Hyppää sisältöön

Ydintaitovalmennus auttaa stressinhallinnassa

Ydintaitovalmennus auttaa stressinhallinnassa

20.01.2023

Neurokirjoon liittyvät toiminnanohjauksen haasteet näkyvät opiskelijoiden keskuudessa.

Neuropsykiatriset ydintaitovalmentajat tukevat opiskelijoita stressin säätelyssä ja motivaation suuntaamisessa.

TEKSTI | KRISTIINA KANTOLA JA NIINA GRÅSTEN   KUVA | SHUTTERSTOCK

Korkea-asteen opintoja ja ammatillista koulutusta on viime vuosina uudistettu voimakkaasti. Oppivelvollisuuden laajentaminen tuli voimaan 1.8.2021. Samaan aikaan opintonsa keskeyttäneiden määrä on kasvussa sekä toisella asteella että ammattikorkeakouluissa. Opiskelijoilta edellytetään vahvaa itseohjautuvuutta jo 16-vuotiaana. Moni erityistä tukea tarvitseva nuori jää haasteidensa kanssa yksin: saatavilla oleva tuki opintoihin on vähäistä ja jonot opiskelijaterveydenhuoltoon pitkiä. Jos tukea erityispiirteisiin ei resurssien vähyyden vuoksi saa, ei oppivelvollisuuden laajentuminen auta.

Moni tukea tarvitseva nuori jää haasteidensa kanssa yksin.

Neurokirjoon liittyvät toiminnanohjauksen haasteet näkyvät opiskelijoiden keskuudessa. Myös aistihaasteiden aiheuttama stressikuorma näkyy arjessa, eikä toimintakyky aina riitä opinnoissa vaadittavaan itsenäiseen opiskeluun. Jos ympäristöstä tulee informaatiota koko ajan liikaa, muisti ja tarkkaavuus pätkivät ja voimavarat kohdistuvat stressikuorman säätelyyn eikä tekemiseen. Keskittymiskyvyn ylläpitäminen tai kokonaistilanteen hahmottaminen ei toimi. Koettu stressitaso vaikuttaa suoraan toimintakykyyn ja aistikuormaan. Toisen ihmisen kokemaa aistimaailmaa voi olla vaikea ymmärtää, jos omat aistikokemukset ovat tasapainossa.

Apua teknologiasta

Hyvinvointiteknologiat tarjoavat  lukuisia keinoja stressitasojen mittaamiseen. Teknologiat mahdollistavat myös uudenlaisten menetelmien käyttämisen vaikkapa erilaisten aistihaasteiden kokemisessa ja toisen kokeman aistikuorman ymmärtämiseksi. Seuraava kehitysaskel neurokirjon haasteiden ymmärtämisessä voisi olla stressin hallintaan ja säätelyyn kehitettävät koko yhteisön toimintaa ja resilienssiä tukevat digitaaliset ratkaisut. Neurospectrum Oy kehittää lisenssipohjaista, uusia teknologioita monipuolisesti hyödyntävää neurokirjon menetelmäkoulutusta, joka tukee yhteisön resilienssin kasvattamista.

Ydin on stressin, motivaation ja toimintakyvyn yhteydessä

Neurospectrum Oy kouluttaa neuropsykiatrisia ydintaitovalmentajia. Koulutuksissa yhdistyvät neurokirjon asiantuntijuus, stressinsäätelyn ja toimintakyvyn ohjaaminen sekä yhteisön resilienssitaidot. Koulutusten ydin on stressin, motivaation ja toimintakyvyn keskinäisessä yhteydessä. 

Koulutusyhteistyötä on tehty Pirkanmaalla muun muassa oppilaitosten kanssa: viime viikolla valmistui ensimmäiset ydintaitovalmentajat Tampereen ammattikorkeakouluun ja Tampereen seudun ammattiopistoon. Keväällä opiskelijoille tarjotaan valmennusta stressinsäätelyyn ja motivaation suuntaamiseen. Neurospectrum Oy hakee koulutusten kehittämishankkeisiin kumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita organisaationsa neurokirjon ymmärryksen lisäämisestä, yhteisöllisten menetelmien kehittämisestä tai oppimisympäristönä toimimisesta.

Haku