Hyppää sisältöön

Vihreän vedyn vallankumous

Vihreän vedyn vallankumous

15.09.2022

Vihreän vedyn valmistuksessa käytetään uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinko- tai tuulivoimaa.

Vihreään vetytalouteen siirtyminen on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää hiilidioksidi- päästöjä ja samalla vahvistaa energiaomavaraisuutta. Käytössä testattuja, vihreään sähköön pohjautuvia päästöttömiä vetyratkaisuja on jo runsaasti tarjolla.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVAT | LINDE GAS JA JOONA RAEVUORI

On jo pitkään puhuttu, että vedyllä tulee olemaan ratkaiseva rooli kolmannessa ”vihreässä” teollisessa vallankumouksessa. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia uusiutuvan sähköenergian hyödyntämiseen ja siirtämiseen sekä fossiilisten energialähteiden korvaamiseen. Vety soveltuu esimerkiksi lämpöenergiaksi, ajoneuvojen polttoaineeksi ja monien teollisuuden tarvitsemien tuotteiden, kuten ammoniakin, metanolin ja synteettisen maakaasun, raaka-aineeksi. 

Oy Linde Gas Ab:n Suomen ja Baltian vetyprojekteista vastaavan Jaakko Laineen mukaan vety on sähkön tavoin energian kantaja. Se ei siis ole ensisijainen energianlähde, mutta sitä voidaan hyödyntää energian tuottamiseen, siirtämiseen ja varastointiin. 

Vetyä on käytetty teollisuuskaasuna jo lähes sadan vuoden ajan. Aiempina vuosikymmeninä sen valmistukseen on kuitenkin käytetty fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. Vihreässä siirtymässä vedyn tuotannossa käytetään uusiutuvaa sähköenergiaa, joka on tuotettu esimerkiksi aurinko- tai tuulivoimalla.

– Vetyä valmistetaan sähkön avulla vedestä. Elektrolyysissä vedestä tuotetaan vetyä ja happea. Valmistuksessa syntyy myös lämpöä, jota voidaan johtaa kaukolämpöverkkoon tai hyödyntää teollisuuden lämmitystarpeisiin. Prosessissa ei synny hiilidioksidia tai muita ympäristölle haitallisia päästöjä. Kun valmistuksessa käytetään vihreää sähköä, on tuotantoprosessi kokonaan päästötön, Laine kertoo.

Teknologia mahdollistaa tuotannon skaalautuvuuden

Vedyn käyttöä ovat hidastaneet sen kuljettamisen haastavuus ja korkeat varastointikulut. Jakelu- ja varastointihaaste voisi ratketa osaltaan laajan vedynjakeluverkoston myötä. Sen avulla voitaisiin myös tasata vihreän vedyn tuotantoa, joka on nykyisellään hyvin riippuvainen uusiutuvan sähköenergian vaihtelevista tuotantomääristä.

Vihreää vetyä on kuitenkin mahdollista alkaa tuottaa ja hyödyntää tehokkaasti jo nyt. Laineen mukaan oleellista on, että vety tuotetaan lähellä sen käyttöpaikkaa ja vedyn tuotanto suunnitellaan mukautumaan uusiutuvan sähköenergian tuotantomäärien muutoksiin.

– Saatavilla on ratkaisuja hyvin  erilaisiin tarpeisiin. Vetyä tuotetaan elektrolyysikennoilla, joita voidaan liittää toisiinsa vähän saman tapaan kuin rakennuspalikoita. Nykyaikaisella teknologialla pystytään helposti optimoimaan ja skaalaamaan vedyntuotantoa. Linde pystyy toteuttamaan pieniä laitoksia esimerkiksi vetyauton tankkausasemien toteuttamiseen tai suuria gigawattiluokan laitoksia, joilla voitaisiin korvata merkittävä osa Suomen nykyisestä energiatuotannosta.

Miljardi vetykehitykseen

Linde on toiminut globaalin vetytuotannon parissa jo puoli vuosisataa. Konsernin vetyosaaminen perustuu pitkäaikaiseen tutkimustoimintaan ja lukuisiin teollisuusmittakaavan projekteihin. Linden tarjonta kattaa vetyarvoketjun kaikki vaiheet tuotannosta ja prosessoinnista jakelun ja varastoinnin kautta päivittäisiin teollisuuden ja kuluttajien sovelluksiin. 

– Konsernimme satsaa tänä vuonna kolmanneksen tutkimus- ja kehitysbudjetistaan eli lähes miljardi euroa vetykehityshankkeisiin. Vetyteknologia on ottanut viimeisen vuosikymmenen aikana valtavia kehitysloikkia. Nyt haluamme auttaa asiakkaitamme hyödyntämään teknologiaa mahdollisimman tehokkaasti, Laine sanoo. 

Linden Suomen ja Baltian vetyprojekteista vastaava Jaakko Laine kertoo, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat tällä hetkellä kiinnostava toiminta-alue vetytalouden saralla.

