Hyppää sisältöön

Yhdessä Itämeren puolesta

Yhdessä Itämeren puolesta

30.01.2024

John Nurmisen Säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström kertoo, että pienetkin toimenpiteet voivat olla merkityksellisiä suojelutyössä.

Itämeren pelastaminen vaatii sen rehevöitymisen vähentämistä, meriluonnon suojelua ja tietoisuuden lisäämistä. John Nurmisen Säätiö on tehnyt arvokasta työtä Itämeren eteen jo yli 30 vuotta.

TEKSTI jenni valtari | kuva john nurmisen säätiö

Itämeren mataluus, vähävetisyys ja vähäsuolaisuus tekevät siitä ainutlaatuisen, mutta myös haavoittuvan. Meren suurin ongelma on sen rehevöityminen. Sitä kuormittava ravinnekuormitus näkyy veden samentumisena ja kasviston yksipuolistumisena. 

– Keinot Itämeren tilan parantamiseksi tunnetaan, ja kannustammekin kaikkia toimiin. John Nurmisen Säätiön tavoite on hyvinvoiva Itämeri, jossa ravinteita ja leviä ei ole liikaa, pohjalla riittää happea ja meren eliöyhteisö on monimuotoinen ja elinvoimainen, kertoo John Nurmisen Säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström.

Moni yritys on kokenut kumppanuuden John Nurmisen Säätiön kanssa luonnollisena tapana toteuttaa omaa ympäristövastuullisuuttaan ja väylänä monipuoliseen merikulttuurityöhön. Yksi keino olla mukana Itämeren suojelutyössä on tehdä lahjoitus. Säätiö tekee vaikutukseltaan merkittäviä ja tehokkuudeltaan skaalattavia toimenpiteitä Itämeren pelastamiseksi.

– Konkreettisen ja vahvan meriympäristötyön ohella vaalimme merikulttuuria ja puhumme paljon meren merkityksen puolesta. Mahtavaa on, että niin monet ovat lähteneet tähän työhön jo mukaan.

Ilmastonmuutos näkyy joka puolella maapallolla

Ilmastonmuutoksella on valtavat globaalit vaikutukset, ja esimerkiksi sään ääri-ilmiöt, kuten kaatosateet ja rajut helleaallot ovat yleistyneet eri puolilla maailmaa.

– Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Itämereen, sillä leudommat talvet lisäävät maalta mereen valuvaa ravinnekuormaa. Runsaat sateet taas vähentävät meren suolapitoisuutta. Ilmastotoimia tarvitaan välittömästi, jotta nämä sääilmiöt eivät voimistuisi.

Koska Itämeren hyvinvointiin vaikuttaa monien eri tekijöiden summa, ei Itämerta voida pelastaa kuin laaja-alaisella yhteistyöllä. Ympäristövastuu koostuu muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisesta toiminnasta, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja luonnonvarojen säästäväisestä käytöstä. 

– Täytyy muistaa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Teemme töitä Itämeren hyvinvoinnin eteen, mutta Itämeri on yhteydessä kaikkiin muihinkin maailman meriin. Erityisesti valtameret ovat suuria happivarastoja. Ihmisten ympäristötietous on selkeästi kasvanut, ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia kuulemaan, millaisia vaikutuksia yrityksillä on ympäristöön.

Ympäristömuutosten seuraukset ovat usein moniulotteisia. Ihmisen mittapuulla ilmastonmuutos etenee hitaasti, mutta luonnon kannalta se voi olla äärimmäisen nopea.

Itämeri-opas yrityksille

John Nurmisen Säätiö on julkaissut käytännönläheisen ladattavan Yritykset Itämeren pelastajiksi -oppaan. Opas kertoo, miksi Itämeri kaipaa apuamme ja miten yritykset voivat olla mukana tässä työssä. Lisäksi se antaa selkeitä askelmerkkejä vastuullisuustyöhön ja auttaa ottamaan ympäristövastuun osaksi päivittäistä liiketoimintaa. Johdonmukainen ja pitkäjänteinen ympäristötyö tukee liiketoimintaa, ja yritysvastuulla on kokonaisvaltainen merkitys. 

John Nurmisen Säätiön kumppanina yritys on mukana tekemässä tuloksellista ja kohdennettua meriympäristötyötä. 

Tutustu Itämeri-oppaaseen täältä.

John Nurmisen Säätiö. RA/2021/1341. Itämeren ja sen perinnön pelastaminen.

Haku