantuntija UNA Oy antaa äänen tahoille, joita hankinnat eniten koskettavat.

TEKSTI | JOONAS RANTA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Kansalaisten ja viranomaisten välisestä asioinnista puhuessaan Pirkko Kortekangas, UNA Oy:n kehitysjohtaja, pysähtyy tietyn sanan kohdalle. Termi on byrokratia.

– Sanallahan on huono maine. Lopulta kyse on silti lakisääteisistä menettelytavoista kansalaisen oikeuksien toteuttamiseksi.

UNA Oy on julkisomisteinen yhtiö, joka tuo sotekentän yhteisen äänen ja ymmärryksen suuriin digitaalisiin hankintoihin. UNA-yhteistyö kattaa koko Suomen julkisen terveydenhuollon joko omistajuuden tai strategisen kumppanuuden kautta.  

Yhtiön uusin suurhanke on asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutus. Kaareksi nimetty hanke koskee erityisesti niitä kolmea miljoonaa suomalaista, jotka eivät tule Apotti- ja Nova-hankkeiden vaikutuspiiriin.

– Uudet sote-alan järjestelmähankinnat haastavat paitsi yhtenäistämään asioinnin ja tiedonhallinnan malleja, myös kehittämään tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.       

UNAn juna lähti liikkeelle ja jatkaa matkaansa soten organisaatiouudistuksen tilasta erillään, mutta suunta on sama. Yhteistyö ratkoo tiedonhallinnan avulla maakuntauudistuksessakin tunnistettuja kehittämistarpeita. 

Digitalisaatio kansalaisten eduksi

Uudet digitalisaation avulla uudistetut tavat toimia viranomaisten kanssa ovat monelle jo nyt tuttuja; uuden passin hankkimisesta Kelan ja verottajan kanssa asiointiin.  

– Digitalisaatio tuo keinoja helpottaa ja selkeyttää asiointia myös soten ja viranomaisten kanssa. Otamme tässä vasta ensi askeleita, koska ilman uudenlaisia alustateknologioita moni kansalaisen ja ammattihenkilön arkea sujuvoittava ratkaisu on vielä käytännössä mahdotonta tai liian kallista toteuttaa. 

Tähän teknologiatarpeeseen UNA-yhteisö onkin jo rakentamassa niin sanottua UNA Ydintä. Ydin mahdollistaa palveluiden kysyjän ja tuottajan tietojen saattamisen yhteen tietoturvallisesti siellä, sieltä ja siten kun erilaisissa asiakkaan ja ammattihenkilön kohtaamisissa tarvitaan.    

Kohti asiointikokemuksia

Lomakepalvelu on UNA yhteistyön ensimmäinen konkreettinen tuotos, valtakunnallinen järjestelmä sote-alan lausuntojen ja todistusten tuottamiseen, tallentamiseen Kanta-palveluun ja välittämiseen viranomaisten välillä.  

Lomake-sana ei välttämättä herätä mielikuvaa uudistumisesta. Paperimaailmasta lainattu termi kuitenkin pitää sisällään option kansalaisen ja viranomaisten välisen paperisodan päättymisestä, kun tarkoitus on vain vaihtaa  tietoa viranomaisen ja kansalaisen välillä. UNAn lomakepalvelu on yksi askel kohti sujuvampaa tapaa saada kansalaisen asiat hoidettua entistä viiveettömämmin. 

Lomakepalvelun e-lomakkeita voidaan verrata e-reseptin tuomiin uudistuksiin. E-resepti on otettu hyvin vastaan, mutta sen hajautettu toteutus tuli kalliiksi ja kesti pitkään. Tästä oppineena terveydenhuolto halusi toteuttaa e-lomakkeet yhdessä. E-lomakkeiden yhteen kertaan tekeminen onkin osoittautunut kolmanneksen etukäteen asiantuntijoiden arvioimaa 3 miljoonaa halvemmaksi.

– Kilpailu alalla on aina tervetullutta. Saman tietojärjestelmämoduulin tekeminen moneen kertaan on kuitenkin verorahan tuhlaamista, Kortekangas toteaa. 

Olivat lopulliset toteutukset ja palvelut minkälaisia tahansa, näkee UNA kaiken keskiössä ihmisen – asiakkaan sekä asiakkaan palveluissa toimivan ammattilaisen.

Haku