Esimerkkeinä Linden osaamisesta Laine mainitsee Yhdysvaltoihin rakennetun noin 1000 kilometrin vetyputkiston, jossa liikkuu energiaa yhden ydinvoimalan tuotantokapasiteetin verran. Saksaan ja Norjaan Linde on rakentamassa maailman suurimpia vihreän vedyn PEM-elektrolyysereitä, joiden tuotantokapasiteetti on 24 megawattia. Norjaan yritys on rakentanut myös infrastruktuurin maailman ensimmäisen vetykäyttöisen autolautan polttoainetoimituksia varten. Lisäksi Linde on kehittänyt polttoaineratkaisuja vetyautoille, -junille ja -rekoille sekä päästöjä vähentäviä vetysovelluksia teollisuusyrityksille. Esimerkiksi Saksassa Linde operoi maailman ensimmäistä matkustajajunien vetytankkausjärjestelmää.

– Meille on kertynyt lukuisista projekteista runsaasti osaamista, jota pystymme hyödyntämään tulevissa vetyprojekteissamme ympäri maailman. Pystymmekin tarjoamaan laajasti vetysovelluksia erilaisiin käyttökohteisiin.

Haussa kumppaneita uusiin vetyprojekteihin

Lindellä työskentelee Pohjois-Euroopassa vetytalouteen erikoistunut tiimi. Yrityksellä onkin halua ja resursseja investoida vetyhankkeisiin myös Suomessa. 

– Suomi ja Pohjoismaat ovat yksi kiinnostavimmista toiminta-alueista vetytalouden saralla. Olemme toimineet Suomessa yli 100 vuotta, joten tunnemme alueen hyvin. Täällä tuotetaan myös runsaasti vihreää sähköä, mikä on hyvä lähtökohta ekologiselle vedyntuotannolle. Lisäksi meillä on kokemusta puhtaan vedyn varastoinnista ja siirtämisestä, joista Suomessa on ollut runsaasti keskustelua.

Linde etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja investointikohteita kotimaasta. Yrityksellä on mielenkiintoa osallistua myös vetyyn liittyviin demonstraatioprojekteihin. Laine painottaa, että suuriin ja monimutkaisiin vetytaloushankkeisiin tarvitaan paljon kumppaneita eri toimialoilta. Siksi Linde on halukas käynnistämään yhteistyökeskusteluja erilaisten toimijoiden kanssa.

Linde etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja investointikohteita kotimaasta.

– Etsimme kumppaneita kaikkiin vetyhankkeen vaiheisiin ja rooleihin. Keskustelemme aiheesta mielellämme niin sijoittajien, teollisten toimijoiden, kuntien ja kehitysyhtiöiden kuin maanomistajien ja tuulivoimapuistojen rakennuttajienkin kanssa. Pystymme toimimaan hankkeissa hyvin joustavasti. Voimme rakennuttaa ja hallinnoida tuotantolaitoksia itse ja myydä asiakkaillemme tuottamaamme vetyä tai siitä tehtyjä jatkojalosteita. Yhtä hyvin voimme perustaa yhteisen laitoksen muiden toimijoiden, kuten asiakkaidemme, kanssa. Konserniimme kuuluvan Linde Engineeringin kautta pystymme toimittamaan asiakkaillemme räätälöidyt tuotantolaitokset.

Tuotantolaitos tarvitsee toimijoita ja vihreää sähköä

Vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamisessa on kaksi tärkeää reunaehtoa. Ensiksikin alueella tulisi olla riittävästi toimijoita, jotka haluavat hyödyntää vetyä. Vetyprojekti voi siten vaatia toista samanaikaista hanketta, jossa rakennetaan vetyä raaka-aineena käyttävä tuotantolaitos. Toiseksi alueella tulee olla saatavilla riittävästi vihreää sähköä sekä toimivat siirtoyhteydet, joiden avulla sähkö saadaan siirrettyä kaavaillun vetylaitoksen läheisyyteen. 

– Vetytaloudesta kiinnostuneet tahot voivat hyvin olla meihin yhteydessä, vaikka kaikki edellä mainitut reunaehdot eivät täyttyisikään. Meillä saattaa olla jo tiedossa potentiaalisia kumppaneita ja asiakkaita, joiden kanssa yhteistyössä voimme toteuttaa rajat ylittäviä ratkaisuja, Laine muistuttaa.

OY LINDE GAS AB

  • Suomen suurin teollisuuskaasuyritys on toiminut Suomessa jo vuodesta 1917. Yritys tunnettiin aiemmin nimellä AGA.
  • Ollut osa maailman johtavaa teollisuuskaasu- ja teknologiakonserni Lindeä vuodesta 2000 ja Linde- niminen vuodesta 2020.
  • Yrityksellä on tuotantoa Suomessa yli 10 paikka- kunnalla, ja se työllistää noin 280 henkilöä.
  • Konsernin liikevaihdosta jo yli 2 miljardia euroa tulee vetyliiketoiminnasta.

Haku