Hyppää sisältöön

Vastuullisuuspuheista vastuullisuusteoiksi

Vastuullisuuspuheista vastuullisuusteoiksi

30.03.2023

Faktian Tanja Paassillan mukaan yrityksen vastuullisuutta voi lähteä kehittämään pienin askelin, esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden kautta.

Vastuullisesti toimiminen tuo yritykselle kilpailuetua ja kannattavuutta. Faktian räätälöidyt koulutukset ja valmennukset auttavat vastuullisen toiminnan tielle.

TEKSTI PI MÄKILÄ | kuva MOONA MÄNTYVAARA

Vastuullisuus on yritykselle selkeä kilpailuetu. Se tiedetään Forssan seudulla toimivassa, yrityksille koulutus- ja henkilöstöpalveluita tarjoavassa Faktiassa, jonka asiakkaista iso osa on pk-yrityksiä, joissa vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ei ole välttämättä vielä tunnistettu. 

– Maailma muuttuu nopealla vauhdilla, eikä vanhoilla toimintatavoilla enää välttämättä pärjää. Ne yritykset, jotka pyrkivät toimimaan vastuullisesti, tulevat luultavasti selviytymään myös tulevaisuuden haasteista. Uskon, että vastuullisesti toimiminen voi olla jatkossa monelle yritykselle jopa toiminnan edellytys, kertoo Faktian toimitusjohtaja Tanja Paassilta

Yhtenä Faktian tärkeimmistä tehtävistä onkin toimia kumppanina, joka edistää sen asiakkaiden ajattelua vastuullisuuden suuntaan.

– Panostamme paljon esimerkiksi johtajuusvalmennuksiin. Tutkimusten mukaan työntekijä valitsee usein työpaikakseen mieluummin sellaisen yrityksen, jossa panostetaan vastuullisuuteen jollain tavalla. Kun osaavasta työvoimasta kilpaillaan, näihin asioihin täytyy panostaa aina johtoporrasta myöten.

Sosiaalinen vastuullisuus auttaa erottumaan joukosta

Yritysvastuusta puhutaan usein kolmen eri tason, sosiaalisen vastuun, taloudellisen vastuun ja ympäristövastuun, kautta. Paassillan mukaan vastuullisuutta voi lähteä kehittämään pienin askelin, esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden kautta.

– Toimimalla vastuullisesti yritys voi nostaa kannattavuuttaan ja kilpailukykyään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sosiaalisesti vastuullinen yritys on houkutteleva työnantaja, jota myös asiak-
kaat arvostavat. Jos sosiaalinen vastuullisuus on retuperällä, siitä kertyy muun ohella imagohaittaa, joka voi kestää pitkäänkin. 

Paassillan mukaan suomalaisyritykset ovat panostaneet vastuullisuuteen vaihtelevasti. 

– Osa yrityksistä on todella pitkällä, ja vastuullisuus on huomioitu sekä strategiassa että yrityksen toiminnassa. Osalla taas ei ole ollut aikaa pohtia aihetta. Tällöin apua kannattaa pyytää esimerkiksi meiltä.

Jotta vastuullisuusasioista voi puhua, on itsekin toimittava vastuullisesti. Faktiassa vastuullisuus ja kestävän kehityksen huomioiminen ovat yrityksen selkärangassa. 

– Yksi päätehtävistämme on turvata elinkeinoelämän osaavan työvoiman saanti. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä elinkeinoelämää osaamisellamme. Valmennamme työelämän tarpeisiin, ehkäisemme syrjäytymistä, tunnemme sosiaalisen vastuun toiminnassamme ja toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Faktia tarjoaa paitsi räätälöityjä koulutus- ja valmennuspalveluita myös henkilöstövuokrauspalveluita. Lisäksi sille on on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

– Osaamisen kehittäminen on toimintamme kärki. Ilman sitä yritykset eivät pärjää. Vastuullisuutta on sekin, että toimimme itsekin tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Olemme myös sitoutuneet toimimaan henkilöstöpalvelualan vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti.

Haku