Hyppää sisältöön

Vihreä energia houkuttaa sijoittajia

Vihreä energia houkuttaa sijoittajia

8.11.2021

Sähköverkkoyhtiöt satsaavat nyt sähkösiirron tasalaatuun. Verkkojen säävarmuutta parannetaan siirtämällä niitä maan alle sekä kehittämällä varastointijärjestelmiä, kertovat Sirpa Smids, Harri Räsänen ja Olli Laine.

Sijoittajien kiinnostus tuulivoimahankkeita kohtaan käy nyt kuumana, ja sekä maanomistajilla että kehittäjillä on hyvät mahdollisuudet saada maa-alueiltaan ja hankkeiltaan aiempaa parempia tuottoja. 

Teksti Maarit Seeling  Kuva Riku Kylä

Uusiutuvan energian hankkeet lisääntyvät vauhdilla Suomessa ja maailmalla. Investointisummat ovat mittavia. Suomen uusiutuvan energian hankkeista etenkin tuulivoima tuntuu kiinnostavan sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia. 

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kunnianhimoiset tavoitteet edellyttävät merkittäviä investointeja vihreän ja laadukkaan energian tuotantoon soveltuvan infrastruktuurin rakentamiseksi. 

– Pelkästään Euroopan osalta puhutaan tuhansien miljardien investoinneista. Isot investoinnit vaativat pääomaa, mahdollisesti velan ottamista. Tässä saumassa sopiva rahoittaja voi olla sananmukaisesti kullanarvoinen, KPMG:n energia- ja infrastruktuurihankkeiden parissa työskentelevät asiantuntijat Sirpa Smids, Harri Räsänen ja Olli Laine arvioivat.

Tuulivoimahankkeiden ja uusiutuvan energian sijoitusmahdollisuuksien kiinnostavuutta globaalien toimijoiden silmissä lisää Suomen maine vakaana euroalueen maana, jossa on tehokkaat sähkömarkkinat ja vahvat näkymät tulevaisuuden energialle. Lisäksi kansalaisten mielipiteet ovat muuttuneet tuulivoimamyönteisemmiksi. 

– Uusiutuvan energian hankkeet ovat mittavia, ja niiden läpivieminen vaatii useiden eri osa-alueiden erityisosaamista. KPMG auttaa maanomistajia esimerkiksi maanvuokrasopimusten laadinnassa, kehityskumppanien hankinnassa, rakennusvalmiiden hankkeiden rahoituksen hankkimisessa ja omistusjärjestelyissä. Meillä on tässä työssä tukenamme laaja, kansainvälinen yhteistyö- ja kontaktiverkosto, Smids kuvailee. 

OLEELLISTA ON löytää sijoittaja, joka on valmis jakamaan riskiä.

Kuntien riskejä voidaan hajauttaa osaomistuksella

Viime vuosina Suomessa on nähty muutamien kunnallisten energiayhtiöiden omistusjärjestelyjä. Järjestelyissä kunta on ottanut kumppanikseen sijoittajan.

– Järjestelyillä on oikein suunniteltuna ja toteutettuna pitkälle ulottuvat, positiiviset vaikutukset kunnalle. Kunta esimerkiksi saa lisää osaamista yhtiön ohjaukseen. Näin varmistetaan yhtiön taloudellinen tehokkuus ja tasoitetaan kunnan riskikeskittymää, Räsänen kertoo.

– Olemme avustaneet monia energiayhtiöitä, kuntia sekä kaupunkeja erilaisissa infraomistusten järjestelyissä. Sijoittajat ovat vakaiden tuotto-odotusten vuoksi halukkaita jakamaan omistukseen liittyviä riskejä, Laine sanoo. 

Sijoittajan mukaantulo kunnalliseen energiayhtiöön ei suoraan merkitse päätäntävallan luisumista vieraille toimijoille. Prosessien yhteydessä voidaan päättää, kuinka suuresta osuudesta kunta, kaupunki tai muu toimeksiantava osapuoli on valmis luopumaan. 

Yli 50 prosentin omistuksella päätäntävalta on mahdollista säilyttää nykyisillä omistajilla, jolloin päästään kuitenkin hyötymään uuden omistajan mukanaan tuomasta osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Oleellista on löytää juuri se oikea sijoittaja, joka on valmis jakamaan riskiä ja toimimaan sopimuksen edellyttämällä tavalla. Osuuden myynti sijoittajalle vapauttaa pääomaa muuhun toimintaan ja jakaa energiayhtiöön liittyvän riskin laajemmalle kunnan taseessa.

Panostus kehitykseen

Energia-alan murros on tuonut muutostarpeita myös alan palvelu- ja myyntitoimintoihin. Sähkön myyntitoiminta on nykyään erittäin kilpailtua, ja sähkön hinta on viime vuosina vaihdellut reippaasti. Kilpailuedun saavuttaminen vaatii uusien, asiakkaiden tarpeista lähtevien palveluiden kehittämistä. Palveluiden uskotaan tulevaisuudessa ratkaisevan, kun kuluttaja valitsee sähkönmyyjää.

Sähkönsiirrossa on myös panostettava entistä enemmän kehitykseen. Sekä yritykset että kuluttajat vaativat laadukasta ja tasavarmaa sähköntoimitusta. 

Viime aikoina sijoittajat ovat kiinnostuneet myös julkisen sektorin sosiaalisesta infrastruktuurista. Koulu-, terveyskeskus- ja hoivakiinteistöjen investointien toteuttaminen yhdessä sijoittajien kanssa mahdollistaa julkiselle sektorille tarvittavien investointien toteuttamisen ilman budjettirajoitteita. Entistä ennakoitavammat kassavirrat mahdollistavat keskittymisen palveluiden toteuttamiseen.

KPMG:n asiantuntijat korostavat, että erilaisten investointihankkeiden toteutus- ja rahoitusmallit pohditaan aina tapauskohtaisesti. Yhtiöstä löytyy vahvaa osaamista eri järjestelyvaihtoehtojen pohdintaan ja taloudellisten vertailulaskelmien toteuttamiseen.

– Olemme olleet mukana toteuttamassa monipuolisia hankkeita. Sitä kautta meille on kertynyt laajaa kokemusta infra- ja energia-alan eri osa-alueilta sekä kansainvälisen tason osaaminen suunnitella ja toteuttaa omistusjärjestelyhankkeita, Räsänen huomauttaa.

KPMG – maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto
  • Uusiutuvan energian hankkeet ovat mittavia, ja niiden läpivieminen vaatii useiden osa-alueiden erityisosaamista.
  • Energia-alan murros on tuonut muutostarpeita myös alan palvelu- ja myyntitoimintoihin.
  • KPMG neuvoo energia-alan omistus- ja rahoitusjärjestelyissä ja tarjoaa lisäksi muun muassa tilintarkastus-, vero- ja lakipalveluita. 
  • Yritys toimii 146 maassa 225 000 henkilön voimin. Suomessa KPMG:n riveissä on yli 750 henkilöä.

Haku