Hyppää sisältöön

Virtaa raskaisiin kuljetuksiin

Virtaa raskaisiin kuljetuksiin

22.05.2023

Askeleita kohti sähköistä tieliikennettä otetaan jatkuvasti, ja latausverkostoa kehitetään kovaa vauhtia vastaamaan raskaan liikenteen tarpeita.

Sähköinen raskas liikenne on kasvava trendi ympäri maailmaa, kun pyritään vähentämään liikenteen päästöjä. Yksi merkittävä haaste sähköisen raskaan liikenteen yleistymisessä on sen latausinfrastruktuurin kehittäminen.

TEKSTI plugit finland | kuva dan boman / © scania

Ammattiliikenteen sähköistyminen on nopeinta julkisessa liikenteessä, mutta akkukokojen kasvu ja polttoainekustannusten nousu vauhdittavat siirtymää myös raskaan liikenteen puolella. 

– Jakeluliikenteessä kaupunkien keskustoissa hiljaiset ja päästöttömät sähköajoneuvot ovat jo tänä päivänä osoittautuneet toimiviksi ja taloudellisiksi ratkaisuiksi. Seuraava suuri murros on kaikkein selvimmin nähtävissä runkoliikenteen sähköistymisessä, toteaa Plugitin ammattiliikenteen avainasiakaspäällikkö Pekka Hildén.

Raskas kalusto edellyttää tehokasta latausinfrastruktuuria sijoitettuna logistisesti keskeisiin sijainteihin, ja sähköajoneuvojen yleistyminen tuo väkisinkin uusia kulmia ammattiliikenteen suunnitteluun. Julkiset latausasemat sijoitetaan yleensä liikenteen solmukohtiin, kuten satamiin, terminaaleihin, rekkaparkkeihin ja huoltoasemille. Yksityiset latausasemat taas ovat useimmiten yritysten tai kuljetusliikkeiden omistuksessa ja ne sijoitetaan yleensä heidän toimitilojensa yhteyteen.

– Askeleita kohti sähköistä tieliikennettä otetaan jatkuvasti, ja latausverkostoa kehitetään kovaa vauhtia vastaamaan raskaan liikenteen tarpeita, Hildén vakuuttaa. 

Kartoitus starttaa projektin, CaaS-malli vie sen maaliin

Plugit Finland on raskaan ammattiliikenteen sähköistyksen pioneeri Suomessa.

Ratkaisun suunnittelu aloitetaan aina tarvekartoituksella, jossa huomioidaan reitit sekä latauspaikat: mitä, missä ja milloin. 

– Kartoitustiedon avulla nähdään yrityksen tilanne tänään, mutta yhtä olennaista on ottaa huomioon myös lähitulevaisuuden mahdollisuudet ja vaatimukset, Hildén muistuttaa. 

Käyttövoimana sähkö on erinomainen, koska sen käyttöä voidaan optimoida eri tarpeiden mukaan. Optimoimalla käyttövoimaa voidaan saavuttaa suoria säästöjä, mutta järeän latauskaluston ROI:n parantamiseksi tarvittiin jotain uutta. Plugit mahdollistaa asiakkailleen latauksen hankkimisen puhtaasti palveluna Charging as a Service (CaaS) -konseptilla, jossa Plugit vastaa koko latausjärjestelmän toteuttamisesta avaimet käteen -periaatteella ilman alkuinvestointia. Asiakas voi halutessaan valita joko kuukausimaksullisen palvelumallin tai vaihtoehtoisesti latauslaitteiden käyttöasteeseen perustuvan mallin.

Lataamisen suunnittelu osaksi ajoneuvon hankintaa 

Sähköistetyn kaluston lataus tulisi suunnitella ajoissa ja mukauttaa se palvelemaan bisnestä parhaalla mahdollisella tavalla. Latausratkaisuun ei kannata suhtautua ylimääräisenä kustannuseränä, joka pyritään hoitamaan mahdollisimman halvalla, sillä pahimmassa tapauksessa yritystoiminnan kanssa huonosti yhteensopivat latausratkaisut laajenevat koskemaan koko bisnestä, kun kalusto ei liiku.

Raskaiden ajoneuvojen valmistajat kuten muun muassa Volvo, Scania ja Mercedes-Benz ovat julkaisseet kilvan uusia sähköisiä malleja. Latausratkaisun suunnittelu olisi hyvä aloittaa samalla, kun ajoneuvokalustoa valitaan. 

– Kun latausratkaisun suunnittelussa voidaan alusta lähtien ottaa huomioon kalusto, reitit ja kuormat, lopputuloksena on optimoitu latausratkaisu, Hildén painottaa. 

Raskaan kaluston latausratkaisuissa on paljon huomioitavaa. Käytännössä jokainen latauskonsepti pitää räätälöidä ajoneuvokaluston, käyttöympäristön sekä ajoreittien mukaan. Kuskin työergonomia latauslaitteella, esteetön operointi sekä suuret sähkövirrat ovat niin ikään tärkeitä ja huomioon otettavia seikkoja.

Kokemusta löytyy

Vuoden 2023 helmikuussa Ahola Transport ajoi historiallisesti ensimmäisen kansainvälisen rajan ylittävän sähkökuorma-autokuljetuksen ja otti myös käyttöön ensimmäisen sähkökuorma-autonsa, Scania 25P BEV:n. Se ajaa reittiä Scanian Södertäljen tehtaan ja Aholan Nykvarnin toimipisteen välillä Ruotsissa. CaaS-mallilla toteutettu latausratkaisu tarjoaa tehoa 360 kW ja on suunniteltu yksinomaan raskaalle kalustolle.

Storemen otti maaliskuussa 2023 käyttöön Volvo Trucksin toimittaman, Suomen ensimmäisen raskaan sarjatuotantovalmisteisen täyssähkökuorma-auton. Plugit toimitti reitin mukaan valitun latausratkaisun Tuusulan toimipisteeseen osaksi mielenkiintoista kokonaisuutta, jossa tuotetaan energiaa omaan välivarastoon hyödyntäen aurinkopaneeleita. 

Sähkö on koko ajan yleistyvä käyttövoima joukkoliikenteessä, kun hiljaiset ja päästöttömät sähköbussit valtaavat hiljalleen kaupunkien kadut ja korvaavat dieselkäyttöisen kaluston. 

Plugit huolehtii tällä hetkellä muun muassa Pohjolan Liikenteen sähköbussien lataamisesta pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. 

Haku