Hyppää sisältöön

Vireyttä luontaisella stressinpurulla

Vireyttä luontaisella stressinpurulla

14.01.2022

Energiahoitaja ja kouluttaja Petri Filipczakille antoisinta on pystyä auttamaan ihmistä, joka ei ole saanut apua muualta.

Suomen Energiahoitajat uskoo, että stressi voi helposti jäädä asumaan kehon syviin lihaksiin, mikä aiheuttaa sekä kiputiloja että asentovirheitä. Tilanne voi olla korjattavissa luonnollisin menetelmin, jotka mahdollisesti auttavat palauttamaan vireyden ja työtehon.

TEKSTI | LIISA JOENSUU KUVA | JOONA RAEVUORI

Energiahoitaja ja kouluttaja Petri Filipczak on tottunut näkemään Suomen Energiahoitajien vastaanotolla Helsingin keskustassa ihmisiä, jotka kärsivät erilaisista kivuista sekä tunne-elämän häiriöistä. Tyypillisiä asiakkaiden ongelmia ovat esimerkiksi kivut hartioissa, selässä ja lantion alueella, näistä aiheutuvat asentovirheet sekä stressi, masennus ja ahdistus. Yhteistä asiakkaille on se, ettei monikaan haluaisi lopuksi nousta hoitopöydältä, koska keho on hoidon jälkeen syvässä rentoutumisen tilassa.

Filipczak kollegoineen harjoittaa BodyMind Energy Balancing Method -nimistä hoitomenetelmää. Metodin hoitotekniikoilla yritetään vaikuttaa autonomiseen hermostoon. Hoidon tavoitteena on muun muassa parasympaattisen hermoston aktivoiminen ja tätä kautta kroonisen stressin poistaminen kehosta. Tavoitteiden keskiössä on myös asentovirheiden korjaaminen ja tunnelukkojen purkaminen. 

Filipczakin mukaan on tavallista, että lihasten jännitystilat johtuvat psyykkisestä kuormituksesta. Joskus kyse voi olla elämäntilanteesta tai työstressistä, toisinaan syy saattaa löytyä kauempaa.

– Ihmisellä voi olla tunnetraumoja, jotka ovat syntyneet jo lapsuudessa. Voimakkaat uskomukset ja tunteet vaikuttavat sekä fyysisesti että henkisesti. Usein ne ohjaavat alitajuisesti ihmisen käytöstä ja saavat hänet myös toistamaan tiettyjä toimintamalleja. Syvärentoutus auttaa saamaan tunne-energiat esille, jolloin niihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti, Filipczak uskoo. 

Apua kiputiloihin?

Filipczak on toiminut energiahoitajana vuodesta 2001. Hän kertoo huomaavansa jo asiakkaan tullessa sisään, voiko tämä hyvin vai onko asennossa korjattavaa. Hänen mukaansa hoidossa käyvillä voi olla kroonistuneita kiputiloja, jotka saattavat vaikuttaa ryhdin ja liikkumistavan lisäksi olemukseen, uneen ja työtehoon. 

Hoito alkaa asiakkaan seistessä. Filipczak mittaa kehon tasapainoisuutta ja havaitsee esimerkiksi hartioiden olevan eri tasolla, selän olevan epätasapainossa tai lantion vinossa. Filipczakin mukaan hoito vaikuttaa tehokkaasti hermostotasolla, ja pitkäaikainenkin kipu voi hävitä muutamassa minuutissa. 

– Joskus jo yksi käynti riittää, toisinaan tarvitaan hoitosarja. Yleisimpiä palautteita hoitojen jälkeen on asiakkaan kokemus siitä, että kivut ovat helpottaneet ja tunnetaakka keventynyt. Rento ja kivuton ihminen käyttää voimavarojaan ja luovuuttaan esteettä. Työyhteisössä hyvä vointi voi edistää myös tehokkuutta, jaksamista sekä kykyä keskittyä ja ideoida. Stressin väheneminen tehostaa aivojen verenkiertoa, nostaa mielialaa ja parantaa unen laatua, joten työtehokin nousee, Filipczak pohtii.

Suomen Energiahoitajien järjestämän kurssin suorittaneita hoitajia on noin 600 eri puolilla Suomea. Kurssilla opetellaan eri tekniikat perusteista alkaen.

Pehmeitä menetelmiä

Kiropraktiasta menetelmä poikkeaa siinä, ettei hoitaja käytä fyysistä voimaa tai niksauttele, vaan otteet ovat hyvin pehmeät. Jos Filipczak vertaisi hoitoa johonkin paremmin tunnettuun menetelmään, lähellä ovat osteopatian pehmeimmät suuntaukset. 

– Erona reikihoitoon taas on se, että tässä tehdään mittauksia ja hoito kohdistetaan ongelma-alueeseen. Metodimme on hyvin erityyppinen kuin mikään muu hoito. Vaikka puhumme energiahoidosta, tähän ei liity mystiikkaa tai magiaa, vaan keskitymme fysiologiaan. 

Alun perin filosofian maisteriksi Kuopion yliopistosta valmistunut Filipczak ymmärtää epäilyt energiahoitoja kohtaan. Tietojenkäsittelytieteen ammattilainen oli skeptinen aluksi itsekin. 

– Törmäsin energiahoitoihin muutettuani töiden perässä Tampereelle. Lähestyin aihetta aluksi skeptisesti ja tieteellisesti. Aloin tehdä hoitoja kokeilumielessä. Tulokset yllättivät ja hämmästyttivät, joten kiinnostuin toden teolla ja aloin tutustua aiheeseen lisää. Lopulta opiskelin kymmeniä erilaisia energiahoitotekniikoita. 

