Hyppää sisältöön

Virtuaalisella todellisuudella tehokkuutta investointeihin

Virtuaalisella todellisuudella tehokkuutta investointeihin

17.12.2021

Visuaalisen tarinankerronnan avulla voidaan tehdä vaikutus laajaan sidosryhmäjoukkoon. 3D-mallinnusten avulla suuremmatkin kokonaisuudet tehdään helposti hahmotettaviksi. 

Säästää aikaa, varoja ja ympäristöä, kun teollisuuden suuret investoinnit suunnitellaan kuvantamistekniikoita hyödyntäen. Visuaaliset tarinat syntyvät virtuaalitodellisuuksien avulla.


TEKSTI | OUTI RANTALA   KUVA | MERIUS

Käyttäjälähtöisessä suunnittelumenetelmässä törmäytetään tieto, ihmiset, ajatukset ja mielipiteet. Sen avulla kyetään tuottamaan virtaviivaisesti entistä parempia ratkaisuja, vähentäen virheitä ja mahdollistaen samalla teollisuudelle merkittäviä säästöjä investointi- ja elinkaarivaiheessa. 

– Kun käyttäjille, urakoitsijoille ja päättäjille luodaan mahdollisuus olla tehokkaasti mukana koko prosessin ajan, päätöksenteosta tulee ongelmanratkaisua. Kun suunnitelmat on puettu visuaaliseen muotoon, syntyy selkeitä tarinoita. Näillä keinoilla kokonaisuudet kyetään hahmottamaan parhaiten, Meriuksen toimitusjohtaja
Hannu Sarja tietää. 

Merkittäviä säästöjä 

Sarja luottaa yrityksensä palvelumalliin ja kehitysmyönteiseen henkilöstöönsä. Yrityksen työntekijöistä suurin osa on teollisuuden suunnittelijoita. Kehitettyjen kuvantamismenetelmien avulla teollisuuden monimutkaiset prosessit ja investointihankkeiden tapahtumat saadaan helposti ymmärrettävään ja aikaa kestävään muotoon. 

– Muodostamme teollisuuden investointihankkeisiin visuaalisia tarinoita. Virtuaalitodellisuuteen perustuvien animaatioiden avulla monimutkaiset prosessit nähdään yhdellä silmäyksellä. Isoissa projekteissa voi olla satoja ihmistä, jotka saadaan kymmenessä minuutissa ymmärtämään investoinnin luonne ja heidän tehtävänsä sijoittuminen kokonaisuuteen nähden.

– Asiakkainamme on tyypillisimmillään suurteollisuus, jossa työskentelee satoja työntekijöitä useissa vuoroissa. Kun tehokkaan suunnittelun ansiosta saavutetaan tehokas toimeenpano ja tuotanto saadaan käyntiin ennakoitua aiemmin, on kyse useimmiten satojen tuhansien eurojen säästöistä vuorokaudessa, Sarja painottaa. 

3D-kartoitustiimin johtaja Anna Klemets ja toimitusjohtaja Hannu Sarja.

Anna Klemets johtaa yrityksen todellisuudenkaappaus-tiimiä, joka luo rakennetusta ympäristöstä virtuaalitodellisuudet. Käytössä olevien uusimmilla teknologioilla, kuten laserkeilaus- ja pienoiskopterikartoitusmenetelmillä, kaapattu todellisuus mahdollistaa teknisen suunnittelun sovittamista olemassa olevaan todelliseen ympäristöön. 

– Kun suunnittelu tehdään kartoitettuun virtuaalitodellisuuteen ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on aktiivista, löydetään parhaat ratkaisut, Klemets kertoo. 

Asiakas voi eläytyä suunnitelmaan katselemalla sitä animaationa, virtuaalilaseilla tai isolta screeniltä. 

– Sidosryhmät saadaan tällä tavalla investoinnin hyödylliseksi resurssiksi. Suunnitelmat saadaan tehtyä kerralla valmiiksi ja porukka on sitoutunut hankkeeseen.

Tarinallisuudelle on tilausta

– Tehtävämme on tuottaa tehokkuutta tuotannolle ja tarjota parhaat ratkaisut. Viemme investointien suunnittelun ja toteutuksen tarinankerronnan maailmaan ja uudistamme sitä kautta koko toimialaa. Ideana on tarkastella suunnitelmaa kokonaisuus edellä, Sarja sanoo. 

Osa suunnitelmista jää odottamaan parempaa toteutushetkeä. Kirjan tapaan koostettu tarinallinen suunnitelma kestää aikaa, vaikka se olisi vuosia pöytälaatikossa. 

Haku