Hyppää sisältöön

Vastuullisuus on vaikuttamista

Vastuullisuus on vaikuttamista

27.01.2023

Veritaksen Kari Vatasen ja Jussi Häkkisen mielestä on selvää, että vastuullinen sijoittaminen lisää ymmärrystä yritysten kohtaamista riskeistä ja liiketoimintamahdollisuuksista.

Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti kuluneen vuosikymmenen aikana. Kehityssuunta on hyvä, mutta sijoittajan on oltava hereillä ja tiedostettava myös vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät ongelmat.

TEKSTI JA KUVA | VERITAS  

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristövaikutusten, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan huomioimista sijoituskohteiden valinnassa ja arvioinnissa. Vastuullinen sijoittaminen on tärkeä osa Veritas Eläkevakuutuksen ydintehtävää: eläkevarojen tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista. Veritaksen tavoitteena on tehdä sijoitussalkusta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

 – Vastuullinen sijoittaminen on tapamme pyrkiä turvaamaan sijoitusten tuotto pitkällä aikavälillä ja samalla keino varmistaa, että riskit ja mahdollisuudet huomioidaan mahdollisimman laajasti sijoituspäätöksissä, kertoo Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen

Ilmaisia lounaita ei ole 

Vastuullinen sijoittaja joutuu aika ajoin punnitsemaan ristiriitoja eri vastuullisuustavoitteiden välillä. 

Ympäristötavoitteiden painottamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia sosiaaliseen vastuuseen liittyviin tavoitteisiin, ja päinvastoin. 

 – Esimerkiksi päästöttömien sähköautojen akuissa käytettävien metallien louhinta kuormittaa ympäristöä ja voi aiheuttaa myös sosiaalisia ongelmia, jos kaivosten työolot eivät täytä kansainvälisiä standardeja, Veritaksen vastuullisuuspäällikkö Jussi Häkkinen valaisee. 

 Toinen ongelmakohta vastuullisessa sijoittamisessa ovat odotukset vastuullisuustekijöiden vaikutuksista sijoitussalkun tuottoon.  

 – On liian yksiulotteista ajatella, että vastuullinen yritys on automaattisesti hyvä sijoituskohde. Sijoitusmarkkinoilla yritysten vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet hinnoitellaan tehokkaasti, eikä ilmaisia lounaita useimmiten ole tarjolla. Ylipäätään olisi liian helppoa, jos yritykset voisi yksinkertaisesti jakaa hyviin ja huonoihin. Valitettavasti maailma ei toimi näin yksinkertaisesti, Häkkinen toteaa. 

 Yhtenäistä vastuullisuusluokittelua ei ole, ja sijoittajat voivat päätyä keskenään jopa täysin vastakkaisiin analyyseihin yritysten vastuullisuudesta. 

 – Tästä huolimatta on kuitenkin selvää, että vastuullinen sijoittaminen lisää sijoittajan ymmärrystä yritysten kohtaamista riskeistä ja liiketoimintamahdollisuuksista ja auttaa sitä kautta tekemään paremmin perusteltuja sijoituspäätöksiä, Häkkinen tarkentaa. 

Kokonaisvaltaista arviointia

Perinteisesti vastuullista sijoittamista on toteutettu vastuuttomiksi katsottujen yhtiöiden poissulkemisen avulla. Poissulkemista on kuitenkin hankala perustella sijoituksellisen lisäarvon näkökulmasta.  

 – Poissulkeminen kaventaa sijoitusmahdollisuuksia ja ohjaa sijoituksia vain hyviksi koetuille toimialoille. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden kategorinen poissulkeminen ei auta ratkaisemaan mitään reaalimaailman ongelmaa. Poissulkemisen sijaan vastuullisuustekijöitä kannattaa arvioida enemmän osana kokonaisvaltaista sijoitusanalyysia, Häkkinen näkee. 

Aktiivinen omistaja 

Veritas käyttää sijoittajan omistajaoikeuksia vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi, riskien pienentämiseksi ja sijoitustuottojen turvaamiseksi. Sitä kutsutaan aktiiviseksi omistajuudeksi. 

 Veritas toimii aktiivisena omistajana äänestämällä yhtiökokouksissa ja keskustelemalla suoraan yhtiöiden johdon kanssa pyrkien vaikuttamaan yhtiöiden toimintaan ja edistämään niiden kehittymistä vastuullisempaan suuntaan. 

 – Usein parhaat sijoitusmahdollisuudet löytyvät niistä yrityksistä, jotka eivät ehkä tällä hetkellä ole luokkansa parhaita, mutta ovat valmiita muuttamaan toimintaansa vastuullisemmaksi, Vatanen sanoo. 

 Veritas käy myös jatkuvaa vuoropuhelua valitsemiensa varainhoitajien kanssa, ja on mukana kansainvälisissä sijoittajien yhteisaloitteissa, jotka tukevat vastuullisen sijoitustoiminnan kehittymistä. 

– Tavoitteenamme on koko sijoitussalkun muokkaaminen vastuullisempaan suuntaan vaikuttamalla sekä sijoituskohteisiin että sijoitussalkun sisältöön, Vatanen toteaa. 

VERITAKSEN YRITYSVASTUUN OSA-ALUEET

ASIAKKAAT JA EDUNSAAJAT

Veritas kantaa vastuun asiakkaistaan ja edunsaajistaan osana eläkejärjestelmää.

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Veritas sijoittaa eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

HYVÄ HALLINTO

Arvot ja vastuulliset liiketoimintaperiaatteet ohjaavat yhtiön toimintaa.

VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Veritaksella tehdään töitä sen eteen, että yrityksen henkilöstö voi hyvin.

Haku