Filipczak otti selvää, mikä eri menetelmiä yhdistää ja erottaa ja mitä hoidoilla on saatu aikaan. Päästäkseen testaamaan eri menetelmiä hän hoiti aluksi tuttavia ja sukulaisia. 

– Jo energiahoitajaurani alkuvaiheessa jouduin tilanteeseen, joka koetteli silloista maailmankuvaani ja uskomusjärjestelmääni. Sisarellani oli ollut selässään suuri skolioosi yli 15 vuoden ajan. Päätin testata tekniikkaa, jonka väitettiin vaikuttavan muun muassa skolioosiin. Jo kymmenen minuutin testihoidon aikana me molemmat tunsimme selässä liikettä, Filipczak kertoo.

Käyttämämme metodi on hyvin erityyppinen kuin mikään muu hoito.

– Kun sisko sitten nosti paitaansa, skolioosi oli hävinnyt ja selkä oli täysin suora. Kun hoitotulos oli näin nopea ja dramaattinen, en voinut kuin nöyrtyä tapahtuneen edessä. Hetki oli niin käänteentekevä, että se pani uskomusjärjestelmäni uusiksi. Vastaavia hoitotuloksia olen nähnyt sen jälkeenkin. Alkuaikojen suuri hämmästys muuttui pian uskoksi menetelmien tehoon ja usko vaihtui lopulta tiedoksi.
 

Eri tekniikoiden yhdistelmä

Filipczak kertoo, että BodyMind Energy Balancing Method yhdistää energiahoidon eri tekniikoita. 

– Uskon, että metodi tuottaa tuloksia riippumatta siitä uskooko asiakas siihen vai ei. Mielestäni se voi auttaa myös elimellisiin ja sisäeritysjärjestelmän ongelmiin. Olemme esimerkiksi saaneet palautetta hämmästyttäneestä munuaisarvojen korjaantumisesta. On sääli, että pehmeät hoitomuodot tuntuvat olevan aiheena tabu, Filipczak kertoo.

Hän ihmettelee, miksi media tuntuu lähestyvän pehmeitä hoitomuotoja kielteisesti eikä kerro myönteisistä tuloksista. Tulokset ovat Filipczakin mukaan silminnähtäviä jo vastaanotolla. Ensimmäinen vaihe asiakastyössä on mittaaminen. Siinä selviää esimerkiksi, onko kehossa, esimerkiksi lantiossa, virheasentoja. Hoidon jälkeen tehtävässä uudessa mittauksessa kehon asento saattaa olla parantunut.

– Eräällä asiakkaalla oli niin pahoja selkäongelmia, että jalat olivat lähteneet alta. Selkä oli kuvattu, ja lääkäri oli ehdottanut leikkausta. Siihen mies ei halunnut suuren leikkausriskin vuoksi. Mies haki apua esimerkiksi kiropraktikolta ja jäsenkorjaajalta. Hänen tultuaan hoidettavakseni totesin, että yksi alaselän nikama oli pois paikoiltaan. Käytin häneen samaa tekniikkaa, joka tepsi siskoni skolioosiin. Nikama saatiin paikoilleen ja kivut loppuivat yhteen hoitoon.

Energiahoitajalle tullaan Filipczakin mukaan tyypillisesti viimeisenä oljenkortena. Ihmiset kääntyvät ensin uskottavimman tahon puoleen, eli käyvät lääkärissä. Mikäli käynnistä ei ole apua, he jatkavat seuraavaksi uskottavimman tahon pakeille ja siirtyvät vähitellen ei-uskottavampaan suuntaan, jos eivät ole saaneet apua aikaisemmista menetelmistä.

– Meidän metodissamme keskitytään parasympaattisen hermoston aktivoimiseen, kehon asentovirheiden korjaamiseen sekä tunnetaakan vähentämiseen. Näillä toimenpiteillä on mahdollista saada asiakas voimaan paremmin sekä fyysisesti että henkisesti. Saatu hoito voi näkyä nopeasti muun muassa kipujen vähenemisenä, parantuneena unen laatuna ja työtehon nousuna.

Hoitajia on ympäri Suomen

Suomen Energiahoitajien missiona on, että energiahoidoista tulee yhtä normaali asia kuin hieronnasta. Yrityksen kurssin käyneitä hoitajia on Suomessa noin 600. Osa opiskelee menetelmän hoitaakseen itseään ja läheisiään. Toiset haluavat menetelmästä ammatin tai käyttävät sitä muiden hoitojen tehostajana, esimerkiksi kalevalaisen jäsenkorjauksen tukena. Metodissa on kuusi kurssia, joilla opitaan menetelmän eri tekniikat perusteista alkaen. 

– Järjestämme koulutuksia ympäri Suomea sekä webinaareina. Tavoite on luoda tasainen verkosto koko maahan. Koulutuksen saaneiden hoitajien lista löytyy nettisivuiltamme. 

ETÄNÄ KESKELLÄ ENERGIAHOITOA USEASSA ERI MUODOSSA

  • Energiahoidoksi voidaan laskea hyvin monia eri hoitomuotoja sen perusteella, minkä toimintamekanismin kautta hoito vaikuttaa. 
  • Hoidoilla viitataan tekniikoihin, joissa hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän energiajärjestelmän kautta. 
  • Erilaisia energiahoitomuotoja ovat muun muassa Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing sekä Healing Touch. 

Haku