Hyppää sisältöön

Väsymys ei aina näy päällepäin

Väsymys ei aina näy päällepäin

5.01.2022

Finnsafe ry:n puheenjohtaja Tiina Lius muistuttaa, että yhdistys tarjoaa jäsenilleen vertaistukea, koulutusta sekä jatkuvasti päivittyvää tietoa työturvallisuuskysymyksistä. 

Jatkuvasti kasvava vaatimustaso koskettaa jokaista ammattiryhmää. 50-vuotias Finnsafe ry haluaa nostaa psykososiaalisen kuormituksen työsuojelun keskiöön. 

TEKSTI | ELINA TEERIJOKI  KUVA | MIKKO VUORINEN

Työtapaturmia seurataan ja tilastoidaan täsmällisesti, mutta työuupumustapauksia ei vielä huomioida samalla tavalla, kertoo Finnsafe ry:n puheenjohtaja 1.1.2020 alkaen Tiina Lius

Yhdistyksenä Finnsafe toimii työuupumusta vastaan esimerkiksi tuottamalla jäsenistölleen materiaaleja ja koulutuksia aiheesta. 

Lius näkee, että työsuojelun taso on parantunut paljon yhdistyksen toiminnan aikana kaikilla toimialoilla. Fyysisen työturvallisuuden lisäksi onkin aika panostaa myös henkiseen puoleen. Se voisi olla juhlavuoden teema, kun Finnsafe ry täyttää 50 vuotta. 

– Työn psykososiaalinen kuormitus koskee ihan kaikkia ammattiryhmiä. Jatkuva kiire ja stressi ovat vaaraksi, mutta ajan henki on se, että koko ajan vaaditaan paljon ja lisää. Ruuvia voi kiristää tietyn kierrosmäärän, mutta lopulta se katkeaa. 

Koska väsymyksen kokemus ei aina näy päällepäin, työntekijän on itse oltava aloitteellinen ja tuotava kuormittava tilanteensa esiin. Esimiehen tai työsuojelusta vastaavan henkilön on puolestaan otettava työntekijän oma-aloitteinen huolenilmaus vakavasti ja vietävä asiaa eteenpäin. 

– Puuttumisen kynnys uupumustapauksissa pitäisi olla matala. 

Lius arvelee, että vaikka työturvallisuutta ja Nolla-visiota pidetään yrityksissä tärkeänä arvona, ei uupumusriskiä oteta vielä tarpeeksi tosissaan. 

Tosin tutkimustietoakin alkaa jo olla siitä, ettei tahdin kiristäminen ole ainoa keino lisätä tuottavuutta. Esimerkiksi kun Microsoft lyhensi Japanissa työviikkonsa nelipäiväiseksi, myynti parani 40 prosenttia. 

Koulutusta ja vertaistukea 

Juhlavuottaan ensi vuonna viettävä Finnsafe oli aiemmin nimeltään Työsuojelupäälliköt ry. Nimi vaihdettiin, koska yhdistyksen jäseninä on muitakin työturvallisuuden parissa työskenteleviä. 

Finnsafe tarjoaa jäsenilleen uusinta tietoa työturvallisuuskysymyksistä ilmaisilla jäsentapaamisilla ja maksullisilla koulutuksilla. Vuosittaisilla koulutuspäivillä käsitellään ajankohtaisia asioita, ja juhlavuonna pääpaino on psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Joka toinen vuosi järjestettävillä TTP- eli työterveys- ja turvallisuuspäivillä on mukana moniammatillinen joukko jakamassa parhaita käytäntöjä. 

Finnsafe on ollut mukana suunnittelemassa muun muassa kolmipäiväisen työsuojelupäällikön perustietokurssin ja pätevöitymiskoulutuksen. Kun Finnsafen koulutuksella pätevöityy työsuojelutehtäviin, voi hakea Euroopassa arvostettua alan sertifikaattia. Pätevöitymistä voi siten hyödyntää myös muualla Euroopassa. 

Yhdistys on mukana myös Oulun yliopiston järjestämässä Master of Safety –opintokokonaisuudessa. 

Tapaamiset, vertaistuki ja uudet näkökulmat voivat olla hyvin tärkeitä mikroyrityksissäkin, joissa toimitusjohtaja on samalla työsuojelupäällikkö. Myös yksinyrittäjän on osattava huolehtia omasta työturvallisuudestaan. 

– Yhdistyksen kautta saa ajantasaista tietoa työsuojelulainsäädännöstä, hyviä vinkkejä tasokkaista koulutuskokonaisuuksista ja alan muutoksista sekä tietenkin laajan jäsenverkoston tuen, Lius neuvoo. 

Haku