Hyppää sisältöön

Viestinnällä luodaan uutta odotusarvoa

Viestinnällä luodaan uutta odotusarvoa

20.01.2022

Kestävän kehityksen mukainen muutos tarkoittaa yrittäjä Minna Rajainmäen mukaan tuotteiden sekä palveluiden tuottamista entistä kestävämmin ja kannattavammin.

Ilmastonmuutos pakottaa yritykset muokkaamaan liiketoimintaansa kestävämmäksi. Viestinnällä yritys vaikuttaa siihen, kuinka se selviää toimialansa murroksesta ja miten asiakkaat ymmärtävät uudet toimintatavat.


TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Yritysten on uudistuttava nopealla aikataululla. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi täyttää jo kymmenen vuoden kuluttua, toteaa kestävään kehitykseen erikoistuneen viestintätoimisto Rodinian toimitusjohtaja Minna Rajainmäki.

Rajainmäki perusti yrityksen vuonna 2017, kun vastuullisuus alkoi saada yrityksissä aiempaa suuremman merkityksen. Kestävä kehitys on hänelle itselleen sydämen asia.

– Kun yritykset kehittävät uusia liiketoimintamalleja ja toteuttavat kiertotalouteen liittyviä hankkeita, autamme niitä viemään uudistusta läpi organisaatiossa ja viestimään hyödyistä sidosryhmille.

Yritysten pitää pyrkiä liiketoiminnan syvälliseen murrokseen. Siksi Rodinia on luonut kestävän liiketoiminnan tueksi työkirjan.

– Tunnistamme kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja valitsemme viestit tukemaan niitä. Henkilöstön tuottavuus lisääntyy, brändiarvo kasvaa ja löydetään uusia mahdollisuuksia jaettuun arvonluontiin.

Yritysvastuu on Rajainmäen mukaan oleellinen osa pitkän tähtäimen strategista suunnittelua. Niinpä viestintääkään ei pidä typistää perinteiseen taaksepäin katsovaan vastuullisuusraportointiin.

Kestävä elämäntapa ei ole luopumista ja riutumista.

Rodinian toimitusjohtaja Minna Rajainmäki

– Kannustamme yrityksiä tekemään helposti lähestyttävää ja visuaalista vastuullisuusviestintää. Vastuullisuusraporttia täydentämään voimme esimerkiksi tuottaa vaikuttavuusmuotokuvan, jossa vastuullisuus tiivistetään tarinallisen infografiikan muotoon. Se toimii apuna markkinoinnissa, myynnissä ja perehdytyksessä.

Arvot menevät uusiksi

Rajainmäki uskoo, että kuluttajien käyttäytymistä voidaan muuttaa viestinnällä.

– Markkinointi on ollut luomassa nykyistä kulutusyhteiskuntaa ja ongelmia, joiden edessä elämä maapallolla nyt on. Kestävän markkinoinnin tehtävänä on luoda kuluttajille uutta odotusarvoa. Esimerkiksi määritellä uudelleen, mitä on luksus.

Kestävästä kehityksestä tulisi Rajainmäen mukaan muutenkin puhua positiivisesti.

– Kestävä elämäntapa ei ole luopumista ja riutumista, vaan uuden merkityksellisyyden löytämistä. Markkinoinnin tulisi luoda toivoa ilmastoahdistuksen rinnalle. Pelottelun sijaan tulee nähdä mahdollisuuksia.

Lahden ympäristöpääkaupunkivuoteen liittyen Rodinia on suunnitellut kuluttajakäyttäytymisen muutokseen tähtäävän hankkeen, jossa inspiroidaan kotitalouksia lisäämään jätteiden lajittelua. Jäteastioita käytetään mediana, kun asukkaille viestitään kiertotalouden hyödyistä ja ilahdutetaan heitä. Hanke tukee tavoitetta kierrätysasteen lisäämisestä.

– Niin kansalaiset kuin yrityksetkin pitää saada mukaan toteuttamaan kiertotaloutta. Viestinnällä on siinä tärkeä rooli. Sanoillakin on merkitystä. Esimerkiksi jätteiden sijaan pitäisi puhua materiaaleista ja raaka-aineista sekä niiden saamisesta takaisin kiertoon. Ei pitäisi olla sellaista asiaa kuin jäte.

Haku