Hyppää sisältöön

Vastuullisuutta esimiestyön avulla

Vastuullisuutta esimiestyön avulla

10.01.2022

Perho kannustaa valitsemaan raaka-aineet ja ruoan valmistustavat ottaen huomioon niiden ekologisen, ekonomisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. 

Perho Liiketalousopistoon kuuluvan Perho PRO:n laaja koulutustarjonta tarjoaa eväät kokonaisvaltaisen vastuun huomioivaan esimiestyöskentelyyn.  


TEKSTI JA KUVA | PERHO 

Ammattitaitoinen esimiestyöskentely lisää vastuullisuutta työpaikalla. Esimiehenä työskentely on haastavaa, vastuullista ja samalla parhaimmillaan myös palkitsevaa. Esimies vastaa siitä, että toiminta on taloudellisesti ja laadullisesti tuloksellista ja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista sekä siitä, että yhteistyöverkostot rakennetaan kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.

Lisääntyvät esimiestyön vaatimukset lisäävät koulutustarvetta. Esimiehet haluavat kehittää osaamistaan ja löytää uusia työkaluja, joita he voivat hyödyntää omassa työssään. On tärkeää, että koulutuksia on tarjolla ensimmäisestä esimiestehtävästä lähtien, eikä ”putki” katkea missään vaiheessa. Käytännön vaikutukset näkyvät niin tyytyväisenä henkilöstönä kuin parempana tuloksenakin – ja tietysti myös parempana esimiehenä. 

Vastuullinen esimies mahdollistaa työntekijöiden menestymisen omassa työssään.

– Meillä Perho PROssa vastuullisuus esimiestyössä tarkoittaa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kaikessa toiminnassa, päätöksenteon eettisyyttä, toimivaa sidosryhmäyhteistyötä ja osallistavaa johtamista. Nämä periaatteet muodostavat kaikkien Perho PROn esimieskoulutusten kivijalan. Tältä pohjalta rakennetaan käytännönläheisiä ja kohderyhmälle sopivia koulutuskokonaisuuksia, jotka mahdollistavat esimiesten kasvamisen vastuullisiksi johtajiksi, kertoo Perho PROn koulutusasiantuntija Heidi Malin. 

Hyvänä esimerkkinä käytännönläheisyydestä Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön  opiskelijat ideoivat raaka-ainehankintoja Perho Liiketalousopiston Malmin kampuksen kupeessa sijaitsevalta peltoalueelta, Perho Green City Farmilta. 

Urapolun eri vaiheissa toimivat esimiehet saavat Perho PROsta uutta osaamista itselleen ja työtehtävään sopivassa tutkintokoulutuksessa. 

– Meillä voi suorittaa sekä ammatti- että erikoisammattitutkintoja johtamisesta ja esimiestyöstä, Malin kertoo. 

Arvot kumpuavat juurista 

Olemme ylpeitä juuristamme palvelubisneksen osaajana ja ravintola- ja matkailualan esimieskouluttajana. Juurista kumpuava palveluosaaminen ja toimialarajat rikkova yhteistyö tuottavat lisäarvoa opiskelijoille, asiakasyrityksille ja sidosryhmille. Asiakaskeskeinen toimintatapa on houkutellut kumppaneita myös muilta toimialoilta, Perho PROn päällikkö Juha Turtiainen lisää.  

Perho PROn koulutukset mahdollistavat opiskelijoiden verkostoitumisen joskus yllättävilläkin tavoilla. Yritysjohtamisen opiskelija, yrittäjä Jukka Laks Nanoksi Oy:stä uskoo, että eri toimialoilta oleva porukka toi koulutukseen monimuotoisuutta ja hyvää yhteishenkeä. 

– Erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet ja yhteistyökuviot mahdollistivat nyt käynnistyneen pilotin, jossa kaksi eri toimialalla toimivaa yritystä aloittivat yhteistyön. Tällaista mahdollisuutta en tullut edes ajatelleeksi ennen koulutusta. Yhteistyön kautta ymmärsin, että nanopinnoitetta voi käyttää monessa muussakin paikassa kuin saunassa tai kylpyhuoneessa. Suosittelen ehdottomasti Perho PROn johtamiskoulutuksia, Laks vakuuttaa. 

Haku