Hyppää sisältöön

Vuokra-asuminen kerrostalossa on vastuullinen valinta

Vuokra-asuminen kerrostalossa on vastuullinen valinta

26.01.2023

Yksi asuntosijoitusyhtiö SATOn vastuullisuustavoitteista on materiaalitehokkuuden lisääminen ja kiertotalouden periaatteiden edistäminen asumisen aikana.

Asuntosijoitusyhtiö SATOn teettämän tutkimuksen mukaan vuokralla asuvat pitävät vuokra-asumista kerrostalossa kaikkein vastuullisimpana asumismuotona.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | SATO

SATO ja Nepa Insight toteuttivat marraskuussa 2022 tutkimuksen, joka selvitti vuokralla asuvien näkemyksiä vastuullisesta asumisesta ja odotuksia vuokranantajan vastuullisuudelta. Tutkimukseen vastasi 1 005 vuokralla asuvaa tai vuokra-asumista harkitsevaa henkilöä. 

Neljännes vastaajista piti kerrostalossa vuokralla asumista vastuullisimpana asumismuotona. Kerrostalossa vuokralla asuessa on helppo toteuttaa vastuullisia valintoja omassa arjessa: sijainti on usein keskeinen ja kerrostalossa on helppo kierrättää.

Vuokra-asuminen valitaan useimmiten taloudellisen tilanteen, joustavuuden ja sijainnin takia. 

− Tutkimuksen mukaan vuokranantajan valinnassa tärkeimmät valintakriteerit ovat asumisen hinta-laatusuhde, asumisen helppous ja hyvämaineinen vuokranantaja. Heti niiden jälkeen valintaperusteina nousivat hieman yllättäenkin vastuullisuuteen liittyvät tekijät, kuten kestävä rakentaminen, hyvät kierrätysmahdollisuudet ja asumisen energiatehokkuus, SATOn vastuullisuuspäällikkö Susanna Kari González kertoo. 

Kierrättäminen kiinnostaa 

Vuokralla asuvat liittävät vuokranantajan vastuullisuuden vahvasti omassa arjessaan lähimpinä oleviin asioihin. Vuokranantajan odotetaan tarjoavan hyvät mahdollisuudet jätteiden kierrättämiseen ja lajitteluun. Vastaajat kokivat, että vuokranantajalla on yksittäistä asukasta paremmat resurssit panostaa vastuullisuuteen.

Vuokra-asujat ovat valveutuneita kierrättämisen suhteen, sillä 96 prosenttia vastaajista kierrättää vähintään yhtä kierrätettävää jätetyyppiä ja jopa 53 prosenttia kierrättää kaikki kotitalousjätteet. Yleisimmin kierrätetään kartonki-, paperi- sekä lasijätettä.

Tutkimukseen vastanneista yli puolet toivoi vuokranantajalta opastusta vastuulliseen ja kestävään asumiseen liittyvissä asioissa.

– Kannustamme sekä opastamme asukkaitamme aktiivisesti kierrättämään jätteet, koska sillä on suora vaikutus ympäristökuormamme vähentämiseen. Yksi SATOn vastuullisuustavoitteista on materiaalitehokkuuden lisääminen ja kiertotalouden periaatteiden edistäminen asumisen aikana. Kehitämme esimerkiksi jäteraportointiamme jatkuvasti ja pyrimme mahdollistamaan asukkaillemme jatkossa tarkemman seurannan oman kotitalon jätteisiin liittyen, Kari González sanoo.

Jotta kierrätystä saadaan lisättyä, sen pitää olla asukkaille mahdollisimman helppoa. Yksi esimerkki tästä on Reccin kanssa toteutettu vaatteiden kierrätyspilotti.

– Kokeilimme Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa kohteessamme vaatekeräyspistettä, johon asukkaat pystyivät viemään käyttöön kelpaavia vaatteita ja tekstiilejä. Nyt olemme laajentamassa keräystoimintaa useampiin taloihin, Kari González kertoo.

Kestäviä asumisratkaisuja

Tutkimuksen mukaan vuokranantajien vastuullisuuden arviointi on haasteellista. Yli viidesosa vastaajista ei osannut arvioida lainkaan vuokranantajan vastuullisuutta omin sanoin. 

− Tämä on ymmärrettävää, sillä vuokranantajat raportoivat vastuullisuudestaan eri tavoin, painopistein ja mittarein, mikä hankaloittaa arviointia, Kari González toteaa.

– Vastuullisuuden merkitys on kuitenkin kasvussa ja korostui etenkin nuorten aikuisten vastauksissa. Uskomme, että vuokranantajilta odotetaan jatkossa yhä enemmän konkreettisia toimenpiteitä vastuullisuuteen liittyen, kertoo SATOn viestintäpäällikkönä työskentelevä Jenni Rantanen .

Asuntosijoitusyhtiön  tavoitteena on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä.

− Isona toimijana meillä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi kestävän asumisen ratkaisuihin kiinteistöjemme koko elinkaaren ajan ja vastuullisuus onkin sisäänrakennettu ominaisuus toiminnassamme. Suunnittelussa huomioimme aina energiatehokkuuden ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. Esimerkiksi SATOn rakennuttamien asuintalojen rungot mitoitetaan normaalin 50 vuoden sijasta sadan vuoden elinkaarelle, Kari González kertoo.

− Olemme ylpeitä siitä, että ensimmäisenä vuokra-asumisen toimijana meidän kuusi vuokrakotitaloamme valittiin mukaan
ostavastuullisesti.fi -palveluun. Alan johtavista asiantuntijoista koostuvan ulkopuolisen vastuullisuusraadin arvioimat kodit ovat muita vaihtoehtoja kestävämpi valinta, Rantanen iloitsee.

SATO on yksi Suomen suurimmista vuokranantajista, jonka noin 25 000 vuokra-asuntoa sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Haku