Hyppää sisältöön

Vihreä siirtymä on yrityksille tilaisuus luoda kilpailuetua

Vihreä siirtymä on yrityksille tilaisuus luoda kilpailuetua

29.03.2022

EU-taksonomia on kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä, joka luo kriteerit ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan määrittämiselle.

Taksonomia luo yhteiset säännöt kestävälle liiketoiminnalle. Tulevaisuus kuuluu niille, jotka luovat vihreästä siirtymästä uutta liiketoimintaa. 


TEKSTI | DELOITTE   KUVA | SHUTTERSTOCK JA DELOITTE

Suomessa EU-taksonomian ympärillä käyty keskustelu on keskittynyt vain tiettyihin toimintoihin. Deloitten vastuullisen liiketoiminnan partneri Anne-Maria Flanagan ymmärtää esimerkiksi metsäteollisuuden huolen toimintaedellytyksiensä jatkumisesta. Silti hän peräänkuuluttaa suomalaiselta teollisuudelta positiivisuutta ja vihreää kunnianhimoa. 

– Suomalainen teollisuus on aiemminkin pysynyt kehityksessä maailman kärkikastissa. Taksonomia tulisi nähdä mahdollisuutena täydentää työtä, jota ilmastonmuutoksen ja laajemmin kestävyyden parissa jo tehdään, Flanagan toteaa.

Deloitten kestävyys- ja vastuullisuusvisio katsoo vahvasti tulevaan. Flanagan tahtoo muistuttaa myös pienempiä – vielä taksonomiavelvoitteen ulkopuolella olevia – yrityksiä seuraamaan lainsäädäntöä.

– Raportointivelvollisuus laajenee tulevaisuudessa. Nyt pitää ymmärtää, että ympäristöasioissa ”business as usual” ei enää riitä. Pankit voivat tulevaisuudessa kysyä lainanhakijoilta vihreän siirtymän suunnitelmia, ja ennakoiminen auttaa siirtymän haltuunotossa. 

Sääntelyn soveltaminen on alkanut vaihtelevasti 

Deloittella on seurattu aitiopaikalta suurten yritysten ensimmäisen raportointivuoden sujumista. Tähän mennessä on huomattu, että usean yrityksen raportista löytyy vielä kehittämiskohteita ja korjattavaa. 

– Osalle yrityksistä taksonomiaraportointi on helpompaa, kun taas osa joutuu näkemään paljonkin vaivaa. Vuosi on odotetusti mennyt tutustumisen ja opettelun merkeissä.

Taksonomian ilmastokriteerit kattavat EU-komission arvioiden mukaan noin 40 prosenttia taloudellisesta toiminnasta EU-alueella. Tällä hetkellä osa yrityksistä löytää helpommin toimintansa taksonomian kriteereistä, kun taas osalle sopivia kriteereitä ei vielä ole. Ensi vuonna vaatimukset ovat jo huomattavasti täsmällisempiä, kun siirrytään yhtenäisempään raportointimalliin. Flanagan kehottaakin yrityksiä ennakoimaan ja miettimään sääntelyä pitkäjänteisesti.

– Edelläkävijäyritykset hyödyntävät taksonomiaa liiketoiminnan suunnittelussa ja investointien tekemisessä. On tärkeää nähdä kokonaisuus ja taksonomian merkitys juuri omalle liiketoiminnalle, arvoketjun yrityksille, rahoittajille, sijoittajille ja muille sidosryhmille.

Deloitten vastuullisen liiketoiminnan partneri Anne-Maria Flanagan kannustaa yrityksiä panostamaan vihreän siirtymän suunnitteluun.

Tilaa innovaatiolle

Taksonomian merkitys vihreän siirtymän välineenä on pitkälti kiinni siitä, miten sitä aletaan soveltaa. Raportoinnin vakinaistuessa vaikuttavuus lisääntyy, ja myös uusille innovaatioille syntyy enemmän tilaa.

– Kriteerit eivät suomalaisesta näkökulmasta katsottuna ole mahdottoman vaativia, joten nyt on loistava aika ajatella rohkeasti. Energia- ja materiaalitehokas rakentaminen, nollapäästöliikenne, raskaspäästöisten tuotantotoimien päästöjen vähentäminen ja uusiutuva energia – näillä alueilla näemme toivottavasti innovaatioita lähivuosina.

Tosiasia kuitenkin on, että sääntely on yksityiskohtaista ja paikoin vaikeaselkoista. Yrityksille ei aina ole selvää, mitä dataa ja millaista dokumentointia tarvitaan. Vihreän siirtymän hallittuun haltuunottoon ja kilpailuedun luomiseen on onneksi saatavilla asiantuntija-apua. 

Haku