Hyppää sisältöön

Vedystä voi kuoriutua vähähiilisyyden veturi

Vedystä voi kuoriutua vähähiilisyyden veturi

2.11.2021

Vexven tuotepäällikkö Pertti Kulma ja liiketoimintayksikön johtaja Pasi Nieminen tarkastelemassa yrityksen venttiilituotteita.

Venttiilivalmistaja Vexve Oy:n kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää kestäviä venttiiliratkaisuja vetyä hyödyntäviin ja vähähiilisempiin tulevaisuuden kaukolämpöverkkoihin. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Rami Nummelin

Vexve on maailman johtava energiatehokkaiden venttiiliratkaisujen toimittaja kaukoenergiaan. Yrityksen liiketoimintayksikön johtaja Pasi Niemisen ja tuotepäällikkö Pertti Kulman mukaan tästä ykkösasemasta halutaan pitää kiinni, kun maailma siirtyy kohti hiilivapaata aikakautta. 

– Uskomme, että vedyllä on merkittävä rooli siirryttäessä vähähiilisempään energiantuotantoon. Siksi haluamme olla mukana vetyteknologioiden standardointiprosesseissa ja kehittää etulinjassa vetyteknologiaan soveltuvia venttiiliratkaisuja, Nieminen sanoo.

Vetyä voidaan valmistaa uusiutuvista energialähteistä, ja sen avulla pystytään tasaamaan tehokkaasti energiantuotannon ja -kulutuksen vaihteluita. Vedyn valmistus ei kuitenkaan vielä ole taloudellisesti kannattavaa, ja sen varastointiin sekä siirtoon liittyy teknisiä haasteita. Teknologinen kehitys muuttanee tilannetta kuitenkin nopeasti. 

Vexve Oy:n ja sen emokonserniin, Vexve Armatury Groupiin, kuuluvien muiden venttiilivalmistajien tuotteita voidaan jo nyt hyödyntää osassa vetyprosesseista. Niiden avulla voidaan esimerkiksi siirtää vedyn valmistuksessa syntyvää hukkalämpöä ja maakaasuun sekoitettua vetykaasua.

– Nykyiset verkostot venttiileineen eivät kuitenkaan kestä 100-prosenttisesti kaasumaisen vedyn edellyttämää lämpötilaa ja painetta. Kehitämme parhaillamme tähän tarpeeseen uudenlaisia venttiiliratkaisuja, Kulma toteaa.

Vexve Armatury Group on mukana kansallisessa vetyklusterissa, jonka tavoitteena on avata ovia eurooppalaisiin verkostoihin ja edistää vetytaloutta sekä vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä. Klusterissa on mukana sekä startup-yrityksiä että Fortumin ja Nesteen kaltaisia suuryrityksiä. Klusteri tuottaa yrityksille tietoa vedystä sekä siihen liittyvistä EU-hankkeista ja mahdollistaa verkostoitumisen. 

– Klusteritoiminnan ohella konsernissamme tehdään parhaillaan sisäistä selvitystyötä. Etsimme yritystemme tuotevalikoimista vetyprojekteihin soveltuvia tuotteita ja luomme samalla pohjaa aivan uusien tuotteiden kehitysprosesseille. Vexve Armatury Groupin Tšekin tehtaalla olemme jo jonkin aikaa testanneet vetykäyttöön soveltuvia venttiilityyppejä ja -materiaaleja pitkäkestoisissa laboratoriotesteissä, Nieminen kertoo.

10 VUODEN aikana päästöt tulevat vähenemään kolmannekseen.

Vihreä tuotantoprosessi

Vexve on panostanut ympäristöystävälliseen tuotantoprosessiin sekä energiatehokkaiden tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen perustamisvuodestaan 1960 lähtien. Vuosina 2019–2020 Vexve onnistui puolittamaan toiminnastaan syntyvän hiilijalanjäljen. Taustalla oli muun muassa Vexven siirtyminen vihreän sähköenergian käyttöön.

– Teknologian kehittymisen myö-
tä kaukolämmön päästöt ovat viimeisen vuosikymmenen aikana puolittuneet. Seuraavan 10 vuoden aikana ne vähenevät vielä kolmannekseen, Nieminen toteaa.

Vexven venttiili- ja hydraulisen ohjauksen ratkaisuilla on ollut suuri merkitys kaukoenergiaverkostojen energiatehokkuuden parantamisessa. Venttiilit ovat tehostaneet energian ohjaamista verkostoissa. Uusimpana innovaationa Vexve on kehittänyt langattoman ja älykkään iSENSE-monitorointiratkaisun, joka voidaan asentaa kaukoenergiaverkostoihin myös jälkikäteen. 

– iSENSEn anturit antavat reaaliaikaista tietoa verkostopaineesta ja virtaamasta, lämpövuodoista sekä vedenpinnan korkeudesta lämpökaivoissa. Saadun tiedon pohjalta verkoston toimintaa voidaan optimoida tarkasti, mikä vähentää lämpöhävikkiä ja kustannuksia, Kulma kertoo.

Vexve Oy on osa suomalaisen DevCo Partnersin omistamaa Vexve Armatury Groupia, johon kuuluvat myös saksalainen ZMK Technologies ja tšekkiläinen ARMATURY Group. Konserni on Euroopan johtava venttiiliratkaisutoimittaja vaativiin käyttökohteisiin erityisesti energiasektorilla. 

Haku